Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    COPY - bir tablo ile bir dosya arasinda veri kopyalar

KULLANIM

    COPY tablo_ismi [ ( s"utun [, ...] ) ]
      FROM { 'dosya_ismi' | STDIN }
      [ [ WITH ]
         [ BINARY ]
         [ OIDS ]
         [ DELIMITER [ AS ] 'ayra,c' ]
         [ NULL [ AS ] 'bo,s_dizge' ]
         [ CSV [ QUOTE [ AS ] 'tirnak' ]
            [ ESCAPE [ AS ] '"oncelem' ]
            [ FORCE NOT NULL s"utun [, ...] ]

    COPY tablo_ismi [ ( s"utun [, ...] ) ]
      TO { 'dosya_ismi' | STDOUT }
      [ [ WITH ]
         [ BINARY ]
         [ OIDS ]
         [ DELIMITER [ AS ] 'ayra,c' ]
         [ NULL [ AS ] 'bo,s_dizge' ]
         [ CSV [ QUOTE [ AS ] 'tirnak' ]
            [ ESCAPE [ AS ] '"oncelem' ]
            [ FORCE QUOTE s"utun [, ...] ]

A,CIKLAMA

    COPY PostgreSQL tablolari ile standart dosya sistemi dosyalari arasinda
    veri tasimak icin kullanilir. COPY TO bir tablonun icerigini bir
    dosyaya, COPY FROM ise bir dosyadaki veriyi bir tabloya kopyalar
    (mevcut bir tabloya veri eklemek seklinde).

    Eger bir sutun listesi verilmisse, sadece belirtilen  sutunlarin
    verileri kopyalamaya konu olur. Eger sutun listesindeki sutunlar,
    tablodaki sutunlarin hepsini icermiyorsa, COPY FROM veri saglanmamis
    sutunlara ontanimli degerlerini yazar.

    Bir dosya ismi ile kullanilan COPY, PostgreSQL sunucusunun okumak ve
    yazmak icin dogrudan bir dosyaya erismesini saglar. Dosya sunucu
    tarafindan  erisilebilir  olmali  ve  dosya  ismi  sunucuya gore
    belirtilmelidir. STDIN veya STDOUT belirtildiginde, veri istemci ile
    sunucu arasindaki baglanti uzerinden iletilir.

PARAMETRELER

    tablo_ismi
       Mevcut bir tablonun ismi (sema nitelemeli olabilir).

    s"utun Kopyalanacak sutunlarin istege bagli listesi. Bir sutun listesi
       belirtilmemisse, sutunlarin hepsi kullanilir.

    dosya_ismi
       Girdi veya cikti dosyasinin mutlak dosya yoluyla ismi.

    STDIN Girdinin istemci uygulamadan geldigini belirtir.

    STDOUT Ciktinin istemci uygulamaya gittigini belirtir.

    BINARY Saklanacak ya da okunacak verinin metin biciminde degil, ikilik
       bicimde olacagini belirtir. Ikilik kipte DELIMITER, NULL veya
       CSV seceneklerini belirtemezsiniz.

    OIDS  Her satir icin nesne kimliklerinin kopyalanacagini belirtir.
       (Eger  nesne  kimlikleri  olmayan  bir  tablo  icin  OIDS
       belirtilmisse, bir hata olusur.)

    ayra,c Dosyanin her satirindaki sutunlari ayiran tek karakter. Metin
       kipinde sekme, CSV kipinde virgul ontanimlidir.

    bo,s_dizge
       Bir bos deger belirten dizge. Metin kipinde \N, CSV kipinde
       tirnak icine alinmamis bos dizge ontanimlidir. NULL ile bos
       dizge arasinda ayrim yapilmamasini istediginiz yerlerde metin
       kipinde bile bos dizge kullanmayi tercih etmelisiniz.

       Bilgi: COPY FROM kullanirken, bu dizge ile eslesen her veri
           ogesi bir NULL deger olarak saklanacaktir, dolayisiyla
           ayni dizgeyi COPY TO  icin  de  kullanmaya  dikkat
           etmelisiniz.

    CSV  Virgul Ayracli Deger kipini secer (CSV - Comma Separated Value).

    tirnak CSV kipinde kullanilan tirnak karakterini belirtmek icindir.
       Cift tirnak (") ontanimlidir.

