Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ALTER AGGREGATE - bir ortak deger islevinin tanimini degistirir

KULLANIM

    ALTER AGGREGATE isim ( t"ur ) RENAME TO yeni-isim
    ALTER AGGREGATE isim ( t"ur ) OWNER TO yeni-aidiyet

A,CIKLAMA

    ALTER AGGREGATE bir ortak deger islevinin tanimini degistirir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir ortak deger islevinin ismi (istege bagli olarak sema
       nitelemeli).

    t"ur  Ortak deger islevinin arguman veri turu ya da islev herhangi bir
       veri turunu kabul ediyorsa *

    yeni-isim
       Ortak deger islevinin yeni ismi.

    yeni-aidiyet
       Ortak deger islevinin yeni aidiyeti. Bir ortak deger islevinin
       aidiyetini degistirmk icin ayricalikli kullanici olmalisiniz.

"ORNEKLER

    integer turundeki myavg ortak deger islevinin ismini my_average olarak
    degistirmek icin:

      ALTER AGGREGATE myavg(integer) RENAME TO my_average;

    integer turundeki myavg ortak deger islevinin aidiyetini joe olarak
    degistirmek icin:

      ALTER AGGREGATE myavg(integer) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

    SQL standardinda ALTER AGGREGATE diye bir deyim yoktur.

ILGILI BELGELER

    CREATE   AGGREGATE   [create_aggregate(7)],   DROP   AGGREGATE
    [drop_aggregate(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Mart 2005