Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    getty - ucbirim kipini, hizini ve hat disiplinini ayarlar

KULLANIM

    /etc/getty [-d "ontanimli_dosya] [-a] [-h] [-H kapama_s"uresi]
         [-t zamana,simi] [-w dizge] hat [hiz [t"ur [disiplin]]]
    /etc/getty -c gettydefs_dosyasi

A,CIKLAMA

    getty,  sistem tarafindan kullanicinin baglanmasini saglamak icin
    kullanilan uc uygulamadan ikincisidir (init(1), getty(1) ve login(1)).
    getty, init(1) tarafindan cagrilir:

    1. tty hatlarini acar ve kiplerini ayarlar.

    2. Baglanti ekranini goruntuler ve kullanici ismi girilmesini ister.

    3. Kullanici icin bir baglanti surecini baslatir.

    getty'nin takip ettigi yol soyle aciklanabilir: Ilk once kendi komut
    satirini cozumler, sayet herhangi bir hata yok ise, dogru calisma
    zamani degerlerini bulabilmek icin ontanimli dosyalari (sayet FSSTND
    secenegi ile derlenmisse /etc/conf.getty) incelemeye baslar. Normalde
    bu dosya /etc/conf.getty'dir. Komut satirindan verilen degerler bu
    ontanimli dosyadaki (-d "ontanimli_dosya secenegi ile baska bir dosya
    belirtilebilir) degerlere gore onceliklidir. Daha sonra okuma ve yazma
    icin bir hat acar ve stdio tamponlamasini kapatir.  Sayet  bir
    ilklendirme tanimli ise, onu baslatir.
    (Ayrintilar icin HATTIN ILKLENDIRILMESI bolumune bakiniz).

    Ilklendirmeden sonra, hat kapatilir ve tekrar acilir. Bu sefer hat
    engellenebilen kipte acilir ve boylece aygit serbest hareket edemez
    hale gelir. Tasiyici sinyalin tespit edilmesi hattin acilmasini saglar.

    Sonra, getty bir onbilgi (genellikle /etc/issue icindeki metin) ve
    kullanici ismi istemini basar. Son olarak, kullanicinin girdigi ismi
    okur ve login(1)'i kullanici ismini arguman olarak kullanarak cagirir.
    Bu ismi okuma islemi esnasinda, getty kullanilan ucbirimin hizini
    sisteme  uyarlamaya  calisir  ve kullanicinin baglanti yordaminda
    kullanilacak ucbirim parametrelerini (ayrintilar icin  termio(7)'e
    bakiniz) ayarlar.

    getty tarafindan kullanilan tty aygiti hat argumanindan saptanir. Getty
    baglanacagi aygitin ismi olarak /dev/hat dizgesini kullanir. Getty -h
    secenegi  ile  calistirilmamis  (veya ontanimli dosyada HANGUP=NO
    belirtilmemis) ise hizi sifirlayarak hatti kapanmaya zorlayacaktir.
    Hattin askida kalma suresini -H secenegine saniye cinsinden sayi
    belirterek (veya ontanimli dosyada HANGUPSECS=kapamas"uresi belirterek)
    ayarlayabilirsiniz. -r secenegi ile gecikme vererek (veya ontanimli
    dosyada WAITCHAR=YES ve DELAY=gecikme belirterek) getty'nin hattan tek
    bir  karakter  girilmesini beklemesi saglanabilir ve bu karakter
    girildikten sonra isleme devam etmeden once belirtilen saniye kadar
    daha bekler. Gecikme istenmiyorsa, -r0 kullanin. -w secenegi ile dizge
    (veya ontanimli dosyada WAITFOR=dizge) belirterek getty'nin bu dizgeyi
    hattan beklemesi saglanabilir. -t secenegine zamanasimi (veya ontanimli
    dosyada TIMEOUT=zamana,simi) belirtilerek, kullanici ismi icin istem
    gosterildikten sonra belirtilmis zaman icinde bir kullanici ismi
    girilmez veya bu sure icinde dogru kullanici ismi girilmez ise
    getty'nin cikmasi saglanabilir.