    "oncelem
       CSV kipindeki QUOTE veri karakteri (genelde cift tirnaktir) veri
       icinde kullanildiginda bu karakteri onceleyen karakter.

    FORCE QUOTE
       CSV COPY TO kipinde, belirtilen sutunlardaki NULL olmayan
       degerler icin tirnak kullanimini zorunlu hale getirir. NULL
       degerler asla tirnak icine alinmaz.

    FORCE NOT NULL
       CSV COPY FROM kipinde, belirtilen her sutunun tirnakli deger
       icerdigi, dolayisiyla bir NULL deger icermedigi kabulu ile islem
       yapilir. CSV kipindeki ontanimli bos dizge ('') icin, bu secenek
       eksik degerlerin sifir uzunluklu dizge olarak ele alinmasina
       sebep olur.

EK BILGI

    COPY  sadece  normal  tablolarla kullanilabilir, sanal tablolarla
    kullanilamaz.

    BINARY  secenegi,  tum  verinin  metin  degil  ikilik  bicimde
    saklanmasina/okunmasina sebep olur. Kismen daha hizli olsa da, ikilik
    bicimli dosyalar makine mimarileri ve farkli PostgreSQL surumleri
    arasinda daha az tasinabilirdir.

    COPY TO tarafindan okunan tablolarda SELECT, COPY FROM ile veri girilen
    tablolarda ise INSERT yetkiniz olmalidir.

    Bir COPY cumlesindeki isimli dosyalar istemci tarafindan degil, sunucu
    tarafindan okunur/yazilir. Bu nedenle, ya sunucu tarafinda olmali ya da
    sunucu makinedeki veritabanina erisiminiz olmalidir. Bunlar PostgreSQL
    kullanicisi (sunucuyu calistiran kullanici) tarafindan okuma/yazma
    anlaminda erisebilir olmalidir, istemcinin degil. Bir dosyaya COPY
    isminin verilebilmesi, sunucunun erisebildigi her dosyaya okuma ve
    yazma yetkisi oldugundan, sadece veritabani ayricalikli kullanici icin
    mumkundur.

    COPY sozcugunu psql'in \copy komutuyla karistirmayin. \copy komutu psql
    istemcisinin erisebildigi bir dosyanin verisini almak/saklamak icin
    COPY FROM STDIN veya COPY TO STDOUT cagrisi yapar. Bu nedenle, \copy
    kullanildiginda dosyaya erisilebilirlik ve erisim izinleri bakimindan
    sunucu degil istemci etkindir.

    COPY ile kullanilacak dosyanin daima mutlak dosya yolu ile belirtilmesi
    onerilir. Bu, COPY TO durumunda zorunludur, ama COPY FROM icin bir
    dosyayi goreli dosya yolu ile belirtebilirsiniz; goreli dosya yolu,
    istemcinin calisma dizinine gore degil, sunucu surecinin calisma
    dizinine (veri dizininin altinda bir yer) gore yorumlanacaktir.

    COPY  FROM  hedef  tablodaki tetikleri ve sinama kisitlarini da
    cagiracaktir. Ancak, kurallar cagrilmayacaktir.

    COPY girdi ve ciktisi DateStyle degerinden etkilenecektir. Ontanimli
    olmayan DateStyle degerleri kullanabilen diger PostgreSQL kurulumlarina
    tasinabilirlik bakimindan, COPY TO kullanmadan once DateStyle degeri
    olarak ISO belirtmelisiniz.

    COPY, islemi ilk hatada durdurur. Bunun COPY TO icin sorunlara yol
    acmamasi gerekir, ama hedef tablo hatadan onceki satirlari almis
    olacaktir. Bu satirlar gorunur ve erisilebilir olmayacak ama yine de
    diskte yer kapliyor olacaktir. Eger hata cok buyuk bir kopyalama
    isleminde gerceklesmisse, bu, diskin onemli bir bolumunun yararsiz
    kullanimina yol acacaktir. Yararsiz kisimlardan kurtulmak icin VACUUM
    kullanmayi deneyebilirsiniz.

