Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ALTER TABLE - bir tablonun tanimini degistirir

KULLANIM

    ALTER TABLE [ ONLY ] isim [ * ]
      eylem [, ... ]
    ALTER TABLE [ ONLY ] isim [ * ]
      RENAME [ COLUMN ] s"utun TO yeni_s"utun
    ALTER TABLE isim
      RENAME TO yeni_isim

    eylem sunlardan biri olabilir:

      ADD [ COLUMN ] s"utun t"ur [ s"utun_kisiti [ ... ] ]
      DROP [ COLUMN ] s"utun [ RESTRICT | CASCADE ]
      ALTER [ COLUMN ] s"utun TYPE t"ur [ USING ifade ]
      ALTER [ COLUMN ] s"utun SET DEFAULT ifade
      ALTER [ COLUMN ] s"utun DROP DEFAULT
      ALTER [ COLUMN ] s"utun { SET | DROP } NOT NULL
      ALTER [ COLUMN ] s"utun SET STATISTICS tamsayi
      ALTER [ COLUMN ] s"utun
        SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }
      ADD tablo_kisiti
      DROP CONSTRAINT kisit_ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
      CLUSTER ON indeks_ismi
      SET WITHOUT CLUSTER
      SET WITHOUT OIDS
      OWNER TO yeni_aidiyet
      SET TABLESPACE tabloalani_ismi

A,CIKLAMA

    ALTER TABLE mevcut bir tablonun tanimini degistirir. Cesitli alt
    bicimleri vardir:

    ADD COLUMN
       CREATE TABLE [create_table(7)] ile ayni sozdizimini kullanarak
       tabloya yeni bir sutun eklemekte kullanilir.

    DROP COLUMN
       Bir tablodan bir sutunu kaldirmak icin kullanilir. Sutunla
       ilgili indeksler ve tablo kisitlari ozdevimli olarak kaldirilir.
       Anahtar basvurulari ve sanal tablolar gibi sutuna tablo disinda
       bagimli herseyin buna dahil olmasini istiyorsaniz, CASCADE'a da
       ihtiyaciniz var demektir.

    ALTER COLUMN TYPE
       Bir tablo sutununun turunu degistirmekte kullanilir. Sutunla
       ilgili indeksler ve tablo kisitlari yeni sutun turunu kullanacak
       sekilde, ozgun olarak saglanmis ifadelerle yeniden cozumlerek
       ozdevimli olarak degistirilir. Istege bagli USING deyimiyle yeni
       sutun  degerlerinin  eski  degerlerden  nasil hesaplanacagi
       belirtilir; kullanilmadigi takdirde, ontanimli donusum, eski
       veri turunden yeni veri turune atama donusumu seklinde yapilir.
       Eski turden yeni ture donusum icin bir ortuk donusum ya da atama
       donusumu yoksa, bir USING deyimi kullanilmak zorundadir.

    SET/DROP DEFAULT
       Bir sutunun ontanimli degerini belirlemek ya da kaldirmak icin
       kullanilir.  Ontanimli  degerler,  sadece  sonraki  INSERT
       cumlelerine uygulanir; tablodaki mevcut satirlari etkilemez.
       Ontanimlilar, ayrica sanal tablolar icin  de  olusturulmus
       olabilir,  bu  durumda  sadece,  sanal  tabloya ON INSERT
       uygulanmadan once INSERT deyimiyle yerlestirilir.

    SET/DROP NOT NULL
       Bir sutunun NULL degerlere izin verip vermeyecegini belirlemek
       icin  kullanilir. Sadece, sutun bir NULL deger icermedigi
       takdirde, SET NOT NULL kullanabilirsiniz.

    SET STATISTICS
       Sonraki ANALYZE [analyze(7)] islemleri icin  sutun  basina
       istatistik toplama hedefini belirlemek icin kullanilir. Hedef
       0-1000 araliginda ya da sistem ontanimli istatistik hedefininin
       (bir yapilandirma parametresi olan default_statistics_target'in
       degerinin)  kullanilmasi  icin  -1  olarak  belirtilebilir.
       PostgreSQL  sorgu  planlamacisi  tarafindan  istatistiklerin
       kullanimi hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/planner-stats.html
       adresine bakiniz.

