Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ALTER TABLESPACE - bir tablo alaninin tanimini degistirir

KULLANIM

    ALTER TABLESPACE isim RENAME TO yen_isim
    ALTER TABLESPACE isim OWNER TO yeni_aidiyet

A,CIKLAMA

    ALTER TABLESPACE bir tablo alaninin tanimini degistirir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir tablo alaninin ismi.

    yeni_isim
       Tablo alanini yeni ismi. Yeni isim, sistem tablo alanlari icin
       onek olarak ayrilmis olan pg_ dizgesiyle baslayamaz.

    yeni_aidiyet
       Tablo alaninin yeni sahibi. Bir tablo  alaninin  sahibini
       degistirmek icin ayricalikli kullanici olmalisiniz.

"ORNEKLER

    index_space tablo alaninin ismini fast_raid yapmak icin:

      ALTER TABLESPACE index_space RENAME TO fast_raid;

    index_space tablo alaninin sahibini degistirmek icin:

      ALTER TABLESPACE index_space OWNER TO mary;

UYUMLULUK

    SQL standardinda ALTER TABLESPACE diye bir deyim yoktur.

ILGILI BELGELER

    CREATE   TABLESPACE   [create_tablespace(7)],  DROP  TABLESPACE
    [drop_tablespace(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Mart 2005