DOSYA BI,CIMLERI

  Metin Bi,cimi
    COPY cumlesi BINARY veya CSV secenekleri olmaksizin kullanilirken,
    verinin okunmasi veya yazilmasinda, bir metin dosyasinin her satirina
    bir tablonun bir satiri karsilik getirilir. Bir satirdaki sutunlar
    ayrac karakteri ile ayrilirlar. Sutunlarin degerleri ya cikti islevleri
    tarafindan uretilmis ya da girdi islevleri tarafindan ozniteliklerinin
    veri turunde olduklari kabul edilen dizgelerdir. Belirtilen  bos
    dizgeler sutunlara NULL degerler olarak yerlestirilir. Eger girdi
    dosyasinin bir satiri umulandan daha az ya da daha fazla sutun
    iceriyorsa, COPY FROM bir hata olusturacaktir. Eger OIDS belirtilmisse,
    nesne kimligi, veri sutunlarindan once, ilk sutun olarak okunur ya da
    yazilir.

    Verinin sonu sadece bir tersbolu ve nokta (\.) iceren tek bir satirla
    ifade edilebilir. Veri dosyadan okunurken veri sonunun imlenmesi, dosya
    sonu zaten iyi algilanabildiginden gerekli degildir; sadece 3.0 oncesi
    istemci  protokolunu  kullanan  istemci  uygulamalari  ile  veri
    kopyalanirken gerekli olur.

    Sutun  verisi icinde ayrac ve tirnak karakterleri kullanilirken,
    bunlarin ayrac ve tirnak karakterleri olarak algilanmamasi  icin
    tersbolu karakteri (\) bunlari oncelemekte kullanilabilir. Bir sutun
    degerinin icinde yer aldiginda bir tersbolu ile oncelenmesi gereken
    karakterler  sunlardir:  tersbolu karakterinin kendisi, satirsonu,
    satirbasi karakterleri ile ayrac  ve  tirnak  olarak  kullanilan
    karakterler.

    Belirtilmis bir bos dizge COPY TO tarafindan tersbolu eklenmeden
    gonderilir; bunun aksine, COPY FROM girdi olan bos dizgeyi tersboluleri
    silmeden once eslestirir. Bu nedenle, \N gibi bir bos dizge aslinda bir
    veri degeri olan \N ile karismaz (\\N olarak ifade edildiginden).

    COPY FROM tarafindan taninan tersbolu oncelemeli dizgeler:

      Dizge     Anlami
      --------    ---------------------------------------
       \b      Terbolu (ASCII 8)
       \f      Sayfa ileri (ASCII 12)
       \n      Satirsonu (ASCII 10)
       \r      Satirbasi (ASCII 13)
       \t      Sekme (ASCII 9)
       \v      Dusey sekme (ASCII 11)
       \rakamlar  tersboluden sonra gelen sekizlik tabandaki uc rakam
             bir karakterin sayisal degerini belirtir

    Su an, COPY TO tersbolu karakterini izleyen  sekizlik  rakamlar
    ciktilamayacak, ama yukarida listelenmis diger dizgeleri kullanacaktir.

    Yukaridaki  listede  belirtilmemis  ama terbolu oncelemeli olarak
    belirtilmis baska karakterler de olabilir, bu karakterler kendileri
    olarak  degerlendirilecektir. Yine de tersbolulerin gereksiz yere
    kullanilmasindan kacinilmalidir, cunku istemeden veri sonunu imleyen \.
    ile bos dizgeyi imleyen \N dizgeleri uretilebilir. Bu dizgeler, bir
    tersbolu islemi yapilmadan once algilanmaya calisilacaktir.

    COPY icin veri ureten uygulamalarin veri icindeki satirsonu  ve
    satirbasi karakterlerini mutlaka \n ve \r dizgelerine donusturerek
    dondurmeleri onerilir.  Simdilik  bu  karakterler  bu  dizgelerle
    gosterilebiliyor olsa da ileride bu gosterimler kabul edilmeyebilir.
    Ayrica bu karakterler, bilhassa dosyanin farkli makineler arasinda
    aktarilmasi sirasinda (ornegin, Unix ile Windows) bozulmalara yol
    acabilir.

