Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE INDEX - yeni bir indeks tanimlar

KULLANIM

    CREATE [ UNIQUE ] INDEX isim ON tablo [ USING y"ontem ]
      ( { s"utun | ( ifade ) } [ i,sle,c_sinifi ] [, ...] )
      [ TABLESPACE tablo_alani ]
      [ WHERE dayanak ]

A,CIKLAMA

    CREATE INDEX belirtilen bir tablo uzerinden bir indeks olusturur.
    Indekslerin birincil kullanim amaci veritabani basarimini arttirmaktir
    (ancak, uygunsuz kullanimi basarimin dusmesiyle sonuclanir).

    Indeks icin anahtar alanlari sutun isimleri olarak ya da parantez
    icinde yazilmis ifadeler olarak  belirtilir.  Indeksleme  yontemi
    coksutunlu indeksleri destekliyorsa, cok sayida alan belirtilebilir.

    Bir indeks alani tablonun satirindaki bir veya daha fazla sutun
    degerinden hesaplanan bir ifade olabilir. Bu ozellik, bazi temel veri
    donusumlerini temel alan veriye daha hizli erisim saglamak icin
    kullanilabilir. Ornegin, upper(col)'a gore hesaplanan bir indeks, WHERE
    upper(col) = 'JIM' gibi bir deyimin belirtilebilmesini mumkun kilar.

    PostgreSQL B-tree, R-tree, hash ve GiST indeksleme yontemlerini icerir.
    B-tree indeksleme yontemi bir Lehman-Yao yuksek bilinirlikli B-tree
    gerceklenimidir. R-tree indeksleme yontemi, Gutman'in dordul ayirma
    algoritmasi kullanilarark gerceklenir. Hash indeksleme yontemi ise
    Litwin'in  bir  gerceklenimidir. Kullanicilar da kendi indeksleme
    yontemini tanimlayabilir ama bu oldukca karmasiktir.

    WHERE deyiminin varliginda, bir kismi indeks olusturulur. Bir kismi
    indeks,  bir  tablonun  kalanina gore indeksleme bakimindan daha
    kullanisli olan bir bolumundeki girdileri iceren bir  indekstir.
    Ornegin, hem toptan hem de perakende siparisleri iceren bir tablomuz
    olsun, perakende siparislerin tabloda daha az bulunmasina karsin en sik
    kullanilanlarin bunlar oldugunu varsayalim. Sadece bu kayitlarla ilgili
    bir indeks olusturarak basarimi onemli olcude arttirabilirsiniz. Baska
    bir olasi kismi indeks uygulamasi, tablonun bir alt kumesindekilerin
    essizligini saglamak icin WHERE ile UNIQUE'in birlikte kullanimidir.

    WHERE ile kullanilan ifade sadece indekslenen tablonun sutunlarina
    basvurabilir  ama  sadece  indekslenen  degil,  butun  sutunlar
    kullanilabilir. Simdilik, WHERE deyimi icinde altsorgular ve ortak
    deger islevleri de kullanilamamaktadir. Ayni kisitlamalar ifadelerdeki
    indeks alanlari icin de gecerlidir.

    Bir indeks taniminda kullanilan butun islevler ve islecler IMMUTABLE
    imli olmalidir, yani sonuclar bunlarin argumanlarina bagimli olmali ve
    argumanlari asla yorumlanabilir olmamalidir (baska bir tablonun icerigi
    ya da simdiki zaman kullanilamaz). Bu sinirlama indeksin davranisinin
    iyi tanimlanmis olmasini saglar. Bir kullanici tanimli islevi bir
    indeks ifadesinde ya da WHERE deyiminde kullanmak istiyorssaniz, islevi
    tanimlarken IMMUTABLE imli olmasini saglamayi unutmayin.

