Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAMN

    qtoptions - Gemensamma kommandoradsvaljare for alla program som ar
    baserade pa QT-verktygsladan

SYNOPSIS

    QT-program [Allmanna QT-valjare]

V"ALJARE

    Foljande valjare galler alla program som anvander Qt(TM):

    --display sk"armnamn
      Anvand X-serverskarmen sk"armnamn.

    --session sessions-id
      Aterstall programmet for givet sessions-id.

    --cmap
      Gor att programmet installerar en privat fargkarta pa en
      8-bitarsskarm.

    --ncols antal
      Begransar antal farger som tilldelas i fargkuben for en 8-bitars
      skarm, om programmet anvander fargspecifikationen
      QApplication::ManyColor.

    --nograb
      Talar om for Qt(TM) att aldrig lasa musen eller tangentbordet.

    --dograb
      Att kora med en avlusare kan orsaka en implicit --nograb. Anvand
      --dograb for att overskrida det.

    --sync
      Byter till synkront lage for avlusning.

    --fn,--font teckensnitt
      Definierar programmets teckensnitt.

    --bg,--background f"arg
      Staller in forvald bakgrundsfarg och en programpalett (ljusa och
      morka nyanser beraknas).

    --fg,--foreground f"arg
      Staller in forvald forgrundsfarg

    --btn,--button f"arg
      Staller in forvald knappfarg.

    --name namn
      Staller in programmets namn.

    --title titel
      Staller in programmets titel (rubrik).

    --visual TrueColor
      Tvingar programmet att anvanda TrueColor med en 8-bitars skarm.

    --inputstyle inmatningsstil
      Staller in XIM (X-inmatningsmetod) inmatningsstil. Mojliga varden
      ar onthespot, overthespot, offthespot och root.

    --im XIM-server
      Ange XIM-server.

    --noxim
      Inaktivera XIM

    --reverse
      spegelvander hela utlaggningen av grafiska komponenter

    --stylesheet fil.qss
      anvander Qt-stilmallen for programmets grafiska komponenter

SE OCKSoA

    kdeoptions(7)

UPPHOVSM"AN

    Manualsidan skriven av Lauri Watts lauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

K-skrivbordsmiljon        2004-02-02           QTOPTIONS(7)