    COPY TO her satiri Unix tarzi satirsonu ("\n") ile sonlandiracaktir.
    Microsoft  Windows  uzerinde  calisan sunucular ise bunun yerine
    satirbasi/satirsonu ("\r\n") ciktilayacaktir, fakat sadece bir sunucu
    dosyasina kopyalama icin; platformlar arasinda tutarliligi saglamak
    icin COPY TO STDOUT sunucu platformundan bagimsiz olarak daima "\n"
    gonderecektir. COPY FROM satirsonlari ister satirbasi, ister satirsonu,
    ister satirbasi/satirsonu ile bitsin, satirlari duzgun olarak elde
    edebilir. Veri icinde tersbolu ile oncelenmemis satirsonu ve satirbasi
    karakterlerinden dolayi hata olusmasi riskini en aza indirmek icin COPY
    FROM satirsonlarinin beklendigi gibi bitmediginden sikayet edecektir.

  CSV Bi,cimi
    Bu bicim, hesap cizelgesi uygulamalari gibi baska uygulamalarla veri
    alisverisi yapmak icin kullanilir. Bu kipte, PostgreSQL'in standart
    metin kipi tarafindan kullanilan onceleme mekanizmasi yerine, bilinen
    CSV onceleme mekanizmasi kullanilir.

    Her kayittaki degerler DELIMITER karakteri ile ayrilir. Eger deger
    ayrac karakteri, QUOTE karakteri, NULL dizge, bir satirsonu ya da
    satirbasi karakteri iceriyorsa, degerin tamami QUOTE karakterleri ile
    sarmalanir ve degerin icindeki QUOTE veya ESCAPE karakteri onceleme
    karakteri ile oncelenir. Ayrica, belli sutunlarda  NULL  olmayan
    degerleri ciktilarken mutlaka tirnak kullanilacagini belirtmek icin
    FORCE QUOTE kullanabilirsiniz.

    CSV biciminde, bir NULL degeri bir bos dizgeden ayirmanin standart bir
    yolu yoktur. PostgreSQL'in COPY olusumu bunu tirnaklarla elde eder. Bir
    NULL, NULL dizge olarak ciktilanir ve tirnak icine alinmazken, NULL
    dizge ile eslesen bir veri degeri tirnak icine alinir. Bu nedenle,
    ontanimli ayarlari kullanarak, bir NULL dizge tirnak icine alinmamis
    bir bos dizge olarak yazilirken, bir bos dizge tirnaklarin icine
    alinarak ("") yazilir. Degerlerin okunmasi da benzer sekilde yapillir.
    Belli sutunlar icin NULL dizge karsilastirmasini onlemek icin FORCE NOT
    NULL kullanabilirsiniz.

    Bilgi: CSV kipi gomulu satirsonu ve satirbasi karakterleri iceren
       tirnak icine alinmis degerlerli CSV dosyalarini tanir ve bunlari
       uretir. Bu bakimdan bu dosyalarin metin kipindeki gibi her
       satiri bir tablo satirina karsilik gelmeyebilir. Eger CSV
       dosyasi, kendisinde kullanilan satir sonlandirma uzlasimiyla
       uyusmayan, gomulu satir sonlandirma karakterleri iceren alanlar
       iceriyorsa, PostgreSQL'in COPY olusumu bu dosyayi girdi olarak
       reddedecektir. Bu nedenle, gomulu satir sonlandirma karakterleri
       iceren verinin CSV kipinde degil, metin ya da ikilik kipte
       alinmasi daha guvenli olur.

       Cogu uygulama standarddan cok bir uzlasimin sonucu gibi gorunen
       dosya bicimli, tuhaf CSV dosyalar uretir. Bu bakimdan, bu
       mekanizmanin  bazi  dosyalari kabul etmedigini ya da COPY
       olusumunun urettigi dosyalarin baska uygulamalar tarafindan
       islenemedigini kesfedebilirsiniz.

  Ikilik Bi,cim
    COPY BINARY icin kullanilan dosya bicimi PostgreSQL 7.4'de degismistir.
    Yeni dosya bicimi, bir dosya basligi, sifir ya da daha fazla sayida
    satir verisi iceren demet ve bir dosya kuyrugu icerir. Baslik ve veri
    simdi ag bayt siralamasindadir.

