Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    COMMENT - bir nesnenin aciklamasini tanimlar veya degistirir

KULLANIM

    COMMENT ON
    {
     TABLE nesne_ismi |
     COLUMN tablo_ismi.s"utun_ismi |
     AGGREGATE i,slev_ismi (i,slev_t"ur"u) |
     CAST (kaynak_t"ur"u AS hedef_t"ur"u) |
     CONSTRAINT kisit_ismi ON tablo_ismi |
     CONVERSION nesne_ismi |
     DATABASE nesne_ismi |
     DOMAIN nesne_ismi |
     FUNCTION i,slev_ismi (arg1_t"ur"u, arg2_t"ur"u, ...) |
     INDEX nesne_ismi |
     LARGE OBJECT b"uy"uk_nesne_oid |
     OPERATOR i,sle,c (sol_terim_t"ur"u, sag_terim_t"ur"u) |
     OPERATOR CLASS nesne_ismi USING indeks_y"ontemi |
     [ PROCEDURAL ] LANGUAGE nesne_ismi |
     RULE kural_ismi ON tablo_ismi |
     SCHEMA nesne_ismi |
     SEQUENCE nesne_ismi |
     TRIGGER tetik_ismi ON tablo_ismi |
     TYPE nesne_ismi |
     VIEW nesne_ismi
    } IS 'metin'

A,CIKLAMA

    COMMENT bir veritabani nesnesi hakkindaki bir aciklamayi kaydeder.

    Bir  aciklamayi  degistirmek icin ayni nesneye yeni bir COMMENT
    uygulayin. Her nesnede sadece bir aciklama dizgesi bulunabilir. Bir
    aciklamayi silmek icin 'metin' dizgesi olarak NULL yazin. Bir nesne
    silindiginde aciklamasi da ozdevinimli olarak silinir.

    Aciklamalar \dd, \d+ ve \l+ psql komutlari ile kolayca alinabilir.
    Diger kullanici arayuzleri aciklamalari almak icin psql'in yerlesik
    olarak kullandigi obj_description ve  col_description  islevlerini
    kullanabilirler (bkz.
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/functions-info.html#FUNCTIONS-INFO-COMMENT-TABLE).

PARAMETRELER

    nesne_ismi, tablo_ismi.s"utun_ismi, kisit_ismi,  i,slev_ismi,  i,sle,c,
    kural_ismi, tetik_ismi
       Aciklanacak nesnenin ismi. Tablolar, ortak deger islevleri, etki
       alanlari, islevler, indeksler, islecler, islec siniflari, kayit
       listeleri, turler ve sanal tablolar sema nitelemeli olabilir.

    i,slev_t"ur"u
       Ortak deger islevinin veri turu. Islev herhangi bir veri turunu
       kabul ediyorsa, * belirtilebilir.

    b"uy"uk_nesne_oid
       Buyuk nesnenin nesne kimligi.

    PROCEDURAL
       Bu sozcuk parazittir.

    kaynak_t"ur"u
       Tur donusumu yapilacak kaynak veri turunun ismi.

    hedef_t"ur"u
       Tur donusumunun hedef veri turu ismi.

    'metin'
       Yeni aciklama ise bir dizge sabiti olarak yazilir. Aciklama
       silinmek isteniyorsa NULL yazilir.

EK BILGI

    Bir veritabani aciklamasi sadece bu veritabaninda olusturulabilir ve
    sadece bu veritabanindan  goruntulenebilir,  baska  veritabanindan
    goruntulenemez.

    Aciklamalar icin bir guvenlik mekanizmasi yoktur: bir veritabanina
    baglanan her kullanici bu veritabanindaki nesnelerin tum aciklamalarini
    gorebilir (sahibi olmadigi nesnelerin aciklamalarini sadece ayricalikli
    kullanici degistirebilir). Bu nedenle, guvenlik acigi olusturabilecek
    bilgileri aciklamalara yazmayin.

"ORNEKLER

    mytable tablosuna bir aciklama eklemek icin:

      COMMENT ON TABLE mytable IS 'Bu tablo benimdir.';

    Onu kaldirmak icin:

      COMMENT ON TABLE mytable IS NULL;

    Bazi ornekler:

    COMMENT ON AGGREGATE my_aggregate (double precision)
      IS 'Ornek sapmayi hesaplar';
    COMMENT ON CAST (text AS int4) IS 'metinleri int4 turune donusturur';
    COMMENT ON COLUMN my_table.my_column IS 'Personelin kimlik numarasi';
    COMMENT ON CONVERSION my_conv IS 'Unicode'a donusum';
    COMMENT ON DATABASE my_database IS 'Gelistirdigim veritabani';
    COMMENT ON DOMAIN my_domain IS 'Eposta adres alani';
    COMMENT ON FUNCTION my_function (timestamp) IS 'Romen sayilariyla doner';
    COMMENT ON INDEX my_index IS 'Kimlik numarasinin essiz olmasini saglar';
    COMMENT ON LANGUAGE plpython
      IS 'saklanmis yordamlar icin Python destegi';
    COMMENT ON LARGE OBJECT 346344 IS 'Planlama belgesi';
    COMMENT ON OPERATOR ^ (text, text) IS 'iki metni kesistirir';
    COMMENT ON OPERATOR ^ (NONE, text)
      IS 'Metin uzerinde bir onek islecidir';
    COMMENT ON OPERATOR CLASS int4ops USING btree
      IS '4 baytlik tamsayi islecleri';
    COMMENT ON RULE my_rule ON my_table IS 'Personel kayit gunlukleri';
    COMMENT ON SCHEMA my_schema IS 'Bolumlerin verileri';
    COMMENT ON SEQUENCE my_sequence IS 'Birincil anahtar uretimi icin.;
    COMMENT ON TABLE my_schema.my_table IS 'Personel Bilgileri';
    COMMENT ON TRIGGER my_trigger ON my_table IS 'RI icin kullanilir';
    COMMENT ON TYPE complex IS 'Karmasik sayi veri turu';
    COMMENT ON VIEW my_view IS 'Bolum maliyetleri';

UYUMLULUK

    SQL standardinda COMMENT diye bir deyim yoktur.

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005