    Hiz argumani /etc/gettydefs (ayrintilar icin gettydefs(4)kilavuzuna
    bakiniz) dosyasi icindeki girdiye bir etikettir. Bu girdi getty'nin tty
    ayarlarinda baslangic hizini, kullanicinin ismini girerken baglanti
    hizi ile hizin yanlis olmasi durumunda kullanicinin mudahale etmesini
    saglayacak baska bir girdiye gosterici olacak hizi tanimlar. Bu islem
    <break> karakteri (aslinda bir karakter dizisidir) gondererek yapilir.
    Belirli sartlar altinda, bir CR (Satirbasi karakteri) de ayni isi
    yapacaktir. Bu genellikle getty'nin modem veya ucbirim hizindan daha
    yuksege ayarlandigi durumlara olusur. getty, gettydefs dosyasini sira
    ile tarar ve verilen girdiye uygun bir eslesme arar. Sayet hiz
    belirtilmemisse veya bir girdi bulunamazsa, /etc/gettydefs icindeki ilk
    girdi ontanimli deger olarak kabul edilir ve o deger kullanilir.
    gettydefs  dosyasina  ulasilamadigi  durumlarda, derleme zamaninda
    tanimlanmis girdi kullanilir.

    t"ur argumani, hatta bagli ucbirimi tanimlayan bir dizgedir. t"ur,
    termcap(7)  icinde  listelenen  gecerli ucbirim isimlerinden biri
    olmalidir. getty, bu degeri ekrani nasil temizleyecegine karar vermek
    icin kullanir. Ayrica TERM ortam degiskenini bu deger ile ayarlar.

    disiplin argumani hat uzerinde kullanilacak hat disiplinini tarif eden
    bir dizgedir. Ontanimli deger LDISCO'dur.

    Daha once bahsedildigi gibi, getty baglanti ekranini goruntuledikten
    sonra kullanici adini okur. Sayet bos karakter alinirsa, kullanicinin
    <break> tusuna veya hizin hatali oldugunu bildirmek icin CR tusuna
    bastigi kabul edilir. Bunun sonucu olarak getty siradaki hiza gecer
    (/etc/gettydefs icinde tanimli olan hizlar).

    Kullanici ismi satirsonu karakteri veya satirbasi karakteri  ile
    sonlandirilir.. Bir satirbasi karakteri, sistemde yeni satira gecilmesi
    sonucunu dogurur (ayrintili bilgi icin ioctl(2)).

    Kullanici adi, sadece buyuk harflerdenen olusup olusmadigini gormek
    icin taranir. Sayet oyle ise, sistem butun buyuk harfleri kucuk harfe
    cevirir.

    gettydefs dosyasini sinama secenegi de vardir. getty,  -cgettydefs
    secenegi ile cagrilirsa, adi gecen gettydefs dosyasi taranir ve gorulen
    degerler standart ciktiya aktarilir. Sayet herhangi bir yazim hatasi
    var ise (gettydefs dosyasindaki sozdizimi hatalari) bunlar kullaniciya
    bildirilir.

"ONTANIMLILAR DOSYASI

    Baslangicta, getty /etc/conf.getty.hat dosyasina bakar  (veya  bu
    dosyanin bulunamadigi durumlarda /etc/conf.getty dosyasina). Sayet bu
    dosya var ise satirlari asagidaki bicimde okur:

    ISIM=deger
    Bu sayede, getty calisma zamani esnasinda yeniden derlemeye gerek
    olmadan belirli ozellikleri ayarlama sansina sahip olur. Taninan ISIM
    dizgesi ve onlarin karsiliklari sunlardir:

    SYSTEM=isim
       Dugumismi degerini (@S ile gosterilen -- ISTEM  IKAMELERI
       bolumune bakiniz) isim'e ayarlar. Ontanimli d"ug"umismi degeri
       uname(3) cagrisi tarafindan dondurulur.

    VERSION=dizge
       @V parametresi (ayrintilar icin ISTEM  IKAMELERI  bolumune
       bakiniz) ile gosterilen degeri dizge'ye ayarlar. Sayet dizge '/'
       karakteri ile basliyorsa, dosyanin tam yolu belirtilmis olarak
       kabul edilir ve @V bu dosyanin icerigine gore ayarlanir.
       Ontanimli deger /proc/version'dur.

    LOGIN=isim
       Baglanti icin kullanilacak uygulamanin adini ayarlar. Ontanimli
       olarak /bin/login kullanilir. Sayet bu secenek belirtilmisse, bu
       isim /bin/login yerine kullanilacak uygulamanin tam yolunu da
       vermelidir. Sayet bu string '/' karakteri ile basliyorsa, bu bir
       dosyanin tam yolu olarak kabul edilir ve /etc/issue yerine adi
       belirtilen  bu dosya kullanilir. Unutmayin ki,  /bin/login
       arguman olarak sadece kullanici adini alir.