    SET STORAGE
       Bir sutunun saklama kipini belirlemek icin kullanilir. Bu,
       sutunun icerde mi yoksa ek bir tabloda mi tutulacagini ve
       verinin sikistilacagini mi yoksa sikistilmayacagini mi denetler.
       integer gibi sabit genislikli degerlerin icin  icerde  ve
       sikistirilmis olmasi icin PLAIN kullanilmalidir. Icerde ve
       sikistirilmis degerler icin MAIN, harici ve sikistirilmamis
       degerler icin  EXTERNAL, harici ve sikistirilmis degerler icin
       EXTENDED kullanilir. EXTENDED, PLAIN kipini desteklemeyen cogu
       veri turu icin ontanimlidir. EXTERNAL kullanimi text ve bytea
       turundeki sutunlar icin saklama alanini buyutmesine karsin
       altdizge  islemlerinin, daha hizli yapilmasini saglar. SET
       STORAGE tablo uzerindeki hicbir seyi kendisi degistirmez, sadece
       gelecekteki tablo guncellemeleri sirasinda izlenecek stratejiyi
       belirler. Daha fazla bilgi icin
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/storage-toast.html
       adresine bakiniz.

    ADD tablo_kisiti
       CREATE TABLE [create_table(7)] ile ayni sozdizimini kullanarak
       tabloya yeni bir kisit eklemekte kullanilir.

    DROP CONSTRAINT
       Bir tablodaki kisitlari kaldirmak icin kullanilir. Simdilik,
       tablolardaki  kisitlarin  essiz  isimlere  sahip  olmasi
       gerekmemektedir, dolayisiyla belirtilen isimle eslesen birden
       fazla kisit olabilir. Eslesen tum kisitlar kaldirilacaktir.

    CLUSTER
       Sonraki CLUSTER [cluster(7)] islemleri icin ontanimli indeksi
       secmekte kullanilir. Gercekte tabloyu yeniden kumelemez.

    SET WITHOUT CLUSTER
       Tabloda en  son  kullanilan  CLUSTER  [cluster(7)]  indeks
       belirtimini kaldirmak icin kullanilir. Bu, gelecekteki bir
       indeks belirtmeyen tum kumeleme islemlerini etkileyecektir.

    SET WITHOUT OIDS
       Tablodan oid sistem sutununu kaldirmak icin kullanilir. Zaten
       bir oid sutununun bulunmadigindan sikayet etmesi disinda, DROP
       COLUMN oid RESTRICT deyimine tamamen esdegerdir.

       Kaldirilmis bir oid sutununun  tekrar  yerine  konulmasini
       saglayacak bir ALTER TABLE alt bicimi olmadigina dikkat edin.

    OWNER Tablonun,  kayit  listesinin  veya sanal tablonun sahibini
       belirtilen kullanici yapar.

    SET TABLESPACE
       Tablonun tablo alanini degistirmek icin kullanilir. Tablo ile
       iliskili tum veri dosyalarinin yani tablo alanina tasinmasini
       saglar. Indeksler eger varsa yani alana tasinmaz; tasinmasi
       isteniyorsa, ayri bir cumle olarak bir SET TABLESPACE cumlesi
       ile yapilabilir. Ayrica CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)]
       kilavuz sayfasina de bakiniz.

    RENAME Bir tablo (veya indeks, kayit listesi ya da sanal tablo) ismini
       ya da bir tablonun tek bir sutununun ismini degistirmekte
       kullanilir. Saklanmis veriler etkilenmez.

    RENAME  disinda  tum  eylemler  cesitli  degisikliklerin birlikte
    uygulanmasi icin ayni cumlede kullanilabilir. Ornegin, bazi sutunlarin
    isimleri degistirilirken, bazi sutunlarin eklenmesi mumkundur. Bu islem
    genellikle, tum degisikliklerin tek bir geciste yapilmasi zorunlu dev
    tablolarda kullanislidir.

    Calistirilmasi icin ayricalikli kullanici olmanin gerekli oldugu ALTER
    TABLE OWNER disinda, ALTER TABLE kullanabilmek icin tablonun sahibi
    olmalisiniz.

PARAMETRELER

    isim  Degistirilecek tablonun ismi (sema nitelemeli olabilir). Eger
       ONLY belirtilmisse sadece bu tablo degistirilir, belirtilmemisse
       bu tablo ve onun cocuklari olan tablolar (varsa) degistirilir.
       Cocuk tablolarinda degistirilecegini belirtmek uzere  tablo
       isminin sonuna bir * eklenebilirse de, bu artik ontanimlidir.
       (7.1 surumunden once, ONLY ontanimli davranistir. Ontanimli
       davranis  sql_inheritance  yapilandirma  parametresi  ile
       degistirilebilir.)

    s"utun Yeni ya da mevcut bir sutunun ismi.

    yeni_s"utun
       Yeni ya da mevcut bir sutunun yeni ismi.

    yeni_isim
       Tablonun yeni ismi.

    t"ur  Mevcut bir sutun icin yeni veri turu ya da yeni bir sutunun veri
       turu.

    tablo_kisiti
       Tablo icin yeni tablo kisiti.

    kisit_ismi
       Kaldirilacak mevcut bir kisitin ismi.

