Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ssh - OpenSSH SSH istemcisi (uzaktan oturum acma araci)

KULLANIM

    ssh [ -l kullanici ] konakismi | kullanici@konakismi [ komut ]

    ssh [ -afgknqstvxACNTX1246 ] [ -b baglanti_adresi ]
      [ -c ,sifre_belirtimi ] [ -e "onceleme_krk ] [ -i kimlik_dosyasi ]
      [ -l kullanici ] [ -m mac_belirtimi ] [ -o se,cenek ] [ -p port ]
      [ -F yapilandirma_dosyasi ] [ -L yerelport:uzakkonak:uzakkonakportu ]
      [ -R uzakport:yerelkonak:yerelkonakportu ] [ -D port ]
      konakismi | kullanici@konakismi [ komut ]

A,CIKLAMA

    ssh  (SSH istemci) uzaktaki bir makinada komut calistirmak icin
    uzaktaki makinada bir  kullanici  oturumu  acmayi  saglayan  bir
    uygulamadir. rlogin ve rsh'in yerini almasi amaclanmistir. ssh guvenli
    olmayan bir ag uzerindeki  guvenilir olmayan iki sistemin sifreli
    dolayisi ile guvenli iletisim kurmalarini saglar. X11 baglantilari ve
    cesitli TCP/IP baglanti  portlari  da  guvenli  kanal  uzerinden
    iletilebilirler.

    ssh, konakismi ile belirtilen makinaya baglanir ve oturum acar. Sayet
    kullanici bir komut belirtmis ise, kullaniciya oturum kabugu yerine
    komutun calistirildiktan sonraki ciktisi dondurulur.

    Kullanici, uzaktaki sisteme kimligini kanitlamak zorundadir ve bunu
    kullanilan protokole bagli olarak farkli yontemlerle yapabilir:

  SSH protokol"un"un 1. s"ur"um"u
    Ilk olarak eger kullanicinin oturum actigi sistemin ismi uzaktaki
    sistemin  /etc/hosts.equiv  veya /etc/ssh/shosts.equiv dosyalarinda
    bulunuyorsa ve her iki taraftaki kullanici isimleri  ayni  ise,
    kullanicin uzak sisteme erismesine hemen izin verilir. Ikinci olarak,
    eger .rhosts veya .shosts dosyalari kullanicinin uzaktaki ev dizininde
    mevcut ise ve istemci makinanin adi ile bu makinadaki kullanici adi bu
    dosyalardan birinde var ise, yine kullanicin erismesine izin verilir.
    Guvenli olmamamasi nedeni ile bu cesit kimlik denetiminin kullanmasina
    normalde sunucu tarafindan izin verilmez.

    Ikinci kimlik denetim yontemi ise rhosts veya hosts.equiv yontemlerinin
    RSA tabanli konak kimlik denetimi ile birlikte kullanilmasidir. Bu su
    anlama  gelir:   eger  erisime  $HOME/.rhosts,  $HOME/.shosts,
    /etc/hosts.equiv veya /etc/ssh/shosts.equiv tarafindan izin verilmis ve
    buna ek olarak sunucu da istemci  anahtarini  dogrulayabiliyorsa
    (DOSYALAR     bolumundeki    /etc/ssh/ssh_known_hosts    ve
    $HOME/.ssh/known_hosts dosyalarinin aciklamalarina bakiniz), ancak o
    zaman oturum acilmasina izin verilir.  Bu kimlik denetimi yontemi
    sayesinde IP kandirmaca, DNS kandirmaca ve yonlendirme kandirmacanin
    sebep oldugu guvenlik aciklari engellenmis olur.

    Sistem y"oneticilerine bilgi:
       /etc/hosts.equiv, $HOME/.rhosts ve rlogin/rsh protokolleri genel
       olarak guvenli degillerdir ve guvenligin gerektigi durumlarda
       kullanilmamalari gerekir.

    Ucuncu  kimlik kanitlama yontemi olarak, ssh RSA tabanli kimlik
    denetimini destekler. Bu senaryo acik anahtarli kriptografiye dayanir:
    Sifrelemenin ve sifre cozmenin farkli anahtarlarla yapildigi ve sifre
    cozme anahtarini sifreleme anahtarindan turetmeniz mumkun olmadigi
    kripto sistemleri vardir.  RSA boyle bir sistemdir. Burada amac her
    kullanicinin kimlik denetimi icin bir cift genel ve ozel anahtar
    olusturmasidir.  Sunucu genel anahtara sahip iken, ozel anahtar sadece
    kullanicinin kendisinde bulunur.  $HOME/.ssh/authorized_keys dosyasi
    erisim hakki olan genel anahtarlari listeler. Kullanici oturum acmak
    istedigi zaman, ssh kimlik denetimi icin hangi anahtar  ciftini
    kullanmak istedigini sunucuya bildirir. Sunucu bu anahtarin gecerli
    olup olmadigina bakar, sayet gecerli ise kullaniciya (aslinda kullanici
    adina calisan ssh'a) kullanicinin genel anahtari ile sifrelenmis bir
    kimlik sorgusu, rasgele bir sayi gonderir.  Sifreli kimlik sorgusu
    sadece uygun ozel anahtar ile cozulebilir. Kullanicinin istemcisi bu
    kimlik sorgusunu kullanicinin ozel anahtari ile cozer, boylece uygun
    ozel anahtarin varligini ispatlar (ozel anahtari sunucuya gostermeden).

    ssh RSA kimlik denetim protokolunu ozdevinimli olarak gerceklestirir.
    Kullanici kendi RSA anahtar ciftini ssh-keygen(1) komutunu calistirarak
    olusturur.  Bu  islem  sayesinde ozel anahtar $HOME/.ssh/identity
    dosyasinda ve genel anahtar da $HOME/.ssh/identity.pub  doyasinda
    saklanir. Daha sonra kullanici identity.pub dosyasini uzak makinenin
    kullanicinin ev  dizinideki  $HOME/.ssh/authorized_keys  dosyasina
    kopyalamalidir.  authorized_keys  dosyasi  geleneksel $HOME/.rhosts
    dosyasina karsilik gelir ve her satiri bir anahtar icerir (satirlar cok
    uzun olabilmektedir). Sonucta kullanici parola girmeden oturum acmaya
    hak kazanmaktadir. RSA kimlik denetimi rhosts kimlik denetimine gore
    daha guvenlidir.