    ISSUE=dizge
       Baslangic esnasinda getty bir onbilgi, genellikle /etc/issue
       icindeki metni basar. Sayet bu dizge belirtilmisse getty bu
       dizgeyi gosterir. Sayet bu dizge '/' karakteri ile basliyorsa,
       bir dosyanin tam yolu olarak kabul edilir ve /etc/issue yerine
       adi belirtilen bu dosya kullanilir.

    CLEAR=deger
       deger olarak NO belirtilmisse, baslangic esnasinda getty bir
       onbilgi  ve  kullanici ismi istemini basmadan once ekrani
       temizlemez. Ontanimli olarak ekran temizlenir.

    HANGUP=deger
       deger olarak NO belirtilmisse, baslangic esnasinda getty hatti
       kapatmayacaktir. Komut satirindan -h secenegini belirtmek ile
       ayni seydir.

    WAITCHAR=deger
       deger olarak YES belirtilmisse, getty devam etmeden once tek bir
       karakter girilmesi icin bekleyecektir. Bu, ozellikle modemin
       surekli mesgul olmasina sebep olan CD'ye sahip modemlerin sonsuz
       bir sekilde getty'nin modem ile haberlesmesini saglar.

    DELAY=deger
       WAITCHAR ile birlikte kullanilir. getty'nin girilen karakteri
       kabul ettikten sonra isleme devam etmeden once saniye cinsinden
       verilen  sure  kadar  beklemesi saglanir. Komut satirindan
       -rgecikme seklinde tanilama yapilirsa hem WAITCHAR hem de DELAY
       bu tanimlama ile ayni etkiye sahip olur. Sayet WAITCHAR, bir
       DELAY tanimlamasi yapilmadan verilmis ise sonuc, komut satirinda
       -r0 verilmesi ile ayni olur. Ontanimli olarak bekleme yapilmaz.

    TIMEOUT=deger
       -t zamana,simi komut satiri argumani ile ayni etkiye sahiptir.
       Baglanti ekraninin goruntulenmesinden sonra belirtilen sure
       icinde  bir  kullanici adi girilmez ise getty'nin cikmasi
       saglanir. Ontanimli olarak sonsuz bekleyise ayarlidir.

    CONNECT=dizge
       Sayet belirtilmisse, dizge baglantinin saglanmasi esnasinda
       getty'i yonlendirecek  bir umulan/gonderilen dizilimi (tipki
       INIT icin oldugu gibi) olmalidir.  dizge  yerine  DEFAULT
       yazilabilir ve bu yerlesik dizge olan

       CONNECT\s\A\r\n
       yerine gecer. \A oncelemesi hizi gosterecek rakamlarin yerini
       isaret eder. Ayrintilar icin BAGLANTI ve HIZ kismina bakiniz.
       Ontanimli olarak bir baglanti uzlasmasi gerceklestirilmez.

    WAITFOR=dizge
       Bu parametre WAITCHAR'e benzer ama beklenen sey bir karakter
       degil karakter dizisidir. Bu karakter dizisi girilene kadar
       getty bekler. Bu parametre CONNECT ile birlikte kullanildigi
       zaman en iyi sonucu verir. Ornek:

       WAITFOR=RING
       CONNECT="" ATA\r CONNECT\s\A
       getty, RING dizgesini bekler, ardindan hicbir sey gelmesi
       beklemez, bir satirbasi karakteri ile biten ATA gonderir ve
       CONNECT 2400 gibi bir dizge bekler ve bu durumda kendini 2400
       baud'a ayarlar. Ontanimli olarak herhangi bir dizge girilmesini
       beklemez.

    ALTLOCK=hat
       Uugetty bu parametreyi bagli oldugu aygita ilave olarak, diger
       bir aygiti kilitlemek icin kullanir. Ayni fiziksel port icin iki
       farkli aygit  ismine  sahip  sistemler  icindir.  Ornegin;
       /dev/tty1A'nin ve /dev/tty1a'nin ayni modemi belirttigi ve baska
       bir modem olmadigi durumda kullanilir. Ayrintilar icin UUGETTY
       bolumune bakiniz. Ontanimli olarak baska bir aygitin kilitlemesi
       yapilmaz.