PARAMETRELER

    UNIQUE Indeks olusturulurken ve  her  veri  eklenisinde,  tabloda
       birbirinin  ayni degerler bulunmamasi icin sistemin sinama
       yapmasini saglar. Girdilerin yinelenmesine sebep olacak bir veri
       girme veya guncelleme isleminin yapilmaya calisilmasi bir hata
       uretecektir.

    isim  Olusturulacak indeksin ismi; burada sema nitelemeli isimler
       kullanilamaz. Indeks daima tabloyu iceren semada olusturulur.

    tablo Indekslencek tablonun ismi (sema nitelemeli olabilir).

    y"ontem Indeks icin kullanilacak yontemin ismi. Deger olarak, btree,
       hash, rtree ve gist verilebilir. btree ontanimli yontemdir.

    s"utun Tablo sutunun ismi.

    ifade Tablonun bir ya da daha fazla sutunu ile ilintili bir ifade.
       Ifade yukaridaki sozdiziminde gosterildigi gibi parantez icinde
       yazilmalidir. Ancak, ifade bir islev cagrisi  bicimindeyse
       parantez icine alinmayabilir.

    i,sle,c_sinifi
       Bir islec sinifinin ismi. Ayrintilar icin asagiya bakiniz.

    tablo_alani
       Indeksin   olusturulacagi  tablo  alani.  Belirtilmezse,
       default_tablespace  yapilandirma  degiskeninin  degeri;  bu
       degiskene bir deger atanmamissa veritabaninin ontanimli tablo
       alani kullanilir.

    dayanak
       Bir kismi indeks icin kisit ifadesi.

EK BILGI

    Indekslerin hangi durumlarda  yararli  oldugu,  hangi  durumlarda
    kullanilmayacagi, ne zaman kullanildigi gibi bilgileri
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/indexes.html    adresinde
    bulabilirsiniz.

    Simdilik, cok sutunlu indekslerde sadece B-tree ve GiST indeksleme
    yontemleri  desteklenmektedir. Ontanimli olarak en fazla 32 alan
    belirtilebilir. (Bu sinir PostgreSQL kurulum icin yapilandirilirken
    degistirilebilir.)  B-tree  simdilik  sadece  essiz  indeksleri
    desteklemektedir.

    Bir islec sinifi bir indeksin her sutunu icin belirtilebilir. Islec
    sinifi indeks tarafindan sutunlar icin kullanilacak islecleri belirler.
    Ornegin, dort baytlik tamsayilar uzerindeki bir B-tree indeksi int4_ops
    sinifini  kullanirdi;  bu islec sinifi dort baytlik tamsayilarin
    karsilastirma islevlerini icerir. Uygulamada, sutun  turune  gore
    ontanimli olan islec sinifi genellikle yeterli olur. Islec siniflarina
    sahip olmanin ana esprisi, birden fazla anlamli siralamasi olabilen
    bazi veri turlerinin olmasidir. Ornegin, bir karmasik sayi veri turu
    icin siralamayi hem gercel kismi hem de mutlak degeri icin yapmak
    isteyebiliriz. Bunu veri turu icin iki islec sinifi tanimlayarak ve
    indeksi olustururken bu siniflardan birini belirterek yapabilirdik.
    Islec siniflari hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/indexes-opclass.html ve
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xindex.html   adreslerine
    bakiniz.

    Bir indeksi kaldirmak icin DROP INDEX [drop_index(7)] kullanilir.

    Indeksler ontanimli olarak IS NULL deyimleri icin kullanilmazlar. Boyle
    durumlarda indeksleri kullanmanin en iyi yolu, IS NULL dayatmasini
    kullanan bir kismi indeks olusturmaktir.

"ORNEKLER

    films tablosunun title sutunu uzerinde bir B-tree indeksi olusturmak
    icin:

      CREATE UNIQUE INDEX title_idx ON films (title);

    films tablosunun code sutunu uzerinde bir indeks olusturup, bu indeksin
    indexspace tablo alaninda kalmasi icin:

      CREATE INDEX code_idx ON films(code) TABLESPACE indexspace;

UYUMLULUK

    CREATE INDEX bir PostgreSQL olusumudur.  SQL standardinda indeksler
    icin bir bahis yoktur.

ILGILI BELGELER

    ALTER INDEX [alter_index(7)], DROP INDEX [drop_index(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005