    Dosya ba,sligi
      Dosya basligi, degisken uzunluktaki baslik ek veri alani ile biten,
      15 baytlik sabit uzunlukta  bir alandan olusur. Sabit uzunluklu
      alanlar sunlardir:

      Imza
        11 bayt uzunluktaki PGCOPY\n\377\r\n\0 dizgesi; bu dizgenin
        sonundaki  bos  karakter (\0) imzanin bir parcasi olarak
        gereklidir. (Bu imza, temiz 8 bitlik olmayan bir aktarimla
        anlasilirligi bozulan dosyalarin kolayca tanimlanabilmesi icin
        tasarlanmistir. Bu imza, boyle bir aktarimda, satirsonu donusum
        suzgecleri,   bos   karakterlerin  kaldirilmasi,  eslik
        degisiklikleri  ya  da  yuksek  bitlerin  kaldirilmasiyla
        degistirilecektir.)

      Secenekler alani
        Dosya  biciminin onemli niteliklerini aciklayan 32 bitlik
        tamsayi bit maskesi. Bitler 0'dan (LSB) 31'e (MSB) kadar
        numaralanmistir. Bu alan da, dosya biciminin diger tamsayi
        alanlari gibi ag bayt siralamasinda (en kiymetli bayt ilk
        bayttir) saklanmistir. 16-31 arasindaki bitler dosya bicimi
        bakimindan yasamsal onemdeki nitelikler icin yedek olarak
        ayrilmistir; bir okuyucu bu bitlerden beklenmeyen birinin etkin
        oldugunu saptarsa, dosyayi reddetmelidir. 0-15  arasindaki
        bitler ise dosya biciminin geriye dogru uyumlulugu ile ilgili
        alanlar icin ayrilmistir; bir okuyucu bu bitlerden beklenmeyen
        birinin etkin oldugunu saptarsa, bunu yoksaymalidir. Simdilik
        sadece bir bit tanimlidir, kalan bitler sifir olmalidir:

        Bit 16
          Bu bit 1 ise, veri, nesne kimliklerini iceriyor, 0 ise
          icermiyor demektir.

      Baslik ek veri alani uzunlugu
        Kendisi haric, basligin kalaninin bayt cinsinden uzunlugunu
        veren 32 bitlik bir tamsayi. Simdilik bu alanin degeri sifirdir
        ve hemen ardindan ilk demet gelmektedir. Ileride basligin ek
        veriler icermesi gerekirse bu degisebilir. Bir okuyucu boyle
        bir ek veriye rastlarsa ve onunla ne yapacagini bilmiyorsa,
        basitce atlamasi onerilir.

      Basligin ek veri alaninin kendinden menkul parcalardan olusacagi
      dusunulmustur.  Bayraklari iceren alan ise okuyucuya ek veri
      alaninda nelerin bulundugunu aciklamak icin  tasarlanmamistir.
      Basligin ek veri alaninin neleri icerecegi daha sonraki dagitimlara
      birakilmistir.

      Bu tasarim, hem geriye uyumlu baslik eklemelerine (baslik ek veri
      parcalari veya dusuk baytlardaki ek secenek bitleri) hem de geriye
      uyumlu olmayan degisikliklere (yuksek baytlardaki secenek bitleri
      bu degisiklikleri belirtmek icin kullanilabilecegi gibi gerekirse
      destek verisi ek veri alanina eklenebilir) izin verir.

    Demetler
      Her demet, icindeki alan sayisini belirten 16 bitlik bir tamsayi
      ile baslar. (Simdilik, bir tablo ayni sayida alan icereceginden tum
      demetlerin ayni sayida alan icerecegi belli ise de bu her zaman
      dogru olmayabilir.) Bundan sonra alanlar gelir. Her alan, alan
      uzunlugunu belirten 32 bitlik bir tamsayi ile baslar (bu tamsayi,
      alan uzunluguna dahil degildir ve sifir da olabilir). Ozel bir
      durum olarak -1 degeri bir NULL alan degeri belirtir ve bu alan
      sifir uzunluktadir.

      Alanlar arasinda adimlama anlaminda herhangi bir ek alan bulunmaz.

      Simdilik, bir COPY BINARY dosyasindaki tum veri degerlerinin ikilik
      bicimde olacagi kabul edilmektedir.  Gelecekte,  sutun  bicim
      kodlarinin  belirtilecegi  bir  baslik alaninin eklenebilecegi
      umulmaktadir.