    RSA kimlik denetiminin en uygun kullanimi bir kimlik denetimi ajani ile
    saglanabilir. Daha fazla bilgi icin ssh-agent(1)'a bakiniz.

    Sayet bahsedilen kimlik denetimi yontemleri hata verirler ise, bu sefer
    ssh kullaniciya parola sorar.  Parola ana makineye denetim icin
    gonderilir. Fakat butun iletisim sifrelendigi  icin  parola  agi
    dinlemekte olan biri tarafindan gorulemez.

  SSH protokol"un"un 2. s"ur"um"u
    Kullanici protokolun 2. surumunu kullanarak baglanti kurdugunda benzer
    kimlik denetimi  yontemleri  kullanilir.  PreferredAuthentications
    (tercih  edilen  kimlik  kanitlamalari)  icin  ontanimli degerler
    kullanilarak, istemci oncelikle konak tabanli kimlik denetimi ile
    uzaktaki makineye erismeye calisir; bu yontemin basarisiz olmasi
    durumunda, genel anahtarli kimlik denetimi yontemi denenir, bu yontemin
    de basarisiz olmasi durumunda son olarak klavye etkilesimli ve parolali
    kimlik denetimi yontemine basvurulur.

    Genel anahtar yontemi, bir onceki bolumde anlatilan RSA kimlik denetimi
    ile benzerdir ve RSA veya DSA algoritmalarinin kullanilmasina izin
    verir: Istemci oturum taniticisini ozel anahtari ($HOME/.ssh/id_dsa
    veya $HOME/.ssh/id_rsa) ile imzalar ve sonucu sunucuya gonderir.
    Sunucu, bu imza ile eslesen genel anahtarin $HOME/.ssh/authorized_keys
    dosyasinda olup olmadigina bakar. Hem anahtarin listede bulunmasi hem
    de imzanin dogru olmasi durumunda istemciye erisim izni verilir. Oturum
    tanitici  sadece  sunucu  ve  istemci  tarafindan  bilinen ortak
    Diffie-Hellman degerinden turetilir.

    Sayet genel anahtarli kimlik denetimi basarisiz  olursa  ya  da
    desteklenmiyorsa, kullanicinin kimligini ispatlamak icin kullanicinin
    parolasi sifrelenerek sunucuya gonderilebilir.

    ssh bunlara ek olarak konak tabanli ve kimlik sorma/yanit verme kimlik
    denetimi yontemlerini de destekler.

    Protokol 2 gizlilik ve butunluk ilkeleri icin ek mekanizmalar saglar.
    Gizlilik icin veri trafigi 3DES, Blowfish, CAST128 veya Arcfour
    algoritmalari ile sifrelenir ve butunluk ilkesi icin ise hmac-md5 ya
    da hmac-sha1 algoritmalari kullanilir. Protokol 1'in  baglantinin
    butunlugunu kesinlikle garanti eden bir mekanizmaya gereksinimi oldugu
    unutulmamalidir.

  Oturum ve Uzaktan Y"ur"utme
    Sunucu, kullanicinin kimligini onayladigi takdirde ya kullanicinin
    belirttigi komutu yurutur ya da sistemde oturum acar ve uzak sistemde
    kullanicinin normal bir kabuga erismesini saglar. Uzakta calistirilacak
    komut ya da kabukla gerceklestirilen butun iletisim sifrelenir.

    Kullanici, sozde ucbirim (normal oturum) saglanmasi durumunda asagidaki
    onceleme karakterlerini kullanabilir.

    Sayet bir ucbirim saglanmazsa, oturum saydam olur ve ikili veri
    guvenilir sekilde aktarilabilir. Bircok sistemde onceleme karakterini
    ``none'' seklinde ayarlamak tty kullanilsa bile oturumu saydam kilar.

    Uzak sistemdeki komut ya da kabuk sonlandiginda oturum sonlanir ve
    butunl  X11 ve TCP/IP baglantilari kapatilir.  Erisilen makinada
    calistirilan uygulamanin cikis durumu ssh'in cikis durumu olarak
    dondurulur.

  "Onceleme Karakterleri
    Sozde ucbirim istenmesi durumunda ssh bircok islevi bir onceleme
    karakteri araciligi ile desteker.

    Tek bir yaklasik isareti (tilde) ~~ seklinde ya da yaklasik isaretini
    asagida belirtilen karakterlerin haricindeki bir karakterin takip
    etmesi seklinde gonderilebilir.  Onceleme  karakterinin  onceleme
    karakteri olarak yorumlanabilmesi karakterden hemen sonra bir satirsonu
    karakteri gelmelidir. Onceleme karakteri yapilandirma dosyasindaki
    EscapeChar yapilandirma secenegi ile ya da komut satirinda -e secenegi
    ile degistirilebilir.

