Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE FUNCTION - yeni bir islev tanimlar

KULLANIM

    CREATE [OR REPLACE] FUNCTION isim ( [ [ arg_ismi ] arg_t"ur"u [, ...] ] )
      RETURNS d"on"u,s_t"ur"u
     { LANGUAGE dil_ismi
      | IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE
      | CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT
      | [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
      | AS 'tanim'
      | AS 'nesne_dosyasi', 'ilintileme_sembol"u'
     } ...
      [ WITH ( "oznitelik [, ...] ) ]

A,CIKLAMA

    CREATE FUNCTION yeni bir islev tanimlar. CREATE OR REPLACE FUNCTION ise
    ya yeni bir islev olusturur ya da bir mevcut islev tanimini degistirir.

    Eger bir sema ismi belirtilmisse, islev belirtilen semada olusturulur.
    Aksi takdirde, gecerli olan semada olusturulur. Yeni islevin ismi, ayni
    sema icindeki ayni arguman turlerine sahip bir islev ismi ile ayni
    olmamalidir. Farkli arguman turlerine sahip ayni isimdeki islevlere
    izin verilir.

    Mevcut bir islevin tanimini guncellemek icin CREATE OR REPLACE FUNCTION
    kullanilir. Ancak, bir islevin ismini ya da arguman turlerini bu
    yontemle degistirmek mumkun degildir (eger denerseniz, aslinda ayri ve
    yeni bir islev olusturmus olursunuz). Ayrica, CREATE OR REPLACE
    FUNCTION ile mevcut bir islevin donus turunu degistirmeye calismayin,
    bunu yapmak icin islevi once silmeli, sonra yeniden olusturmalisiniz.

    Eger bir islevi silip yeniden olusturursaniz, yeni islev eskisiyle ayni
    olmaz; mevcut kurallari, sanal tablolari, tetikleri, vs. de silmis
    olursunuz. Bunlari koruyarak islev tanimini degistirmek icin CREATE OR
    REPLACE FUNCTION kullanin.

    Islevi tanimlayan kullanici ayni zamanda sahibi olur.

PARAMETRELER

    isim  Tanimlanacak islevin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    arg_ismi
       Bir argumanin ismi. Bazi diller (simdilik sadece PL/pgSQL)
       arguman ismini islev govdesinde kullanmanizi ister. Diger diller
       icin arguman ismi sadece ek bir bilgidir.

    arg_t"ur"u
       Islevin (varsa) argumanlarinin veri turleri (sema nitelemeli
       olabilir). Arguman turleri temel, birlesik veya veri alani turu
       olabilecegi gibi bir tablo sutununun veri turune basvurulu
       olabilir.

       Gerceklenim diline bagimlilik sebebiyle, cstring gibi tanimli
       turler de belirtilebilir. Arguman turu olarak tanimli turler
       kismen olabilecegi gibi SQL veri turlerinin tamamen disinda
       turler olabilirler.

       Bir sutun turune basvuruyu tablo_ismi.s"utun_ismi%TYPE yazarak
       belirtebilirsiniz. Bu ozelligin kullanimi bazan bir islevin bir
       tablo  tanimindaki  degisikliklerden  bagimsiz  olmasini
       saglayabilir.

    d"on"u,s_t"ur"u
       Islevin donus degerinin veri turu (sema nitelemeli olabilir).
       Donus turu temel, birlesik veya veri alani turu olabilecegi gibi
       bir tablo sutununun veri turune basvurulu olabilir.

       SETOF degistiricisi islevin tek bir oge ile degil, bir oge
       kumesi ile donecegini belirtir.

       Bir sutun turune basvuruyu tablo_ismi.s"utun_ismi%TYPE yazarak
       belirtebilirsiniz.

    dil_ismi
       Islevin  gerceklendigi  dilin ismi. SQL, C, internal veya
       kullanici tarafindan belirtilecek yordamsal dillerden  biri
       olabilir.  Geriye  uyumluluk  icin  isim tek tirnak icine
       alinabilir.

