Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ALTER SEQUENCE - Bir kayit listesi uretecinin tanimini degistirir

KULLANIM

    ALTER SEQUENCE isim [ INCREMENT [ BY ] arti,s ]
      [ MINVALUE asgarideger | NO MINVALUE ]
      [ MAXVALUE azami_deger | NO MAXVALUE ]
      [ RESTART [ WITH ] ba,slangi,c ]
      [ CACHE kayit_sayisi ] [ [ NO ] CYCLE ]

A,CIKLAMA

    ALTER SEQUENCE mevcut bir kayit listesinin parametrelerini degistirir.
    ALTER SEQUENCE cumlesinde ozellikle belirtilmeyen bir parametrenin
    degeri degismeden kalir.

PARAMETRELER

    isim  Degistirilecek kayit listesinin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    arti,s INCREMENT BY arti,s deyimi istege baglidir. Pozitif bir deger
       listeyi artan degerli, negatif bir deger ise azalan degerli bir
       liste haline getirir. Belirtilmezse, eski artis degeri gecerli
       kalir.

    asgarideger, NO MINVALUE
       Istege bagli MINVALUE asgarideger deyimi uretilen bir kayit
       listesinin asgari sira degerini belirlemekte kullanilir. NO
       MINVALUE  belirtilirse, ontanimli sira  degeri  kullanilir.
       Ontanimli deger artan degerli bir liste icin 1, azalan degerli
       bir liste icin 2^63 - 1'dir. Hicbir sey belirtilmezse, eski
       asgari sira degeri gecerli kalir.

    azami_deger, NO MAXVALUE
       Istege bagli MAXVALUE azami_deger deyimi uretilen bir kayit
       listesinin azami sira degerini belirlemekte kullanilir. NO
       MAXVALUE  belirtilirse,  ontanimli sira degeri kullanilir.
       Ontanimli deger artan degerli bir liste icin 2^63 - 1, azalan
       degerli bir liste icin -1'dir. Hicbir sey belirtilmezse, eski
       asgari sira degeri gecerli kalir.

    ba,slangi,c
       Istege bagli RESTART WITH ba,slangi,c  deyimi kayit listesinin
       baslangicini degistirmek icin kullanilir.

    kayit_sayisi
       Istege bagli CACHE kayit_sayisi deyimi daha hizli erisim icin
       sirali listeyi saklamak uzere bellekte yer ayrilmasini ve
       ilklendirilmesini saglar. En az deger 1'dir. Belirtilmezse eski
       deger degismeden kalir.

    CYCLE Istege bagli CYCLE secenegi, artan bir degerli bir listede
       azami_deger, azalan degerli bir listede asgarideger asildiginda
       tekrar baslangica donulmesini saglar.

    NO CYCLE
       Istege bagli NO CYCLE belirtilmisse, bir nextval cagrisi bir
       listenin sonunda yapildiginda bir hata dondurecektir. Ne CYCLE
       ne de NO CYCLE belirtilmisse, eski davranis degismeden kalir.

"ORNEKLER

    serial adli bir kayit listesini 105. kayittan yeniden baslatmak icin:

      ALTER SEQUENCE serial RESTART WITH 105;

EK BILGI

    Birlikte calisan ve ayni kayit listesinden kayit numarasi  alan
    hareketlerin engellenmesinden kacinmak icin, ALTER SEQUENCE hicbir
    zaman geri sarilmaz; degisiklikler aninda etkin olur ve geri alinamaz.

    ALTER SEQUENCE ile degistirilen parametreler,  bellekte  ayrilmis
    kayitlarda kullanilirken, o an etkin olan disinda artalandaki nextval
    sonuclarini aninda etkilemeyecektir. O an etkin olan sonuc aninda
    etkilenecektir.

UYUMLULUK

    ALTER SEQUENCE, SQL:2003'e uygundur.

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Mart 2005