Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE GROUP - yeni bir kullanici grubu tanimlar

KULLANIM

    CREATE GROUP isim [ [ WITH ] se,cenek [ ... ] ]

    burada se,cenek:

      SYSID gid
     | USER kull_ismi [, ...]

A,CIKLAMA

    CREATE  GROUP  yeni  bir  kullanici  grubu  tanimlar. Bu komutu
    calistirabilmek icin veritabaninin ayricalikli kullanicisi olmalisiniz.

    hem kullanicilar hem de gruplar  veritabani  kumesi  seviyesinde
    tanimlanabilir, boylece kume icindeki tum veritabanlarinda gecerli
    olurlar.

    Bir grup uyeligini degistirmek icin ALTER GROUP [alter_group(7)], bir
    grubu kaldirmak icin DROP GROUP [drop_group(7)] kullanin.

PARAMETRELER

    isim  Grubun ismi.

    gid  Yeni grup icin bir PostgreSQL grup kimligi belrtmek icin
       kullanilir. Bu normalde gereksizdir  ama  bazi  nesnelerin
       izinlerine gore bir grubu yeniden olusturmak isterseniz yararli
       olabilir.

       Eger belirtilmezse atanmis enyuksek grup kimligine (en kucuk
       grup kimligi 100 kabuluyle) bir eklenerek ontanimli olarak
       kullanilacaktir.

    kull_ismi
       Bu gruba dahil edilecek kullanicilarin isimleri. Kullanicilar
       mevcut olmalidir.

"ORNEKLER

    Bos bir grup olusturmak icin:

    CREATE GROUP staff;

    Uyeleri olan bir grup olusturmak icin:

    CREATE GROUP marketing WITH USER jonathan, david;

UYUMLULUK

    SQL standardinda CREATE GROUP diye bir deyim yoktur. Roller grup
    fikriyle benzerdir.

ILGILI BELGELER

    ALTER GROUP [alter_group(7)], DROP GROUP [drop_group(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005