      Demet verisinin ikilik bicimini daha iyi  anlayabilmek  icin
      PostgreSQL'in kaynak dosyalarina bakiniz. Her sutunun veri turu
      *send ve *recv islevlerinde gorulebilir. Bu islevler genellike
      kaynak paketinin src/backend/utils/adt/ dizininde bulunur.

      Nesne kimlikleri dosyada bulunuyorsa, OID alani alan sayisini
      belirten tamsayidan hemen sonra gelir ve alan sayisina dahil
      edilmemesi disinda normal bir alandir. Yani, normal alanlar gibi
      uzunlugunu belirten bir tamsayi ile baslar. Boylece 4 baytlik ve 8
      baytlik nesne kimliklerinin belirtilebilmesi mumkun olur, hatta
      istenirse, nesne kimliklerinin bos olarak gosterilmesini de mumkun
      kilar.

    Dosya Kuyrugu
      Dosya kuyrugu -1 iceren 16 bitlik bir tamsayidan olusur. Bu, bir
      demetin alan sayisi degerinden kolayca ayrilir.

      Eger alan sayisini belirten tamsayi ne -1 ne de umulan sutun
      sayisini iceriyorsa, okuyucunun bir hata raporlamasi gerekir. Bu,
      verinin duzgun olarak alinip alinmadigiyla ilgili ek bir sinama da
      saglar.

"ORNEKLER

    Alan ayraci olarak | kullanarak istemciye bir tablonun kopyalanmasi:

      COPY country TO STDOUT WITH DELIMITER '|';

    Verinin bir dosyadan country tablosuna kopyalanmasi:

      COPY country FROM '/usr1/proj/bray/sql/country_data';

    STDIN'den bir tabloya kopyalanmaya uygun veri ornegi:

      AF   AFGHANISTAN
      AL   ALBANIA
      DZ   ALGERIA
      ZM   ZAMBIA
      ZW   ZIMBABWE

    Burada her satirin icindeki bosluklar aslinda birer sekme karakteridir.

    Asagida ayni veri ikilik bicimde ciktilanmistir. Buradaki veri bir Unix
    araci olan od -c ile suzuldukten sonra gosterilmistir. Tablo uc alana
    sahiptir; ilk alan char(2) turunde, ikinci alan text turunde, ucuncu
    alan ise integer turundedir. Tum satirlarin ucuncu sutunlari birer NULL
    deger icermektedir.

    0000000  P  G  C  O  P  Y \n 377 \r \n \0 \0 \0 \0 \0 \0
    0000020 \0 \0 \0 \0 003 \0 \0 \0 002  A  F \0 \0 \0 013  A
    0000040  F  G  H  A  N  I  S  T  A  N 377 377 377 377 \0 003
    0000060 \0 \0 \0 002  A  L \0 \0 \0 007  A  L  B  A  N  I
    0000100  A 377 377 377 377 \0 003 \0 \0 \0 002  D  Z \0 \0 \0
    0000120 007  A  L  G  E  R  I  A 377 377 377 377 \0 003 \0 \0
    0000140 \0 002  Z  M \0 \0 \0 006  Z  A  M  B  I  A 377 377
    0000160 377 377 \0 003 \0 \0 \0 002  Z  W \0 \0 \0 \b  Z  I
    0000200  M  B  A  B  W  E 377 377 377 377 377 377

UYUMLULUK

    SQL standardinda COPY diye bir deyim yoktur.

    Asagidaki sozdizimi PostgreSQL'in 7.3 surumunden once kullanilmaktaydi
    ve hala desteklenmektedir:

    COPY [ BINARY ] tablo_ismi [ WITH OIDS ]
      FROM { 'dosya_ismi' | STDIN }
      [ [USING] DELIMITERS 'ayra,c' ]
      [ WITH NULL AS 'bo,s_dizge' ]

    COPY [ BINARY ] tablo_ismi [ WITH OIDS ]
      TO { 'dosya_ismi' | STDOUT }
      [ [USING] DELIMITERS 'ayra,c' ]
      [ WITH NULL AS 'bo,s_dizge' ]

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005