    CASCADE
       Kaldirilan kisit veya sutuna bagimli nesnelerin (ornegin, bu
       sutuna  basvuran  sanal  tablolarin)  ozdevimli  olarak
       kaldirilmasini saglar.

    RESTRICT
       Bagimli  nesneleri  olan kisit veya sutunun kaldirilmasini
       engeller. Bu davranis ontanimlidir.

    indeks_ismi
       Tablonun kumeleme icin imleyecegi indeks ismi.

    yeni_aidiyet
       Tablonun yeni sahibinin kullanici ismi.

    tabloalani_ismi
       Tablonun tasinacagi yeni tablo alani ismi.

EK BILGI

    COLUMN anahtar sozcugu kuru gurultudur ve atlanabilir.

    Bir sutun ADD COLUMN ile eklendiginde, tablodaki mevcut satirlarin tumu
    sutunun  ontanimli  degeriyle  ilklendirilir  (bir DEFAULT deyimi
    belirtilmemisse NULL ile).

    Bir sutunun bos olmayan bir ontanimli ile eklenmesi veya mevcut bir
    sutunun turunun degistirilmesi tablonun tamaminin yeniden yazilmasina
    sebep olur. Bu cok buyuk tablolarda onemli sayilabilecek bir sure alir;
    ayrica, gecici olarak buyuklugunun iki kati kadar bir disk alani
    gerektirecektir.

    Bir CHECK veya NOT NULL kisitinin eklenmesi mevcut satirlarin kisiti
    yerine getirip getirmediginin sinanmasi icin tablonun taranmasini
    gerektirir.

    Tek bir ALTER TABLE cumlesinde cok sayida degisikligin belirtilebilmesi
    seceneginin saglanmasinin ana sebebi cok sayida tablonun taranmasini ya
    da  tablonun  yeniden  yazilmasinin  gerektigi  durumlarda  tum
    degisikliklerin tek bir geciste yapilmasinini saglamaktir.

    DROP COLUMN sutunu fiziksel olarak silmez, sadece SQL islemleri icin
    gorunmez yapar. Tablo uzerindeki sonraki veri girme ve guncelleme
    islemleri sutunda bos deger saklanmasina sebep olur. Bu, bir sutunun
    kaldirilmasini hizlandirsa da  tablonun  diskte  kapladigi  alan,
    kaldirilan  sutunun  kapladigi  alan  geri  alinmadigindan  hemen
    dusmeyecektir.  Mevcut  satirlar  guncellendikce  bu  alan  geri
    kazanilacaktir ama bu cok uzun zaman alabilir.

    Aslinda ALTER TABLE cumlesinin bir tablonun tumunun yeniden yazilmasini
    gerektirdigi durumda bir getirisi de vardir, yeniden yazma islemi
    tablodaki olu alanlarin elenmesini saglar. Ornegin, kaldirilan bir
    sutun nedeniyle tabloda tutulan alani hemen geri kazanmak icin en hizli
    yol,

      ALTER TABLE tablo ALTER COLUMN birsutun TYPE birtur;

    yazmaktir. Burada birsutun ile mevcut bir sutunu, birtur ile ise o
    sutunun kendi turunu belirtiyoruz. Aslinda tabloda bir degisiklik
    yapilmiyor ama bu cumle tablonun yeniden yazilmasini sagliyor, boylece
    faydasiz veri temizlenmis oluyor.

    ALTER TYPE alt cumlesinin USING secenegi aslinda  satirin  eski
    degerleriyle iliskili bir ifadeyi belirtebilir; yani, bit yandan diger
    sutunlara basvururken birini donusturuyor olabilir. Bu, ALTER TYPE
    sozdizimi ile cok genel donusumler yapilmasini mumkun kilar. Bu
    esneklikten dolayi, USING ifadesi sutunun ontanimli degerine (varsa)
    uygulanmaz; sonuc bir ontanimli icin gerekli olan bir sabit ifade
    olmayabilir. Bu, eski turden yeni ture ortuk ya da atamali tur
    donusumunun bulunmadiginda, USING secenegi kullanildiginda bile ALTER
    TYPE alt cumlesinin donusumde basarisiz olacagi anlamina gelir. Boyle
    durumlarda,  ontanimli  DROP DEFAULT ile kaldirilarak ALTER TYPE
    uygulanir ve bunun ardindan SET DEFAULT kullanilarak uygun yeni
    ontanimli deger eklenir. Sutunla ilgili indekslere ve kisitlara da
    benzer seyler uygulanir.