    Desteklenen oncelemler (ontanimlinin '~' oldugu kabuluyle) sunlardir:

    ~.   Baglantiyi kes

    ~^Z  ssh'i artalanda calistir

    ~#   Iletilen baglantilari listele

    ~&   Iletilen baglantinin ya da X11 oturumlarinin sonlandirilmasini
       beklerken ssh'i artalanda calistir

    ~?   Onceleme karakterlerinin listesini goster

    ~B   Uzak sisteme sonlandirma iletisi gonder (sadece uzak sistemin
       de desteklemesi durumunda SSH protokolunun 2. surumu icin
       gecerlidir)

    ~C   Komut satiri ac (sadece -L ve -R seceneklerini kullanarak port
       iletimi eklemek icin yararlidir)

    ~R   Baglantinin anahtarlarinin yenilenmesini iste (sadece  uzak
       sistemin de desteklemesi durumunda SSH protokolunun 2. surumu
       icin gecerlidir)

  X11 ve TCP Iletimi
    Sayet ForwardX11 degiskeni  ``yes'' seklinde ayarli ise (ya  da
    asagidaki  -X ve -x seceneklerinin tanimlarina bakiniz) ve kullanici
    X11 (DISPLAY cevre degiskeni atanmis ise) kullaniyorsa, X11 goruntuye
    olan baglanti ozdevinimli bicimde uzaktaki sisteme iletilir. Bu sayede
    kabuktan (ya da komut ile) calistirilan herhangi bir X11 programi
    sifreli kanal boyunca iletilir ve yerel sistemin gercek X sunucusu ile
    baglantisi gerceklestirilmis olur. Kullanici DISPLAY degiskenini el
    ile ayarlamamalidir.  X11 baglantilarinin iletilmesi komut satirinda
    ya da yapilandirma dosyalari aracaligi ile ayarlanabilir.

    ssh tarafindan ayarlanan DISPLAY degeri (sifirdan buyuk bir sayi)
    sunucu  sistemi isaret eder. Bu normaldir ve sebebi de ssh'nin
    baglantilari sifreli kanal uzerinden iletmek icin sunucu sistemde
    'vekil' X sunucusu olusturmasidir.

    ssh yine sunucu makinede ozdevinimli bicimde Xauthority verisini
    ayarlar. Bu amacla rasgele yetkilendime cerezi uretilip sunucuda
    'Xauthority' dosyasinda saklanir ve iletilen baglantilarin bu cerezi
    tasiyip tasimadiklari kontrol edilir ve baglanti acildiginda bu cerez
    gercek cerez ile degistirilir. Gercek kimlik denetimi cerezi sunucu
    sisteme hicbir zaman gonderilmez (ve hicbir cerez duz metin olarak
    gonderilmez).

    Sayet ForwardAgent degiskeni ``yes'' seklinde ayarlandi ise (asagida
    aciklanan -A ve -a seceneklerine bakiniz) ve kullanici kimlik denetimi
    ajani kullaniliyorsa, ajana olan baglanti ozdevinimli bicimde uzak
    tarafa iletilir.

    Keyfi TCP/IP baglantilarinin guvenli kanal uzerinden iletimi ya komut
    satirinda ya da yapilandirma dosyasinda belirtilebilir. TCP/IP iletimi
    uygulamalarina ornek olarak elektronik para cantasina guvenli baglanti
    ya da guvenlik duvari uzerinden iletisim verilebilir.

  Sunucu kimlik denetimi
    ssh kullanilmis olan butun ana sistemleri iceren bir veritabanini
    ozdevinimli olarak olusturur ve denetler.  Ana sistem anahtarlari
    kullanicinin ev dizinindeki $HOME/.ssh/known_hosts dosyasinda tutulur.
    Buna ek olarak  /etc/ssh/ssh_known_hosts  dosyasina  da  bilinen
    sistemleri kontrol icin ozdevinimli olarak basvurulur.

    Yeni sistemler ozdevinimli olarak kullacinin dosyasina eklenir. Sayet
    bir sistemin kimligi degisirse, ssh bu konuda uyarir ve truva atlarinin
    kullanicin  parolasini  calmasini  engellemek  icin parola kimlik
    denetimini edilgenlestirir. Bu mekanizmanin diger bir amaci sifrelemeyi
    es  gecebilen  araya  girme  saldirilarina  engel  olmaktir.
    StrictHostKeyChecking secenegi anahtari bilinmeyen ya da degismis olan
    sistemlerde oturum acmayi engellemek icin kullanilabilir.

    Secenekler sunlardir:

    -1   ssh'yi sadece protokolun 1. surumunu kullanmaya zorlar.

    -2   ssh'yi sadece protokolun 2. surumunu kullanmaya zorlar.

    -4   ssh'yi sadece IPv4 adreslerini kullanmaya zorlar.

    -6   ssh'yi sadece IPv6 adreslerini kullanmaya zorlar.

    -a   Kimlik denetimi ajani baglanti iletimini iptal eder.

    -A   Kimlik denetimi ajani baglanti iletimini etkinlestirir. Bu
       ayrica yapilandirma dosyasinda da her bir konak icin ayri ayri
       belirtilebilir.

       Bu  secenek  etkinlestirilirken  dikkat  edilmelidir.  Uzak
       konaktaki (ajanin Unix-alan soketi icin) dosya  izinlerini
       atlayabilen kullanicilar iletilen baglantilar sayesinde yerel
       ajana erisebilirler.  Saldirgan, ajandan anahtarlari alamaz
       ancak ajanda yuklu olan kimlikleri kullanarak kimlik denetimini
       gecmeyi basarabilir.

    -b baglanti_adresi
       Coklu arayuzu olan ya da takma isimli adresler  kullanan
       sistemlerde iletisimin yapilacagi arayuzu belirler.