    ALTLINE=hat
       Modem ilklendirmesinde kullanilacak baska bir aygiti tanimlamak
       icin  kullanilan  parametredir.  Sayet  WAITFOR  secenegi
       tanimlanmissa, bu hatta da uygulanir. Iki hat arasinda kilitleme
       alistirmalari yapan sistemler icin gereklidir.

    RINGBACK=deger
       Sayet deger YES ise geri arama etkinlestirilir. Gelen aramalar
       ile uzlasabilmek icin WAITFOR  ve  CONNECT  ile  birlikte
       kullanilmalidir.  Ontanimli eylem, hattin bir ila uc defa
       caldirilip kapatilmasi ve ilk aramadan sonra 60  saniye cagri
       beklenmesidir.  MINRBTIME ve MAXRBTIME ikinci arama icin asgari
       ve azami sureleri tanimlar. INTERRING ayni aramada iki ardisik
       calma arasindaki azami sureyi belirtir. MINRINGS ve MAXRINGS ilk
       arama icin asgari ve azami calma sayisini belirtir.

    SCHED=>aralik1 aralik2 aralik3 ...
       getty bu degerleri acilacak oturumlarin  zamanlamasi  icin
       kullanir. Her bir aralik HG:SA:DAK-HG:SA:DAK seklindedir. HG
       haftanin gunu demektir. 0 = Pazar, 1 = Pazartesi, ... 6 =
       Cumartesi. SA saat ve DAK dakika anlamina gelir. Sayet o an ki
       zaman bu araliklardan birine denk  gelirse,  INIT  dizisi
       gonderilir ve getty sure bitimine kadar calismasini surdurur.
       Aksi taktirde, OFF dizisi gonderilir ve getty zamani gelene
       kadar uyur.

    OFF=dizge
       Bu satir INIT satirina benzer, tek farki zamanlama nedeniyle
       hattin kapatilmasi icin gonderilmesidir.

    FIDO=dizge
       Bu satir FidoNet postacisina  tam yolu tanimlar. Ontanimli
       olarak tanimsiz gelir. Bir FidoNet postacisina ayarlandigi
       zaman, EMSI'yi de acmalisiniz (yes yapmalisiniz). Disaridan bir
       FidoNet aramasi alindigi zaman, sanki iki TSYNC veya iki YOOHOO
       ardisik alinmis gibi,  FidoNet  postacisina  komut  satiri
       secenekleri olarak tsync veya yoohoo kelimeleri aktarilir. Sayet
       EMSI yes olarak ayarlanmissa, butun EMSI dizgesi (yildiz ile
       baslar satirbasi karakteri ile biter) komut satiri secenegi
       olarak (satirbasi karakteri haric) aktarilir.

    EMSI=deger
       Sayet "yes" olarak ayarlanirsa, FidoNet EMSI dizilimleri icin
       girdiyi tarar.

    Ontanimli dosyanin adi, komut satirindan -d "ontanimli_dosya seklinde
    tanimlama yapilarak degistirilebilir. Eger ontanimli_dosya ismi "/"
    isareti ile basliyorsa, dosyanin tam yeri belirtiliyormus gibi kabul
    edilir. Aksi taktirde, sadece bir dosya ismiymis gibi ele alinir ve
    getty'nin  tam  dosya  ismi  olarak  /etc/conf."ontanimli_dosya'yi
    kullanmasi saglanir. Sayet FSSTND uyumlulugu ile  derlenmis  ise
    /etc/conf."ontanimli_dosya kullanilir.

ISTEM IKAMELERI

    getty onbilgi (genellikle /etc/issue icindeki) ve kullanici istemini
    goruntuledigi  zaman,  cesitli  terbolu  oncelemeli  karakterlerin
    kullanilacagini kabul eder. Bu karakterlerden biri bulundugu zaman,
    getty tarafindan uretilen ciktida bunlarin yerine degeri atanir.
    Taninan tersbolu oncelemeli karakterler sunlardir:

    \\   Tersbolu (\)

    \b   Gerisilme (^H)

    \c   Bir  dizgenin  sonunda  satirsonu  karakterinden  once
       kullanildiginda o satirsonu karakterinin yoksayilmasini saglar.

    \f   Sayfa ileri (^L)

    \n   Satirsonu (^J)

    \r   Satirbasi (^M)

    \s   Tek bosluk (' ')

    \t   Yatay sekme (^I)

    \nnn  Onluk tabandaki degeri nnn olan ASCII karakter. Eger nnn 0 ile
       basliyorsa sekizlik tabanda, 0x ile basliyorsa onaltilik tabanda
       verilmis kabul edilir.

