Provided by: flight-of-the-amazon-queen_1.0.0-7_all bug

NAMN

    queen - fantasiaventyrsspel

BESKRIVNING

    Flight  of  the  Amazon  Queen ar ett 2-dimensionellt peka-och-
    klicka-aventyrsspel som utspelar sig pa 1940-talet.

    Du spelar Joe King, en pilot som fatt i uppdrag att flyga Faye Russell
    (en kand filmstjarna) till Amazonas for ett fotouppdrag. Sjalvklart
    gar dock inte allt som planerat...

FLAGGOR

    --help Visa en hjalptext for kommandot

    --version
       Visa versionsinformation och information om upphovsratt

HISTORIK

    Feb 02 2006: Smarre andringar.
    Apr 12 2004: Forsta svenska versionen av manualsidan.

UPPHOVSR"ATT

    Den har manualsidan ar skriven av David Weinehall <tao@debian.org> for
    Debian GNU-systemet (men ar fri att anvandas av andra).