Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ALTER GROUP - bir kullanici grubunun ozniteliklerini degistirir

KULLANIM

    ALTER GROUP grupismi ADD USER kullanici_ismi [, ... ]
    ALTER GROUP grupismi DROP USER kullanici_ismi [, ... ]

    ALTER GROUP grupismi RENAME TO yeni_isim

A,CIKLAMA

    ALTER GROUP bir kullanici grubunun ozniteliklerini degistirir.

    Ilk iki bicim kullanicilari gruba eklemek ve gruptan cikarmak icin
    kullanilir. Bu bicimleri sadece veritabaninin ayricalikli kullanicisi
    kullanabilir.

    Ucuncu bicim grubun ismini degistirir. Bunu sadece veritabaninin
    ayricalikli kullanicisi yapabilir.

PARAMETRELER

    grupismi
       Degisiklik yapilacak grubun ismi.

    kullanici_ismi
       Gruba eklenecek ya da gruptan cikarilacak kullanicinin ismi.
       Belirtilecek kullanici ismi mevcutlardan biri olmalidir; ALTER
       GROUP yeni bir kullanici olusturmaz ve kullaniciyi silmez.

    yeni_isim
       Grubun yeni ismi.

"ORNEKLER

    Bir gruba kullanicilari eklemek icin:

      ALTER GROUP staff ADD USER karl, john;

    Bir gruptan bir kullaniciyi cikarmak icin:

      ALTER GROUP workers DROP USER beth;

UYUMLULUK

    SQL standardinda ALTER GROUP diye bir deyim yoktur.

ILGILI BELGELER

    CREATE GROUP [create_group(7)], DROP GROUP [drop_group(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Mart 2005