Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE DOMAIN - yeni bir veri alani tanimlar

KULLANIM

    CREATE DOMAIN isim [AS] veri_t"ur"u
      [ DEFAULT ifade ]
      [ kisit [ ... ] ]

    burada kisit:

    [ CONSTRAINT kisit_ismi ]
    { NOT NULL | NULL | CHECK (ifade) }

A,CIKLAMA

    CREATE DOMAIN yeni bir veri alani tanimlar.  Yeni veri alanini
    tanimlayan kullanici o veri alaninin sahibi olur.

    Eger bir sema ismi belirtilmisse (CREATE DOMAIN   myschema.mydomain
    ... gibi) veri alani bu sema icinde olusturulur. Aksi takdirde gecerli
    olan semada olusturulur. Veri alaninin ismi semanin mevcut veri
    alanlari ve veri turleri arasinda essiz olmalidir.

    Veri alanlari bakim kolayligi bakimindan tablolar arasinda ortak
    alanlari tek bir yerle soyutlamak icin yararlidir. Ornegin eposta
    adresi  sutunu  cesitli  tablolarda  hepsi  ayni  ozelliklerle
    kullanilabilir. Bir veri alani tanimlayip her tablonun kisitlarini ayri
    ayri ayarlamaktan kurtulabilirsiniz.

PARAMETRELER

    isim  Olusturulacak veri alaninin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    veri_t"ur"u
       Veri alaninin veri turu; dizi belirtecleri icerebilir.

    DEFAULT ifade
       Veri alaninin kullanildigi sutunlar icin bir ontanimli deger
       belirtir. Deger herhangi bir ifade olabilir (altsorgulara izin
       verilmez). Ontanimli ifadenin veri turu, veri alaninin veri turu
       ile ayni olmalidir. Bir ontanimli deger belirtilmezse, NULL
       ontanimli olur.

       Ontanimli ifade, sutun icin deger belirtilmeyen veri girme
       islemlerinde kullanilacaktir. Bir sutun icin bir ontanimli deger
       zaten varsa, veri alaninin ontanimlisi degil, bu ontanimli
       kullanilir. Ancak, bir sutunun veri turunun ontanimlisi degil,
       veri alaninin ontanimlisi kullanilir.

    CONSTRAINT kisit_ismi
       Bir kisitin istege bagli ismi. Belirtilmezse, sistem bir isim
       uretecektir.

    NOT NULL
       Veri alani degerinin NULL olamayacagini belirtir.

    NULL  Veri  alani  degerinin  NULL  olabilecegini  belirtir.  Bu
       ontanimlidir.

       Bu sozcuk standartdisi SQL veritabanlari ile uyumluluk icin
       vardir. Yeni uygulamalarda kullanilmasa daha iyi olur.

    CHECK (ifade)
       Dogruluk kisitlarini ya da veri alani degerlerinin saglamasi
       gereken sinamalari belirtmek icin kullanilir. Her kisit bir
       mantiksal sonuc ureten bir ifade olmalidir. Sinanacak degeri
       belirtmek icin isim olarak VALUE kullanilmalidir.

       Simdilik, CHECK ifadeleri altsorgular icerememekte ve ifade
       icinde VALUE disinda degisken belirtilememektedir.

"ORNEKLER

    Bu ornekte us_postal_code veri alani olusturulmakta ve bu alan bir
    tablo taniminda kullanilmaktadir. Degerin gecerli bir US posta kodu
    olup olmadigi bir duzenli ifade ile sinanmaktadir.

      CREATE DOMAIN us_postal_code AS TEXT
      CHECK(
        VALUE ~ '^\d{5}$'
       OR VALUE ~ '^\d{5}-\d{4}$'
      );

      CREATE TABLE us_snail_addy (
       address_id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY
      , street1 TEXT NOT NULL
      , street2 TEXT
      , street3 TEXT
      , city TEXT NOT NULL
      , postal us_postal_code NOT NULL
      );

UYUMLULUK

    CREATE DOMAIN SQL standardiyla uyumludur.

ILGILI BELGELER

    ALTER DOMAIN [alter_domain(7)], DROP DOMAIN [drop_domain(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005