    IMMUTABLE, STABLE, VOLATILE
       Calisma ani eniyilemesi icin islevin coklu degerlendirmelerinin
       tek  bir  degerlendirme ile degistirilmesinin guvenli olup
       olmayacagini belirlerler. En fazla bir secim belirtilebilir.
       Bunlardan hicbiri belirtilmemisse VOLATILE ontanimlidir.

       IMMUTABLE islevin ayni arguman degerleriyle daima ayni sonucu
       dondurecegini belirtir; yani, argumanlarinin veritabanindaki
       degerlerden faydalanmayacagini ya da arguman olarak acikca
       belirtilmemis bilgileri kullanmayacagini belirtir. Eger  bu
       secenek belirtilmisse, islevin tamamen sabit argumanli her
       cagrisi aninda islev degeriyle degistirilebilir.

       STABLE tek bir tablo taramasi icinde islevin ayni arguman
       degerleri icin tutarli olarak ayni sonucu dondurecegini, ama
       sonucun SQL  cumleleriyle  degisebilecegini  belirtir.  Bu,
       sonuclari veritabani aramalarina, parametrelerine, v.s. bagimli
       islevler icin un uygun secimdir. Ayrica, degerleri bir hareket
       icinde degismediginden current_timestamp ailesindeki islevler de
       STABLE olarak nitelenmistir.

       VOLATILE islevin degerinin tek bir tablo taramasi icinde bile
       degisebilecegini, dolayisiyla hicbir eniyileme yapilamayacagini
       belirtir. Gorece birkac veritabani islevi bu anlamda oynaktir;
       bazi ornekler: random(), currval(), timeofday(). Yan etkiye
       sahip her islevin, islev sonucu tahmin edilebilir olsa bile,
       eniyilenmesini  onlemek  icin  VOLATILE olarak siniflanmasi
       gerektigini unutmayin; setval() buna bir ornektir.

       Ek ayrintilar icin
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc-volatility.html
       adresine bakiniz.

    CALLED ON NULL INPUT, RETURNS NULL ON NULL INPUT, STRICT
       CALLED ON NULL INPUT (ontanimlidir) islevin bazi argumanlari
       NULL oldugunda normal olarak cagrilacagini belirtir. Bundan
       sonra  islev yazarinin yapacagi NULL degerleri sinamak ve
       geregini yapmaktir.

       RETURNS NULL ON NULL  INPUT  veya  STRICT  ise  islevin,
       argumanlarindan herhangi birinin NULL olmasi durumunda daima
       NULL  deger  dondurecegini  belirtir.  Eger  bu  secenek
       belirtilmisse,   NULL   argumanlarin   varliginda  islev
       calistirilmayacak,  onun  yerine  hemen  bir  NULL  deger
       dondurulecektir.

    SECURITY INVOKER islevin kendisini cagiran kullanicinin izinleriyle calistirilacagini belirtir. SECURITY DEFINER ise islevin kendisini olusturan kullanicinin izinleriyle calistirilacagini belirtir.

       EXTERNAL sozcugu SQL uyumlulugu icin varsa da istege bagli olmasindan dolayi, SQL'in tersine bu ozellik harici islevlere uygulanmaz.

    tanim Islevi tanimlayan bir dizge sabiti; anlamlandirilmasi dile bagimlidir. Bir dahili islev ismi olabilecegi gibi bir nesne dosyasinin yolu, bir SQL komutu veya bir yordamsal dilde yazilmis bir metin olabilir.

    nesne_dosyasi, ilintileme_sembol"u
       AS sozcugunun bu bicimi ozdevimli yuklenebilen C dili islevleri icin, islevin C dili kaynak kodundaki ismi, bir SQL islevinin ismiyle ayni degilse, kullanilir. nesne_dosyasi dizgesi ile ozdevimli yuklenebilen nesneyi iceren dosyanin ismi belirtilir. ilintileme_sembol"u ise islevin C dili kaynak kodundaki ismi olarak islevin ilintileme semboludur. Eger ilintileme sembolu belirtilmezse, tanimlandigi SQL islevinin ismiyle ayni oldugu kabul edilir.