    Eger bir tablonun bir cocuk tablosu varsa, cocuk tablolarda ayni
    degisklikler yapilmaksizin bu tablonun bir sutununun turunun ya da
    isminin degistirilmesine ve bir sutun eklenmesine izin verilmez. Yani,
    ALTER TABLE ONLY reddedilir. Bu, bir tablonun cocuklarinin daima ana
    tablonun sutunlarini icermesini saglamak icindir.

    Hem ana tabloya hem de cocuk tablolara uygulanan bir DROP COLUMN islemi
    ile sadece, cocuk tablonun ilgili sutunu ayni zamanda baska bir
    tablodan miras alinmamissa ve sutun bagimsiz olarak tanimlanmamissa
    kaldirilacaktir. Sadece ana tabloya uygulanan DROP COLUMN islemi (ALTER
    TABLE ONLY ... DROP COLUMN gibi), cocuk tablolardan bu sutunlari asla
    kaldirmayacak, onlari miras alinmis degil, bagimsiz sutunlar olarak
    imleyecektir.

    Sistem katalog tablosunda herhangi bir degisiklige izin verilmez.

    Gecerli parametrelerin aciklamalari icin CREATE TABLE [create_table(7)]
    kilavuz sayfasina bakiniz. Kalitim ile ilgili bilgileri ise
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/ddl.html      bolumunde
    bulabilirsiniz.

"ORNEKLER

    Bir tabloya varchar turunde bir sutun eklemek icin:

      ALTER TABLE distributors ADD COLUMN address varchar(30);

    Bir tablodan bir sutunu kaldirmak icin:

      ALTER TABLE distributors DROP COLUMN address RESTRICT;

    Mevcut iki sutunun turunu tek bir islemle degistirmek icin:

      ALTER TABLE distributors
        ALTER COLUMN address TYPE varchar(80),
        ALTER COLUMN name TYPE varchar(100);

    UNIX zaman degerini iceren bir sutunun turunu USING  secenegini
    kullanarak timestamp with time zone (zaman dilimli zaman gosterimi)
    turune donusturmek icin:

      ALTER TABLE foo
        ALTER COLUMN foo_timestamp TYPE timestamp with time zone
        USING timestamp with time zone
          'epoch' + foo_timestamp * interval '1 second';

    Mevcut bir sutunun ismini degistirmek icin:

      ALTER TABLE distributors RENAME COLUMN address TO city;

    Mevcut bir tablonun ismini degistirmek icin:

      ALTER TABLE distributors RENAME TO suppliers;

    Bir sutuna bos deger icermeme kisiti eklemek icin:

      ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street SET NOT NULL;

    Bir sutundan bos deger icermeme kisitini kaldirmak icin:

      ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street DROP NOT NULL;

    Bir tabloya bir sinama kisiti eklemek icin:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(zipcode) = 5);

    Bir tablodan ve cocuklarindan bir sinama kisitini kaldirmak icin:

      ALTER TABLE distributors DROP CONSTRAINT zipchk;

    Bir tabloya bir anahtar kisiti eklemek icin:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT distfk FOREIGN KEY (address)
        REFERENCES addresses (address) MATCH FULL;

    Bir tabloya (coksutunlu) bir essizlik kisiti eklemek icin:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT dist_id_zipcode_key UNIQUE (dist_id, zipcode);

    Bir tabloya bir birincil anahtari olmasa bile, ozdevimli isimlenen bir
    birincil anahtar kisiti eklemek icin:

      ALTER TABLE distributors ADD PRIMARY KEY (dist_id);

    Bir tabloyu baska bir tablo alanina tasimak icin:

      ALTER TABLE distributors SET TABLESPACE fasttablespace;

UYUMLULUK

    ADD, DROP ve SET DEFAULT alt bicimleri SQL standardiyla uyumludur.
    Diger alt bicimler birer PostgreSQL olusumudur. Ayrica, tek bir ALTER
    TABLE cumlesinde birden fazla degisikligin belirtilebilmesi ozelligi de
    bir PostgreSQL olusumudur.

    ALTER TABLE DROP COLUMN ile geriye bir sifir sutunlu tablo kalmak uzere
    bir tablonun tek sutunu kaldirilabilir. SQL standardi sifir sutunluk
    tablolara izin vermediginden bu da bir PostgreSQL olusumudur.

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Mart 2005