Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ALTER DATABASE - bir veritabaninin ozniteliklerini degistirir

KULLANIM

    ALTER DATABASE isim SET parametre { TO | = } { deger | DEFAULT }
    ALTER DATABASE isim RESET parametre

    ALTER DATABASE isim RENAME TO yeni-isim

    ALTER DATABASE isim OWNER TO yeni-aidiyet

A,CIKLAMA

    ALTER DATABASE bir veritabaninin ozniteliklerini degistirir.

    Ilk  iki  bicim bir PostgreSQL veritabani icin bir calisma ani
    yapilandirma degiskenininin oturum icin ontanimli  olan  degerini
    degistirir.  Veritabaninda  yeni bir oturumun her baslatilisinda,
    belirtilen deger, oturumun ontanimli degeri haline gelir.  Gerek
    postgresql.conf dosyasinda belirtilmis olsun, gerek postmaster komut
    satirinda belirtilmis olsun, ontanimli degerin yerine, bu veritabanina
    ozel olarak, belirtilen deger ontanimli olur. Bir veritabaninin oturum
    ontanimlilarini sadece ayricalikli kullanici ya da veritabaninin sahibi
    degistirebilir.   Bazi   degiskenlerin   degerleri  bu  yolla
    degistirilemeyebilir ya da sadece ayricalikli kullanici tarafindan
    degistirilebilir.

    Ucuncu bicim veritabaninin ismini degistirir. Bir veritabaninin ismini
    sadece sahibi ya da ayricalikli kullanici degistirebilir; veritabaninin
    sahiplerinden  ayricaklikli  kullanici  olmayanlar ayrica CREATEDB
    kullanma yetkisine sahip olmalidir. Uzerinde calisilan (baglanilmis
    olan) veritabaninin ismi degistirilemez. (Bu gerekliyse, baska bir
    veritabanina baglanin.)

    Dorduncu bicim veritabaninin sahibini degistirir. Bir veritabaninin
    sahibini sadece ayricalikli kullanici degistirebilir.

PARAMETRELER

    isim  Oznitelikleri degistirilecek veritabaninin ismi.

    parametre, deger
       Belirtilen yapilandirma parametresinin degeri belirtilen degerle
       degistirilerek veritabani oturumu icin ontanimli deger yapilir.
       Eger  deger  olarak  DEFAULT  ya da esdegeri olan RESET
       kullanilmissa, veritabanina ozel  deger,  sistem  genelinde
       ontanimli olan degerle degistirilir. Veritabanina ozel ayarlarin
       tamamini temizlemek icin RESET ALL kullanin.

       Degistirilmesine izin  verilen  degiskenler  hakkinda  daha
       ayrintili bilgi edinmek icin SET [set(7)] kilavuz sayfasina ve
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/runtime-config.html
       adresine bakiniz.

    yeni-isim
       Veritabaninin yeni ismi.

    yeni-aidiyet
       Veritabaninin yeni sahibi.

EK BILGI

    Bir oturumun ontanimlilarini bir veritabanina ozel yapabileceginiz gibi
    belli bir kullaniciya ozel de yapabilirsiniz; bkz.  ALTER  USER
    [alter_user(7)].  Kullaniciya ozel ontanimlilar, veritabanina ozel
    ontanimlilardan biriyle celisirse, kullaniciya ozel olan gecerli olur.

"ORNEKLER

    test veritabaninda ontanimli olarak indis taramalarini iptal etmek
    icin:

      ALTER DATABASE test SET enable_indexscan TO off;

UYUMLULUK

    ALTER DATABASE bir PostgreSQL olusumudur.

ILGILI BELGELER

    CREATE DATABASE [create_database(7)], DROP DATABASE [drop_database(7)],
    SET [set(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Mart 2005