    -c blowfish | 3des | des
       Oturumu sifrelemekte kullanilacak sifreyi secer. Ontanimli deger
       3des'dir.  Guvenli  olduguna  inanilir.  3des  (uclu-des)
       sifreleme-sifre cozme-sifreleme uclusunu 3 farkli anahtarla
       gerceklestirir. blowfish hizli bir  blok  sifresidir;  cok
       guvenilirdir ve 3des'ten cok daha hizlidir.  des ise 3des
       sifrelemeyi desteklemeyen eski protokol 1 gerceklemeleri ile
       isbirliktelik  adina  desteklenir.  Sifreleme  ile  ilgili
       zayifliklarindan dolayi des'in kullanilmamasi onemle tavsiye
       edilir.

    -c ,sifre_belirtimi
       Ek olarak, protokol 2'de tercih sirasini belirtmek icin virgulle
       ayrilmis sifreleme listesi verilebilir. Daha fazla bilgi icin
       yapilandima dosyaindaki Ciphers (Sifreler) satirina bakiniz.

    -C   Butun verilerin (stdin, stdout, stderr, X11 verileri ve TCP/IP
       baglanti  verileri)  sikistirilmasini  saglar.   Sikistirma
       algoritmasi   gzip(1)'in   kullandigi   ile   aynidir.
       CompressionLevel(Sikistirma Seviyesi) secenegi protokolun 1.
       surumu icin ``seviye'' yi belirler.  Modem hatlari ve diger
       yavas baglantilar icin sikistirma kullanilmalidir, ancak hizli
       aglar icin bu sadece yavaslamaya neden olacaktir. Ontanimli
       deger  yapilandirma dosyalarinda her konak icin ayri ayri
       belirtilebilir. (Compression [Sikistirma] secenegine bakiniz).

    -D port
       Yerel "ozdevimli" uygulama seviyesinde port iletimini belirtir.
       Yerel tarafta portu dinlemek uzere bir soket ayrilir. Bu port
       ile ne zaman bir baglanti kurulsa, baglanti guvenli kanal
       uzerinden iletilir ve uzak sistemde  nereye  baglanilacagi
       uygulama protokolu kullanilarak belirlenir. Su anda SOCKS4 ve
       SOCKS5 protokolleri desteklenmektedir. ssh bir SOCKS sunucusu
       olarak davranir. Sadece yetkili kullanici (root) ayricalikli
       portlari iletebilir.  Ozdevimli port iletimleri yapilandirma
       dosyasinda da belirtilebilir.

    -e krk | ^krk | none
       pty'li bir oturum icin onceleme karakterini ayarlar (ontanimli:
       '~'). Onceleme karakteri sadece bir satirinin basinda ise
       taninabilir.  Onceleme karakterini nokta ('.') takip ederse
       baglanti sonlandirilir; control-Z takip ederse baglanti askiya
       alinir; '~' takip ederse onceleme karakteri bir kez gonderilir.
       Karakteri ``none'' seklinde ayarlamak oncelemleri iptal eder ve
       oturumu tamamen saydam yapar.

    -f   Komut yurutulmeden hemen once ssh'nin arkaplanda calismasini
       saglar. Bu ssh'nin kullanici ya da anahtar parolasi sormasi
       gerektigi ancak kullanicinin bu islemin arkaplanda yapilmasini
       istedigi durumlarda yararlidir. Bu secenek -n seceneginin de
       uygulanmasini saglar. X11 programlari uzak konakta calistirirken
       komutun soyle cagrilmasi tavsiye edilir: ssh -f konakismi xterm.

    -F yapilandirma_dosyasi
       Kullanicinin kendine ozgu yapilandirma dosyasini  belirtmek
       icindir.  Sayet  komut  satirinda bir yapilandirma_dosyasi
       verilirse, sistemin yapilandirma dosyasi (/etc/ssh/ssh_config)
       gormezden  gelinir.  $HOME/.ssh/config  dosyasi kullanicinin
       ontanimli yapilandirma dosyasidir.

    -g   Uzak konaklarin iletilen yerel portlara baglanmasina izin verir.

    -i kimlik_dosyasi
       RSA ya da DSA kimlik dogrulamalari icin kullanilacak olan kimlik
       dosyasini (dolayisiyla gizli anahtari) belirtir. Protokolun 1.
       surumu icin varsayilan dosya $HOME/.ssh/identity dosyasidir.
       $HOME/.ssh/id_rsa ve $HOME/.ssh/id_dsa ise protokolun 2. surumu
       icin ontanimli dosyalardir. Kimlik dosyalari her bir konak icin
       ayri  ayri  yapilandirma  dosyasinda da belirtilebilir. -i
       seceneginin birden fazla kullanilmasi mumkundur (ve yapilandirma
       dosyalarinda birden fazla kimlik tanimlamak da).

    -I akillikart_aygiti
       Kullanilacak olan akillikart aygitini belirtir. Belirtilen aygit
       kullanicinin RSA gizli anahtarinin bulundugu akillikart ile
       iletisim icin kullanilan aygit olmalidir.

    -k   Kerberos biletlerinin ve AFS dizgeciklerinin iletimini iptal
       eder. Bu ayrica yapilandirma dosyasinda her konak icin ayri ayri
       belirtilebilir.

    -l kullanici_ismi
       Uzak sistemde oturum acmak icin kullanilacak kullanici adini
       belirtir. Bu yine yapilandirma dosyasinda her bir konak icin
       ayri ayri belirtilebilir.

    -L yerelport:uzakkonak:uzakkonakportu
       Belirtilen yerel portun uzak konaktaki porta iletilmesi icin
       kullanilir. Bunu saglamak icin yerel sistemde  bir  soket
       yerelport portunu dinlemeye baslar ve bu porta baglanti istegi
       geldiginde, baglanti guvenli kanaldan iletilerek  uzakkonak
       uzerindeki uzakkonakportuna bir baglanti gerceklestirilir. Port
       iletimi, yapilandirma dosyasinda da belirtilebilir.  Sadece
       yetkili kullanici (root) ayricakli portlari iletebilir. IPv6
       adresler  icin  farkli   bir   sozdizimi   kullanilir:
       yerelport/uzakkonak/uzakkonakportu.

