Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    kill - bir surece sinyal gonderir

KULLANIM

    #include <sys/types.h>
    #include <signal.h>

    int kill (pid_t pid, int sig);

A,CIKLAMA

    kill sistem cagrisi bir surece veya bir surec grubuna bir sinyal
    gondermekte kullanilabilir.

    pid pozitif oldugunda, pid surecine sig sinyali gonderilir.

    pid sifirsa, o anki surecin surec grubundaki her surece sig sinyali
    gonderilir.

    pid -1 ise, 1 numarali surec (init) haricindeki her surece sig sinyali
    gonderilir (Asagida bahsedilen durum disinda).

    pid -1'den kucukse, -pid surec grubundaki her surece sig sinyali
    gonderilir.

    sig sifirsa, sinyal gonderilmez, bunun yerine hata denetimi yapilir.

D"ON"U,S DEGERI

    Basari durumunda sifir doner. Hata olusursa -1 doner ve hata errno
    degiskenine atanir.

HATALAR

    EINVAL Gecersiz bir sinyal belirtilmis.

    ESRCH Surec kimligi (pid) ya da surec grubu mevcut degil. Burada bir
       surec zombi olabilir, bir surec sonlandirma almis ancak henuz
       wait()lenmis olabilir.

    EPERM Surec, alici sureclere sinyal gondermek icin yeterli izinlere
       sahip degil. Bir surecin sinyal gondermek icin yeterli izinlere
       sahip olmasi icin ya onun root yetkilerine sahip olmasi ya da
       gonderici surecin gercek ya da etkin kullanici kimliginin alici
       surecin gercek ya da kayitli kullanici kimligi ile ayni olmasi
       gerekir. SIGCONT durumunda, gonderici ve alici surecin ayni
       oturumun uyesi olmasi yeterlidir.

NOTLAR

    1 numarali gorev olan init surecine bir sinyal yakalayiciya sahip
    olmadigi icin bir sinyal gondermek mumkun degildir. Bu, kazaen sistemin
    cokertilmemesini garanti etmek icin boyle yapilmistir.

    POSIX 1003.1-2001, o anki surecin sinyal gonderebildigi tum sureclere
    (bazi  olusum  tanimli  sistem  surecleri  haric) sig sinyalinin
    kill(-1,sig) ile gonderilmesini gerektirir. Linux bir surecin kendi
    kendini  sinyalleyebilmesini  mumkun  kilar ancak, Linux uzerinde
    kill(-1,sig) cagrisi surecin kendisini sinyallemez.

LINUX TARIH,CESI

    Farkli cekirdek surumleriyle, Linux, baska bir surece sinyal gonderecek
    yetkisiz bir surece gereken izinler icin farkli kurallar getirmistir.
    1.0 dan 1.2.2'ye kadar surumlu cekirdeklerde, gondericinin etkin
    kullanici kimligi alicininkiyle ya da gondericinin gercek kullanici
    kimligi alicininkiyle eslesmeliydi. 1.2.3 den 1.3.77'ye kadar surumlu
    cekirdeklerde, gondericinin etkin kullanici kimligi alicinin gercek ya
    da etkin kullanici kimligi ile eslesmeliydi. 1.3.78 surumunden itibaren
    cekirdek surumlerinde POSIX 1003.1-2001 uyumlu kurallar gecerlidir.

UYUMLULUK

    SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3, POSIX 1003.1-2001

ILGILI BELGELER

    exit(2), exit(3), signal(2), signal(7).

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Kasim 2003