    "oznitelik
       Islev hakkinda bilgi iceren istege bagli parcalari belirtmenin tarihi bir yolu. Burada belirtilebilecek oznitelikler sunlardir:

       isStrict
           STRICT veya RETURNS NULL ON NULL INPUT'a esdegerdir.

       isCachable
           IMMUTABLE'in atil olmus esdegeridir; hala geriye uyumluluk adina kabul edilmektedir.

       Oznitelik isimleri harf buyuklugune duyarlidir.

EK BILGI

    Islevlerin yazilmasi hakkinda bilgi edinmek icin
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc.html adresine bakiniz.

    Girdi argumanlari ve donus degeri icin tamamen SQL turu sozdizimine
    izin verilmektedir. Ancak, temel islev gercekleniminin sorumlusu oldugu
    tur belirtiminin bazi ayrintilari (sayisal turlerdeki hassasiyet alani
    gibi) CREATE FUNCTION tarafindan sessizce sineye cekilir (yani, ne
    taninir ne de uygulanir).

    PostgreSQL, argumanlari farkli olmak sartiyla islevler icin ayni
    isimlerin kullanimina izin verir. Ancak, C  dilinde  tum  islev
    isimlerinin farkli olmasi gerekir, bu nedenle bu tur C islevlerine
    farkli C isimleri vermelisiniz. (ornegin, C isimlerinin parcasi olarak
    arguman turleri kullanilabilir).

    CREATE FUNCTION ayni nesne dosyasi icin defalarca cagrildiginda dosya
    sadece bir kere yuklenir. Dosyayi tekrar tekrar yuklemeniz gerekiyorsa
    (gelistirme amacli) LOAD [load(7)] komutunu kullanin.

    Kullanici  tanimli  islevleri  kaldirmak  icin  DROP  FUNCTION
    [drop_function(7)] kullanilir.

    Islev tanimlarini yazarken tek tirnak icine almak yerine  dolar
    isaretleri arasinda yazmak cogunlukla daha cok tercih edilen bir
    yontemdir
    (http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/sql-syntax.html#SQL-SYNTAX-DOLLAR-QUOTING
    adresine  bakiniz).  Dolar  isaretleri  arasinda  yazma  yontemi
    kullanilmadigi zaman, islev tanimi icindeki tek  tirnaklar  veya
    tersbolulerin oncelenmesi gerekir.

    Bir islevin tanimlanabilmesi icin kullanicinin dil uzerinde USAGE
    iznine sahip olmasi gerekir.

"ORNEKLER

    Burada, baslangic olarak yardimci olacak onemsiz bir ornege yer
    verilmistir. Daha fazla bilgi edinmek ve baska ornekler icin
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc.html adresine bakiniz.

      CREATE FUNCTION add(integer, integer) RETURNS integer
        AS 'select $1 + $2;'
        LANGUAGE SQL
        IMMUTABLE
        RETURNS NULL ON NULL INPUT;

    PL/pgSQL dilinde bir arguman ismi kullanarak bir tamsayi arttirimi:

     CREATE OR REPLACE FUNCTION increment(i integer) RETURNS integer AS $$
       BEGIN
         RETURN i + 1;
       END;
     $$ LANGUAGE plpgsql;

UYUMLULUK

    SQL:1999 ve sonrasinda bir CREATE FUNCTION tanimlidir. PostgreSQL
    surumu de benzer olmakla birlikte tamamen uyumlu  degildir.  Ne
    oznitelikler tasinabilirdir ne de farkli diller kullanilabilmektedir.

ILGILI BELGELER

    ALTER FUNCTION [alter_function(7)], DROP FUNCTION [drop_function(7)],
    GRANT [grant(7)], LOAD [load(7)], REVOKE [revoke(7)], createlang(1).

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005