    -m mac_belirtimi
       Protokolun 2. surumunde ayrica tercih sirasina gore virgullerle
       ayrilmis MAC (message authentication code - ileti  kimlik
       denetimi kodu) algoritmalari belirtilebilir. Daha fazla bilgi
       icin MACs anahtar sozcugune bakiniz.

    -n   /dev/null'u standart girdiye yoneltir (yani standart girdiden
       okuma  yapilmasi engellenir). ssh artalanda calisiyorsa bu
       secenek kullanilmak zorundadir. Uzak sistemde X11 programlari
       calistirilirken bu secenek cok kullanilir. Ornegin, ssh -n
       shadows.cs.hut.fi emacs & komutu shadows.cs.hut.fi konaginda
       emacs uygulamasini baslatacaktir ve X11 baglantisi ozdevinimli
       olarak sifreli kanal uzerinden iletilecektir.  ssh artalana
       yerlestirilecektir.    (Ancak ssh'nin kullanici ya da anahtar
       parolasi gerektirmesi durumunda bu calismayacaktir; ayrica -f
       secenegine de bakiniz.)

    -N   Bir uzak komut calistirmaz.  Bu sadece port iletimi icin
       yararlidir (sadece protokolun 2. surumunde).

    -o se,cenek
       Yapilandirma dosyasindaki bicime uygun secenekler belirtmek icin
       kullanilabilir. Kendisine ozel komut satiri secenegi olmayan
       yapilandirma seceneklerini  belirtmek  icin  kullanilabilir.
       Asagida  siralanan  seceneklere  ait  tum  ayrintilar  ve
       alabilecekleri olasi degerler icin ssh_config(5)'e basvurunuz.

       AddressFamily (Adres Ailesi)
       BatchMode (Toplu Is Kipi)
       BindAddress (Baglanti Adresi)
       ChallengeResponseAuthentication (Kimlik Sorma/Yanitlama Yontemi)
       CheckHostIP (Konak IP Denetimi)
       Cipher (Sifre)
       Ciphers (Sifreler)
       ClearAllForwardings (Butun Iletimleri Temizle)
       Compression (Sikistirma)
       CompressionLevel (Sikistirma Seviyesi)
       ConnectionAttempts (Baglanti Denemeleri)
       ConnectionTimeout (Baglanti Zaman Asimi)
       DynamicForward (Ozdevimli Iletim)
       EscapeChar (Onceleme Karakteri)
       ForwardAgent (Iletim Ajani)
       ForwardX11 (X11 Iletimi)
       ForwardX11Trusted (Guvenilir X11 Iletimi)
       GatewayPorts (Ag Gecidi Portlari)
       GlobalKnownHostsFile (Genel Bilinen Konaklar Dosyasi)
       GSSAPIAuthentication (GSSAPI Kimlik Denetimi)
       GSSAPIDelegateCredentials (GSSAPI Yetkilendirme Tanitimlari)
       Host (Konak)
       HostbasedAuthentication (Konak Tabanli Kimlik Denetimi)
       HostKeyAlgorithms (Konak Anahtari Algoritmalari)
       HostKeyAlias (Konak Anahtari Takma Adlari)
       HostName (Konak Adi)
       IdentityFile (Kimlik Dosyasi)
       LocalForward (Yerel Iletim)
       LogLevel (Gunlukleme Duzeyi)
       MACs (Ileti Kimlik Denetimi Kodlari)
       NoHostAuthenticationForLocalhost (Yerel Konak Icin Kimlik Denetimi Yapma)
       NumberOfPasswordPrompts (Parola Isteme Adedi)
       PasswordAuthentication (Parolali Kimlik Denetimi)
       Port
       PreferredAuthentications (Tercih Edilen Kimlik Denetimi Yontemleri)
       Protocol (Protokol)
       ProxyCommand (Vekil Komutu)
       PubkeyAuthentication (Genel Anahtarli Kimlik Denetimi)
       RemoteForward (Uzak Iletim)
       RhostsRSAAuthentication (RSA tabanli Rhosts Kimlik Denetimi)
       RSAAuthentication (RSA Kimlik Denetimi)
       ServerAliveInterval (Sunucu Canlilik Araligi)
       ServerAliveCountMax (Canli Sunucu En Cok Mesaj Sayisi)
       SmartcardDevice (Akilli Kart Aygiti)
       StrictHostKeyChecking (Mutlak Konak Anahtari Denetimi)
       TCPKeepAlive (TCP Canli Tutma)
       UsePrivilegedPort (Ayricalikli Port Kullan)
       User (Kullanici)
       UserKnownHostsFile (Kullanicinin Bilinen Konaklari Dosyasi)
       VerifyHostKeyDNS (Uzak Konak Anahtarinin Dogrulugunun DNS ile Saglanmasi)
       XAuthLocation (XAuth'un Tam Yolu)
    -p port
       Uzak konaktaki baglanti portu. Yapilandirma dosyasinda her bir
       konak icin ayri ayri belirtilebilir.

    -q   Sessizlik kipi.  Butun uyari ve tani iletilerinin gizlenmesini
       saglar. Sadece onarilamaz hatalar gosterilir. Sayet ikinci bir
       -q verilirse onarilamaz hatalar da gosterilmez.

