Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    uucp - Unix'den Unix'e kopyalama

KULLANIM

    uucp [ se,cenekler ] kaynak-dosya hedef-dosya
    uucp [ se,cenekler ] kaynak-dosya... hedef-dizin

A,CIKLAMA

    uucp komutu dosyalari sistemler arasinda kopyalar. Her bir dosya
    argumani ya yerel makinedeki ya da

    sistem!dosyayolu

    seklinde belirtilen uzak bir makinedeki bir dosyayoludur. Birinci
    kullanim seklinde, birinci dosya icerigi ikinci dosyaya yazilir. Ikinci
    sekilde ise her kaynak dosya, hedef dizine kopyalanir.

    Asagidaki komut kullanilarak bir dosya sistem1 uzerinden sistem2'ye
    veya sistem2'den aktarilabilir.

    sistem1!sistem2!dosyayolu

    / veya ~ ile baslamayan dosya yollari gecerli dizin icinde kabul edilir
    (-W veya --noexpand secenekleri belirtilmedigi surece). Ortaya cikan
    yeni yolun uzak sistem icinde bulunmasi bir zorunluluk degildir. Sadece
    bir ~ ile baslayan yol ismi genel UUCP dizininde, ~kullanici_adi
    seklinde belirtilen bir yol ismi ise kullanici_adi olarak belirtilen
    kullanicinin ev dizininde baslar. Bazi kabuklarda ~ isareti yerel ev
    dizini olarak kabul edilir ve uucp bunu atlayabilir, bu nedenle ~
    isaretini tirnak icinde kullanmak daha iyi bir yontemdir.

    ? * [ ] karakterleri kabuk metakarakterleri olarak yorumlanabilirler.
    Bu sistemlerde, bu isaretleri tirnak icine alarak uucp'den once kabugun
    devreye girerek bunlari yorumlamasi onlenir.

    Kopyalama hemen yapilmaz, uucico(8) artalan sureci icin kuyruga alinir.
    Eger -r ya da --nouucico secenekleri kullanilmazsa uucico(8) sureci
    hemen devreye girer. Her durumda uzaktaki sistem kopyalanacak dosyalari
    cagirir.

SE,CENEKLER

    Asagidaki secenekler kullanilabilir.

    -c, --nocopy
       Yerel kaynak dosyalarini spool dizinine kopyalamaz. Eger bu
       dosyalar uucico(8) artalan sureci tarafindan isleme sokulmadan
       kaldirmissa,  kopyalama basarisiz olur.  Dosyalar uucico(8)
       artalan sureci ve  komutu  kullanan  kullanici  tarafindan
       okunabilir olmalidir.

    -C, --copy
       Yerel kaynak dosyalarini spool dizinine kopyalar. Ontanimlidir.

    -d, --directories
       Kopyalama  sirasinda  gerekli dizinlerin hepsi olusturulur.
       Ontanimlidir.

    -f, --nodirectories
       Eger hedef yolda gerekli dizinler eksik ise kopyalama yapilmaz.

    -R, --recursive
       Eger herhangi bir kaynak dosya adi bir dizin ise, bunlarin
       icerikleri de hedefe kopyalanir (hedefin kendisi de dizin
       olmalidir).

    -g derece, --grade derece
       Aktarilacak dosyanin onceligini belirler.  Yuksek  dereceli
       islemler ilk once yapilir. Dereceler 0 ... 9 A ... Z ve a ... z
       olarak yuksek dereceliden kucuge dogru siralanir.

    -m, --mail
       Dosya aktarim isleminin tamamlanip tamamlanmadigini mail(1)
       uygulamasini kullanarak bildirir.

    -n kullanici, --notify kullanici
       Uzak  sistemde  belirtilen  kullaniciya  dosya transferinin
       tamamlanip tamamlanmadigini mail(1) uygulamasini  kullanarak
       bildirir.

    -r, --nouucico
       uucico(8) artalan surecini hemen baslatmaz, transfer islemini
       daha sonra yapmak uzere dosyayi kuyruga koyar.

    -j, --jobid
       Is kimligini standart ciktiya basar. Bu is daha sonra is kimligi
       -k secenegine belirtilerek uustat(1) ile iptal edilebilir. Bazi
       karmasik islemlerde ayri satirlarda birden fazla is kimligi
       uretilebilir. Ornegin;

       uucp sist1!~kull1/dosya1 sist2!~kull2/dosya2 ~kull3
       Bu islem degisik biri sist1 digeri sist2 icin olmak uzere iki
       adet is uretir.

    -W, --noexpand
       Uzaktaki yol isimlerine gecerli dizin ismini eklemez.

    -t, --uuto
       Bu secenek uuto kabuk betigi tarafindan kullanilir. Bu uucp'nin
       en son argumaninin sistem!kullanici olarak kabul edilmesini
       saglar. Dosyalar uzaktaki sistemin ~/receive/kullanici/yerel
       dizinine gonderilir. Burada kullanici en son argumandan alinir,
       yerel ise yerel uucp sisteminin adidir.  Ayrica  --notify
       kullanici secenegi kullanilmis gibi bu secenekle ilgili islemi
       gerceklestirir.

    -x t"ur, --debug t"ur
       Belirtilen hata ayiklama turlerini etkinlestirir. Taninan hata
       ayiklama  turleri  sunlardir:  abnormal,  chat,  handshake,
       uucp-proto, proto, port, config, spooldir, execute, incoming,
       outgoing.  uucp icin sadece abnormal, config, spooldir ve
       execute turleri anlamlidir.

       Virgul ile ayrilmis birden fazla tur verilebilecegi gibi birden
       fazla --debug secenegi de kullanilabilir. Ayrica sayi verilerek
       de yukaridaki listede belirtilen turlerin secimi saglanabilir.
       Liste siralamasina uymak zorundasiniz. Ornegin, --debug 2 ile
       --debug abnormal,chat aynidir.

    -I dosya, --config dosya
       Kullanilacak yapilandirma dosyasini  belirtir.  Bu  secenek
       uucp'nin derlenme sekline bagli olarak gecerli olmayabilir.

    --help Seceneklerin bir ozetini gosterir ve cikar.

    -v, --version
       Surum bilgilerini gosterir ve cikar.

ILGILI DOSYALAR

    Dosya isimleri derleme sirasinda veya yapilandirma dosyasi tarafindan
    degistirilebilir. Bu nedenle asagidaki isimler tahminidir.

    /etc/uucp/config   - yapilandirma dosyasi
    /etc/uucp/oldconfig/ - Diger yapilandirma dosyasi (HDB ya da V2 bicimi)
    /var/spool/uucp    - UUCP spool dizini.
    /var/log/uucp/Log   - UUCP gunluk dosyasi.
    /var/spool/uucppublic - Ontanimli UUCP genel dizini.

ILGILI BELGELER

    mail(1), uux(1), uustat(1), uucico(8).

YAZILIM HATALARI

    Bazi secenekler uzak sistem uzerindeki uucico(8) artalan surecinin
    yeteneklerine baglidir.

    -n  ve  -m  secenekleri  iki  uzak  sistem arasinda kopyalamada
    calismamaktadir.

    Dosya kipleri, calistirma biti haricinde korunmaz. Sonuc dosya uucp
    kullanicisi tarafindan sahiplenilir.

YAZAN

    Ian Lance Taylor <ian (at) airs.com> tarafindan yazilmistir.

,CEVIREN

    Erdal Yazicioglu <erdal.yazicioglu (at) gbhl.org.tr>, Subat 2004