Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    ALTER USER - bir veritabani kullanici hesabini degistirir

KULLANIM

    ALTER USER isim [ [ WITH ] se,cenek [ ... ] ]

    burada se,cenek soyle olabilir:

      CREATEDB | NOCREATEDB
      | CREATEUSER | NOCREATEUSER
      | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'parola'
      | VALID UNTIL 'mutlak_zaman'

    ALTER USER isim RENAME TO yeni_isim

    ALTER USER isim SET parametre { TO | = } { deger | DEFAULT }
    ALTER USER isim RESET parametre

A,CIKLAMA

    ALTER  USER  bir  PostgreSQL  kullanici hesabinin ozniteliklerini
    degistirir. Degistirilmeyen oznitelikler onceki degerlerini korurlar.

    Ilk bicim kullanicinin izinlerini ve kimlik kanitlama ayarlarini
    degistirir. (Ayrintilar icin asagiya bakiniz.) Veritabani ayricalikli
    kullanicilari herhangi bir kullanicinin  bu  ayarlarinin  hepsini
    degistirebilir.  Siradan  kullanicilar  ise  sadece  parolalarini
    degistirebilirler.

    Ikinci bicim kullanicinin ismini  degistirir.  Sadece  veritabani
    ayricalikli kullanicisi bir kullanicinin ismini degistirebilir. Oturum
    acmis kullanicinin ismi degistirilemez. (Bunu yapmak gerekliyse, farkli
    bir kullanici olarak baglanin.) Cunku MD5 sifreli parolalarda kullanici
    ismi tuz olarak kullanilir, bir kullanicinin isminin degistirilmesi
    onun MD5 parolasini temizler.

    Ucuncu ve dorduncu bicimler belirtilen yapilandirma degiskeni icin
    kullanicinin  oturum  ontanimlisini  degistirir.   postgresql.conf
    dosyasinda ya da postmaster komut satirinda ne belirtilmis olursa
    olsun, kullanicinin yeni bir oturumu sonraki  her  baslatisinda,
    belirtilen deger oturum ontanimlisi haline gelir. Siradan kullanicilar
    kendi  oturum  ontanimlilarini  degistirebilirler.  Ayricalikli
    kullanicilar ise herkesinkini degistirebilir. Belli degerler bu yolla
    belirtilemezler ya da  sadece  ayricalikli  kullanici  tarafindan
    belirtilebilirler.

PARAMETRELER

    isim  Oznitelikleri degistirilecek kullanicinin ismi.

    CREATEDB, NOCREATEDB
       Bu  deyimler  bir  kullanicinin  veritabani  olusturup
       olusturamayacagini belirtmek icin kullanilir. Eger CREATEDB
       belirtilmisse kullanici kendi veritabanlarini olusturabilir.
       NOCREATEDB belirtilmiss kullanici bunu yapamaz. (Eger kullanici
       ayni zamanda ayricalikli kullanici ise aslinda bunun bir etkisi
       yoktur.)

    CREATEUSER, NOCREATEUSER
       Bu deyimler bir kullanicinin yeni bir kullanici olusturup
       olusturamayacagini belirtmek icin kullanilir. CREATEUSER ayrica,
       tum erisim kisitlamalarini kaldirarak kullaniciyi ayricalikli
       kullanici haline getitir.

    parola Bu hesap icin kullanilacak yeni parola.

    ENCRYPTED, UNENCRYPTED
       Bu  sozcukler  pg_shadow icinde parolanin sifreli saklanip
       saklanmayacagini denetler. (Bu secimle ilgili daha ayrintili
       bilgiyi  CREATE  USER  [create_user(7)]  kilavuz sayfasinda
       bulabilirsiniz.)

    mutlak_zaman
       Bu kullanicinin parolasinin son kullanim tarihi (ve istege bagli
       olarak zamani). Parolanin son kullanim tarihinin olmayacagini
       belirtmek icin 'infinity' kullanin.

    yeni_isim
       Kullanicinin yeni ismi.

    parametre, deger
       Belirtilen  yapilandirma  parametresinin  belirtilen  degeri
       kullanicinin  oturum onanimlisi yapilir. Eger deger olarak
       DEFAULT veya esdegeri olan RESET kullanilmissa, kullaniciya ozel
       deger silinir, boylece kullanici yeni oturumda sistem capinda
       gecerli olan ontanimliyi miras alacaktir. RESET  ALL  tum
       kullaniciya ozel ayarlari temizleyecektir.

       Yapilandirma parametreleri ve onlarin degerleri hakkinda daha
       fazla bilgi edinmek icin SET [set(7)] kilavuz sayfasina ve
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/runtime-config.html
       adresine bakiniz.

EK BILGI

    Yeni bir kullanici eklemek icin CREATE USER [create_user(7)], bir
    kullaniciyi silmek icin ise DROP USER [drop_user(7)] kullanin.

    ALTER USER bir kullanicinin grup uyeligini degistiremez. Bunu yapmak
    icin ALTER GROUP [alter_group(7)] kullanin.

    VALID UNTIL deyimi kullanici hesabi icin degil, sadece parola icin son
    kullanim tarihi tanimlar. oturum acarken parolali kimlik kanitlama
    yontemi kullanilmiyorsa, bu tarih anlamsizdir.

    Ayrica,  oturum  ontanimlisini  bir kullaniciya degil, belli bir
    veritabanina  baglamak  da  mumkundur;  bkz.  ALTER  DATABASE
    [alter_database(7)]. Bir celiski durumunda kullaniciya ozel ayarlar,
    veritabanina ozel ayarlarin yerine gecer.

"ORNEKLER

    Bir kullanicinin parolasini degistirmek icin:

      ALTER USER davide WITH PASSWORD 'hu8jmn3';

    Kullanici parolasinin son kullanim tarihini degistirmek icin:

      ALTER USER manuel VALID UNTIL 'Jan 31 2030';

    Bir parolanin son kullanim zamanini, 4 Mayis 2005 ogleyin, zaman
    dilimini UTC'nin uc saat ilerisi olarak belirtmek icin:

      ALTER USER chris VALID UNTIL 'May 4 12:00:00 2005 +3';

    Bir parolayi sonsuza kadar gecerli yapmak icin:

      ALTER USER fred VALID UNTIL 'infinity';

    Bir kullaniciya diger kullanicilari ve yeni veritabanlarini olusturma
    yetkisi vermek icin:

      ALTER USER miriam CREATEUSER CREATEDB;

UYUMLULUK

    ALTER USER bir PostgreSQL olusumudur.  SQL  standardi  kullanici
    tanimlarini gerceklenime birakmistir.

ILGILI BELGELER

    CREATE USER [create_user(7)], DROP USER [drop_user(7)], SET [set(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005