    -R uzakport:yerelkonak:yerelkonakportu
       Belirtilen uzak portun yerel konaktaki porta iletilmesi icin
       kullanilir. Bunu saglamak icin uzak sistemde bir soket uzakport
       portunu dinlemeye baslar ve bu porta baglanti istegi geldiginde,
       baglanti guvenli kanaldan iletilerek  yerelkonak uzerindeki
       yerelkonakportuna bir baglanti gerceklestirilir. Port iletimi,
       yapilandirma dosyasinda da belirtilebilir.  Sadece  yetkili
       kullanici (root) ayricakli portlari iletebilir. IPv6 adresler
       icin    farkli    bir    sozdizimi    kullanilir:
       uzakport/yerelkonak/yerelkonakportu.

    -s   Uzak konakta bir altsistemi cagirmak amaciyla kullanilabilir.
       Altsistemler,  diger  uygulamalarin  (orn.  sftp)  guvenli
       tasinmasini  saglayan  SSH2  protokolunun  bir ozelligidir.
       Altsistem uzak komut olarak belirtilir.

    -t   Sozde-tty ayirmayi zorlar. Bu uzak sistemde ekran tabanli
       herhangi bir uygulamalarin calistirilmasinda kullanilabilir.
       Ornek olarak menu hizmetlerinin gerceklestirilmesinde bu cok
       yararli olabilir.  Cok sayida -t secenegi ssh'nin yerel tty'si
       olmasa bile bir tty ayrilmasini saglar.

    -T   Sozde-tty ayirmayi iptal eder.

    -v   Ayrinti kipi. ssh'nin calismasi esnasindaki hata  ayiklama
       iletilerinin gosterilmesini saglar. Baglanti, kimlik denetimi ve
       yapilandirma sorunlarindaki hatalari ayiklamada bu secenek cok
       faydalidir. Cok sayida -v secenegi ayrinti seviyesini artirir.
       En fazla uc tane olabilir.

    -V   Surum numarasini gosterir ve cikar.

    -x   X11 iletimini iptal eder.

    -X   X11 iletimini etkinlestirir. Bu her bir konak icin ayri ayri
       yapilandirma dosyasinda belirtilebilir.

       Bu  secenek  etkinlestirilirken  dikkat  edilmelidir.  Uzak
       sistemdeki  dosya  izinlerini  atlayabilen  kullanicilar
       (kullanicinin  X  yetkilendirme  veritabani  icin) iletilen
       baglantilar sayesinde yerel  X11  goruntuye  erisebilirler.
       Saldirgan,  tus  vuruslarini  izlenmek  gibi  etkinliklerde
       bulunabilir.

    -Y   Guvenilir X11 iletimini etkinlestirir.

YAPILANDIRMA DOSYALARI

    ssh yapilandirma verilerini  her  kullaniciya  ozel  ayri  birer
    yapilandirma  dosyasindan ve de sistemin yapilandirma dosyasindan
    alabilir. Dosya bicimi ve yapilandirma secenekleri ssh_config(5)'de
    aciklanmaktadir.

ORTAM DEGI,SKENLERI

    ssh normalde asagidaki cevre degiskenlerini ayarlar:

    DISPLAY
       DISPLAY degiskeni X11 sunucusunun konumunu gosterir. ssh bu
       degiskene ozdevinimli bicimde ``konak_adi:n'' biciminde deger
       atar. Burada konak_adi kabugun calistigi sistemi isaret ederken
       n de n >= 1 sartini saglayan bir tamsayiya karsilik gelir.  ssh
       bu ozel degeri X11 baglantilarini guvenli kanal uzerinden
       iletmede kullanir.  Kullanici DISPLAY degiskenini  dogrudan
       kendisi ayarlamamalidir,  cunku bu X11 baglantilarini guvensiz
       hale getirir (ve ayrica kullanicinin gerekli olan yetkilendirme
       cerezlerini el ile kopyalamasini gerektirir).

    HOME  Kullanicinin ev dizininin yolu bu degiskene atanir.

    LOGNAME
       USER degiskeni ile aynidir; bu degiskeni kullanan sistemlerle
       uyumluluk icin tanimlanir.

    MAIL  Kullanicinin posta kutusunun yolu bu degiskene atanir.

    PATH  ssh derlenirken belirtilen gibi ontanimli PATH'a ayarlanir.

    SSH_ASKPASS
       Sayet ssh bir anahtar parolasi gerektiriyorsa, bunu mevcut
       ucbirimden  okur (eger ucbirimden calistiriliyorsa).  Diger
       taraftan ssh bir ucbirimden calistirilmiyor fakat DISPLAY ve
       SSH_ASKPASS degiskenleri ayarlanmis iseler, ssh, SSH_ASKPASS
       tarafindan belirtilen uygulamayi calistirir ve anahtar parolayi
       okumak icin bir X11 penceresi acar.  Bu ozellikle ssh bir
       .Xsession ya  da  ilgili  betik  tarafindan  cagiriliyorsa
       yararlidir.  (Burada  dikkat edilmesi gereken bu yontemin
       calismasi icin bazi  sistemlerde  girdilerin  /dev/null'dan
       yonlendirilmesi gerektigidir.)

    SSH_AUTH_SOCK
       Ajanla  iletisimde  kullanilacak Unix-alan soketinin yolunu
       belirtir.

    SSH_CONNECTION
       Baglantinin kuruldugu istemci ve sunucuyu belirtir.  Degisken
       bosluk ile birbirinden ayrilmis 4 degerden olusur: istemci
       ip-adresi, istemci portu, sunucu ip-adresi ve sunucu portu.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Zorunlu bir komutun calistirilmasi durumunda  ozgun  komut
       satirini  icerir.  Bu  ozgun  argumanlarin  ozutlenmesinde
       kullanilabilir.

    SSH_TTY
       Yururlukteki kabuk ya da komutla iliskili olan tty'nin adi
       (aygit yolu) bu degiskene atanir. Yururlukteki oturum tty'ye
       sahip degilse, bu degiskene bir atama yapilmaz.