    Bunlara ek olarak, satir sonundaki tek bir tersbolu yeni satirin yok
    sayilmasina sebebiyet verir ve ilk satirin asagidaki satirda devam
    ettigi kabul edilir.

    Ayrica, @ ile oncelenmis belirli karakterleri  parametre  olarak
    kullanabilirsiniz. Bu parametreler ve bu parametrelere atanan degerler
    sunlardir:

    @B   baud cinsinden gecerli hiz (@B gorundugu zaman degerlendirilir)

    @D   O an ki tarih, AA/GG/YY biciminde gosterilir.

    @L   getty'nin baglandigi hat.

    @S   Sistemin dugum ismi.

    @T   O an ki saat, SS:DD:SN (24 saat uzerinden) biciminde gosterilir.

    @U   O an bagli bulunan kullanicilarin sayisi. Bu sayi; /etc/utmp
       dosyasinda ut_name alani bos olmayan girdilerin toplami ile
       olarak elde edilir.

    @V   Ontanimlilar dosyasinda verilen VERSION degeri.

    Tek bir '@' karakteri goruntulemek icin '\@' ya da '@@' kullanin.

HATTIN ILKLENDIRILMESI

    getty'nin en buyuk ozelliklerinden birisi (en azindan yazar acisindan)
    kullanacagi  hatti,  kullanmadan once ilklendirme yetenegidir. Bu
    cogunlukla ucbirimlerde degil de modemli hatlarda olmaktaysa da,
    ucbirimlerin ilkendirilmesi bu kapsamin disinda degildir.

    Hattin ilklendirilmesi; hattin acilmasindan hemen sonra, WAITCHAR
    ve/veya WAITFOR seceneklerine bagli olarak, yapilir. Ilklendirme,
    ontanimlilar dosyasina

    INIT=dizge
    girdisi yerlestirilerek gerceklestirilir. dizge, asagidaki sekilde bir
    ya da daha fazla alandan olusur:

    umulan [ g"onderilen [ umulan [ g"onderilen ] ] ...]
    Bu UUCP L.sys dosyasinda kullanilan umulan/g"onderilen  dizilimine
    benzer. Tek farki, 'g"onderilen' dizilimine ozdevinimli olarak satirbasi
    karakteri eklenmemesidir.. Sayet bir satirbasi karakteri eklenmesini
    istiyorsaniz, bunu '\r' ile acikca gostermelisiniz.

    getty, umulan alaninda, UUCP'deki gibi alt alanlari destekler:

    umulan[-g"onderilen-umulan]...
    ISTEM  IKAMELERI  bolumunde  belirtilen butun tersbolulu onceleme
    karakterleri umulan ve gonderilen alanlari icin de gecerlidir. Bunlara
    ek olarak, asagidaki onceleme karakterleri de gecerlidir:

    \p   1 saniyelik gecikme ekler.

    \d   2 saniyelik gecikme ekler.

    \K   0.25 saniyelik Break gonderir.

    \Tnnn Ontanimli (30 saniyelik) zamanasimi degerini nnn saniye olarak
       degistirir. nnn degeri, onluk, sekizlik veya onaltilik olarak
       belirtilebilir; ISTEM IKAMELERI bolumundeki \nnn kullanimina
       bakiniz.

    Bu ilave onceleme karakterleri icin, gercekte karakter gonderilmedigini
    unutmayin.

BAGLANTI VE HIZ

    getty duzgun kurulmus bir baglanti saglamak icin bir uzlasmaya girisir.
    Bu ozelliginin en iyi kullanimi modem tarafindan gonderilen CONNECT
    iletisine bakmak ve hat hizini bu iletide belirtilen hiza ayarlamaktir
    (ornegin 2400).

    Baglanti uzlasmasi icin gereken betik, asagidaki ek disinda INIT betigi
    ile tamamen aynidir (HATTIN ILKLENDIRILMESI bolumune bakiniz):

    \A   baud cinsinden hizin gorunecegi yerleri isaretler. Bu isaret,
       betik icinde isaret edilen yerdeki 0-9 arasindaki rakamlarin
       tamami ile eslesir ve mumkunse hizi bu degere gore ayarlar.

    Hizin ozdevinimli ayarlanmasi 0 degeri ile etkinlestirilir.

