Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    initscript - inittab komutlarini calistiran betik

KULLANIM

    /bin/sh /etc/initscript sira-no ,cali,sma-seviyesi eylem s"ure,c

A,CIKLAMA

    /etc/initscript kabuk betigi sistemde var ise, init, inittab icindeki
    komutlari calistirmak icin onu kullanacaktir. Bu betik, her bir surec
    icin ulimit ve umask gibi ontanimli degerleri ayarlamak icin de
    kullanilabilir.

"ORNEKLER

    Asagida sisteminize /etc/initscript.sample olarak yukleyebileceginiz
    ornek bir initscript bulacaksiniz:

      #
      # initscript  alt surec olmasi her bir uygulama icin init(8)
      #       tarafindan bu sekilde calistirilir:
      #
      #       /bin/sh /etc/initscript <no> <seviye> <eylem> <surec>
      #

      # umask'i guvenli seviyeye ayarla ve bellek dokumunu etkinlestir.
      umask 022
      ulimit -c 2097151
      PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
      export PATH

      # Fiziksel dosya tanimlayici sinirini tum surecler icin
      # 8192 yap. Mantiksal sinir 1024 olarak kalsin, ama herhangi bir
      # ayricaliksiz surec kendi sinirini "ulimit -Sn xxx" ile fiziksel
      # sinira kadar yukseltebilsin (2.2.13 veya ustu Linux cekirdegi gerekir).
      ulimit -Hn 8192

      # Uygulamayi calistir.
      eval exec "$4"

ILGILI DOSYALAR

    /etc/inittab, /etc/initscript.

YAZAN

    Miquel  van  Smoorenburg  <miquels  (at)  cistron.nl>  tarafindan
    yazilmistir.

,CEVIREN

    Yalcin Kolukisa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Subat 2004

                24 Aralik 1999          initscript(5)