    TZ   Zaman Dilimi degiskeni; o anki zaman dilimini isaret etmesi icin
       ayarlanir (sayet artalan sureci baslatildiginda ayarlandi ise).
       Yani, artalan sureci yeni baglantilara bu degeri aktarir.

    USER  Oturum acan kullanici adi olarak ayarlanir.

    Ayrica ssh, $HOME/.ssh/environment dosyasini okur ve eger bu dosya
    mevcut ise ve de kullanicilar degiskenlerini degistirme hakkina sahip
    iseler ``DEGISKEN=deger'' bicimindeki satirlari ortama ekler. Daha
    fazla bilgi icin, sshd_config(5)'deki PermitUserEnvironment (Kullanici
    Ortamina Izin Ver) secenegine bakiniz.

ILGILI DOSYALAR

    $HOME/.ssh/known_hosts
       Kullanicinin oturum actigi /etc/ssh/ssh_known_hosts dosyasinda
       kayitli  olmayan  butun konaklarin  anahtarlarini kaydeder.
       Bakiniz, sshd(8).

    $HOME/.ssh/identity, $HOME/.ssh/id_dsa, $HOME/.ssh/id_rsa
       Kullanicinin kimlik denetim kimligini icerirler.  Sirasiyla
       protokol 1 RSA, protokol 2 DSA ve protokol 2 RSA'ye karsilik
       gelirler. Bu dosyalar duyarli veri icerirler ve bu sebeple
       kimlik sahibi haricindekilerin erisim hakki olmamalidir. Sayet
       ozel anahtar dosyasi diger kullanicilarin erisimine aciksa,
       ssh'nin bu dosyayi kullanmayi reddedecegini unutmayin. Gizli
       anahtari olustururken bir anahtar parolasi belirtilebilir ve
       anahtar parolasi bu dosyanin duyarli kismini 3DES algoritmasi
       ile sifrelemede kullanilir.

    $HOME/.ssh/identity.pub, $HOME/.ssh/id_dsa.pub, $HOME/.ssh/id_rsa.pub
       Kimlik denetiminde kullanilacak genel anahtari icerirler (kimlik
       dosyasinin  okunabilir  bicimdeki genele acik olan kismi).
       $HOME/.ssh/identity.pub'un icerigi kullanicinin protokol surum 1
       RSA kimlik denetimini kullanmak istedigi butun sistemlerdeki
       $HOME/.ssh/authorized_keys    dosyasina    eklenmelidir.
       $HOME/.ssh/id_dsa.pub  ve  $HOME/.ssh/id_rsa.pub dosyalarinin
       icerikleri kullanicinin protokol surum  2  DSA/RSA  kimlik
       denetimini   kullanmak   istedigi   butun  sistemlerdeki
       $HOME/.ssh/authorized_keys dosyasina eklenmelidir. Bu dosyalar
       duyarli degillerdir ve herkes tarafindan okunabilirler (fakat
       gerekmemektedir). Bu dosyalar hicbir zaman ozdevinimli bicimde
       kullanilmamalidir ve kullanilmalari da gerekmez. Bu dosyalar
       sadece kullanicinin rahatligi icin olusturulur.

    $HOME/.ssh/config
       Kullaniciya ozel yapilandirma dosyasi.  Dosyanin bicimi ve
       yapilandirma secenekleri ssh_config(5)'de aciklanmaktadir.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Ev  dizini  sahibinin  oturum acmasi icin kullanilan acik
       anahtarlari (RSA/DSA) listeler. Dosya bicimi sshd(8) kilavuz
       sayfasinda aciklanmaktadir. En basit bicimiyle dosya .pub kimlik
       dosyalari ile ayni bicimdedir. Bu dosya cok duyarli degildir,
       ancak tavsiye edilen izinler kullanici icin okuma/yazma haklari
       ve diger kullanicilar icin ise erisim hakkinin olmamasidir.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Bilinen konaklarin anahtarlarini listeleyen sistem dosyasi. Bu
       dosya  sistem  yoneticisi  tarafindan  hazirlanmalidir  ve
       orgutlesimdeki butun konaklarin genel  anahtarlari  dosyaya
       eklenmelidir.  Dosya izinleri herkes tarafindan okunabilecek
       sekilde ayarlanmalidir. Dosya her satirda belirtilecek sekilde
       genel anahtarlari su bicimde icerir (alanlar birbirinden bosluk
       ile ayrilirlar): sistem adi, acik anahtar ve yorum alani
       (zorunlu  degil).  Sayet ayni makina icin farkli isimler
       kullanilirsa, butun bu isimler virgulle ayrilacak  sekilde
       listelenmelidir. Bicim hakkinda detayli bilgiyi sshd(8) kilavuz
       sayfasinda bulabilirsiniz.

       Kuralli sistem adi (isim sunucularindan donene ad) istemci icin
       oturum acilirken denetimde sshd(8) tarafindan kullanilir; diger
       isimlere de gerek vardir cunku ssh, anahtari denetlemeden once
       kullanicinin belirttigi ismi kuralli isme cevirmez. Bunun nedeni
       isim sunucularina erisebilen birinin sistem kimlik denetimini
       yaniltma olasiligidir.

    /etc/ssh/ssh_config
       Sistem yapilandirma dosyasi. Dosyanin bicimi ve yapilandirma
       secenekleri ssh_config(5)'de aciklanmaktadir.

