Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ALTER OPERATOR - bir islecin tanimini degistirir

KULLANIM

    ALTER OPERATOR name ( { solterim_t"ur"u | NONE },
               { sagterim_t"ur"u | NONE } ) OWNER TO yeni_aidiyet

A,CIKLAMA

    ALTER OPERATOR bir islecin tanimini degistirir. Tek islevselligi
    islecin sahibini degistirmektir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir islecin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    solterim_t"ur"u
       Islecin sol tarafindaki teriminin veri turu. Boyle bir terim
       yoksa, NONE yazin.

    sagterim_t"ur"u
       Islecin sag tarafindaki teriminin veri turu. Boyle bir terim
       yoksa, NONE yazin.

    yeni_aidiyet
       Islecin yeni sahibi. Bir islecin sahibini sadece ayricalikli
       kullanici degistirebilir.

"ORNEKLER

    Terimleri text turunde olan a @@ b ozel islecinin sahibini degistirmek
    icin:

      ALTER OPERATOR @@ (text, text) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

    SQL standardinda ALTER OPERATOR diye bir deyim yoktur.

ILGILI BELGELER

    CREATE OPERATOR [create_operator(7)], DROP OPERATOR [drop_operator(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Mart 2005