    CONNECT=CONNECT\s\A
    Yukaridaki satir CONNECT 1200 dizgesi ile eslesirse, getty'nin baglanti
    hizini 1200 baud'a ayarlamasina sebep olur. Bu islem su adimlari takip
    eder:

    1. 1200 degeriyle eslesme olmasi icin getty, gettydefs dosyasi icinde
     1200 etiketli bir girdi arayacaktir. Sayet eslesen bir girdi
     bulursa, bu deger kullanilir. Eger bulamazsa, ikinci adima gecilir.

    2. O an kullanilan gecerli gettydefs degerleri eslesen hiza uyum icin
     duzenlenir (ornegin 1200'e). Bununla birlikte, eslesen hiz gecersiz
     ise, sonraki adima gecilir.

    3. getty bir hata iletisini gunluge kaydedip, normal islemine doner.
     Boylece gettydefs dosyasindaki disiplin girdileri denenerek yapilan
     normal islevlerine donmesi saglanir.

UUGETTY

    uugetty, getty'ye benzer ama UUCP ailesi (uucp(1), cu(1) ve digerleri)
    tarafindan kullanilan kilit dosyalarini olusturmak ve kullanmak icin
    tasarlanmistir. Bu sayede iki veya daha fazla surecin ayni tty hattini
    kullanmasi onlenir.

    uugetty basladigi zaman, kullanmaya niyetlendigi hatta bir kilit
    dosyasi gorurse, bu hattaki kilit dosyasinin sahibi olan bir surec olup
    olmadigini tespit etmek icin, kilit dosyasinin surec  numarasini
    kullanir.  Sayet bu kilit dosyasi bir surece ait degilse, uugetty bu
    dosyasi siler ve isleme devam eder. Sayet bu dosyanin kontrolunu elinde
    tutan, gecerli bir surec varsa, uugetty, o surec bu kilit dosyasini
    serbest birakana kadar uyur ve daha sonra init(1)'in yeni bir uugetty
    baslatmasini saglayip kendini sonlandirir.  Cakisan surec ortadan
    kalkinca, uugetty kendi kilit dosyasini olusturarak baglanti ekranini
    calistirir. Bu sayede diger sureclerin ayni hatti kullanmasi onlenmis
    olur.

    uugetty normalde sadece uzerinde calistigi hattin adini kilitler. Ayni
    porta isaret eden iki ayri aygit isminin bulundugu sistemlerde (bir
    tanesi modemi kontrol eden, digeri etmeyen iki aygit bulunmasi durumu
    gibi) asagidaki gibi bir hat ontanimli dosyaya yerlestirilir:

    ALTLOCK=hat
    Ornegin;  eger  uugetty'nin  /dev/tty1a uzerinde ise ve ilaveten
    /dev/tty1A'nin kilitlenmesini istiyorsaniz, ontanimli dosyaya su satiri
    girin: ALTLOCK=tty1A.

    Tasiyici tespiti icin beklerken, uugetty her 30 saniyede bir kilit
    dosyalarini kontrol eder. Eger kilit dosyalari bulursa, uugetty cikar
    ve  init yeni bir getty baslatir. Boylece, modem baska bir surec
    tarafindan kullanilmadan once tekrar ilklendirilmis olur.

ILGILI DOSYALAR

    /etc/conf.getty[.hat]
       Calisma  zamani  yapilandirmalarini   icerir.   uugetty,
       /etc/conf.uugetty[.hat] dosyasini kullanir.

    /etc/gettydefs
       getty tarafindan kullanilacak hiz ve tty ayarlarini icerir.

    /etc/issue
       Onbilgilerin bulundugu dosya.

    /bin/login
       Kullanici ismi girildikten sonra cagrilan ontanimli uygulama.

ILGILI BELGELER

    init(1), login(1), uucp(1), ioctl(2), uname(3), gettydefs(5), utmp(5),
    termio(7).

YAZAN

    Su an ki seytani Getty_ps:
    Kris Gleason <gleasokr (at) boulder.colorado.edu>

    Orjinal getty_ps:
    Paul Sutcliffe, Jr. <paul (at) devon.lns.pa.us>
    UUCP: ...!rutgers!devon!paul

    Autobauding rutinleri Mark Keating <...!utzoo!censor!markk> tarafindan
    onerilen kodlardan alinmistir.

,CEVIREN

    Yalcin Kolukisa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004

Surum 2.0.7h           2 Kasim 1995             getty(1)