    /etc/ssh/ssh_host_key,            /etc/ssh/ssh_host_dsa_key,
    /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
       Bu uc dosya sistem anahtarlarinin ozel kismini icerirler ve
       RhostsRSAAuthentication  ve  HostbasedAuthentication  icin
       kullanilirlar. Sayet RhostsRSAAuthentication yontemi protokolun
       1. surumu icin kullaniliyor ise, ssh root yetkileriyle (setuid
       root) calismalidir, zira sistem anahtari sadece root tarafindan
       okunabilir.  Protokolun  2.  surumu  icin  ise,  ssh,
       HostbasedAuthentication  icin sistem anahtarlarina erisimde
       ssh-keysign(8)'i kullanir. Bu sayede bu kimlik denetimi yontemi
       kullanildiginda ssh'nin root yetkileriyle calismasi zorunlulugu
       ortadan kalkar.  Ontanimli olarak, ssh  root  yetkileriyle
       calismaz.

    $HOME/.rhosts
       Bu  dosya  .rhosts  kimlik  denetiminde  erisim izni olan
       konak/kullanici ciftlerini listeler. (Dikkat: Bu dosya ayrica
       rlogin ve rsh tarafindan da kullanildigindan kullanimi guvenli
       degildir.)  Dosyanin her satirinda birbirinden bosluk  ile
       ayrilmis bir konak adi (isim sunuculari tarafindan saglanan
       kuralli ad biciminde) ve bu konakta gecerli kullanici adi
       bulunur. Bazi makinalarda bu dosyanin erisim haklarinin herkes
       tarafindan okunacak sekilde duzenlenmis olmasi gerekmektedir
       (sayet kullanicinin ana dizini NFS bolumunde ise; cunku sshd(8)
       bu dosyayi root olarak okur). Ayrica bu dosyanin  sahibi
       kullanici olmali ve hicbir kimsenin bu dosyaya yazma hakki
       bulunmamalidir.  Bircok makina icin tavsiye edilen  erisim
       yetkileri, kullanici icin okuma/yazma hakki ve digerleri icin
       ise erisimin olmamasidir.

       sshd(8) ontanimli olarak .rhosts kimlik kanitlama yonteminden
       once RSA konak kimlik denetimini gerektirecek sekilde kurulur.
       Sayet sunucu makinanin  /etc/ssh/ssh_known_hosts  dosyasinda
       istemcinin  konak  anahtari  bulunmuyorsa,  bu  anahtar
       $HOME/.ssh/known_hosts dosyasinda bulunabilir. Bunu yapmanin en
       basit yolu sunucu konaga ssh ile oturum actiktan sonra istemciye
       ssh  kullanarak  baglanmaktir.  Boylece  konak  anahtari
       kendiliginden $HOME/.ssh/known_hosts dosyasina eklenir.

    $HOME/.shosts
       Ayni .rhosts'un kullanildigi sekilde kullanilir. Bu dosyanin
       bulunmasinin amaci .rhosts kimlik denetiminin sadece ssh ile
       kullanilmasini,  rlogin  ya da rsh(1) ile kullanilmamasini
       saglamaktir.

    /etc/hosts.equiv
       Bu dosya .rhosts kimlik denetiminde kullanilir. Her satirda
       kuralli sistem adlarini icerecek sekilde duzenlenir (Bicim
       hakkinda  ayrintili  bilgi  sshd(8)  kilavuz  sayfasinda
       bulunabilir).  Sayet istemci konak bu dosyada bulunuyorsa,
       istemci ve sunucu kullanici adlari ayni olmasi sarti ile erisime
       izin verilir.  Ayrica RSA sistem kimlik denetimi normalde
       gereklidir. Bu dosyaya sadece root yazabilmelidir.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Ayni /etc/hosts.equiv gibi islem gorur. ssh kullanarak erisimin
       saglandigi  ancak  rsh/rlogin'in  kullanilmamasi  gerektigi
       durumlarda faydalidir.

    /etc/ssh/sshrc
       Bu dosyadaki komutlar kullanici oturum actiginda kullanicinin
       kabugu (ya da komut) calistirilmadan hemen once ssh tarafindan
       calistirilir.  Daha arintili bilgi  icin  sshd(8)  kilavuz
       sayfasina bakiniz.

    $HOME/.ssh/rc
       Bu dosyadaki komutlar kullanici oturum actiginda kullanicinin
       kabugu (ya da komut) calistirilmadan hemen once ssh tarafindan
       calistirilir.  Daha  arintili  bilgi icin sshd(8) kilavuz
       sayfasina bakiniz.

    $HOME/.ssh/environment
       Ortam degiskenlerinin ek tanimlarini icerir. Yukaridaki ORTAM
       DEGI,SKENLERI bolumune bakiniz.

,CIKI,S DURUMU

    ssh uzak komutun cikis durumu ile ya da hata olmus ise 255 ile
    sonlanir.

ILGILI BELGELER

    gzip(1),  rsh(1),  scp(1),  sftp(1),  ssh-add(1),  ssh-agent(1),
    ssh-keygen(1),   telnet(1),   hosts.equiv(5),   ssh_config(5),
    sshd_config(5), ssh-keysign(8), sshd(8).

    T. Ylonen, T. Kivinen, M. Saarinen, T. Rinne, ve S. Lehtinen, SSH
    Protocol    Architecture    (SSH    Protokol    Mimarisi),
    draft-ietf-secsh-architecture-12.txt, Ocak 2002 (halen gelistiriliyor).

YAZARLAR

    OpenSSH, Tatu Ylonen'in ozgun ve ozgur ssh 1.2.12 surumunun bir
    turevidir. Aaron Campbell, Bob Beck, Markus Friedl, Niels Provos, Theo
    de Raadt ve Dug Song bircok yazilim hatasini ortadan kaldirmislar, yeni
    ozellikler eklemisler ve OpenSSH'i olusturmuslardir. Markus Friedl SSH
    protokolunun 1.5 ve 2.0 surumu destegi icin katkida bulunmustur.

,CEVIREN

    Emin Islam Tatli <eminislam (at) web.de>, Agustos 2004

BSD               25 Eylul 1999             ssh(1)