Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE SEQUENCE - yeni bir kayit listesi ureteci tanimlar

KULLANIM

    CREATE [ TEMPORARY | TEMP ] SEQUENCE isim [ INCREMENT [ BY ] arti,s ]
      [ MINVALUE asgarideger | NO MINVALUE ]
      [ MAXVALUE azami_deger | NO MAXVALUE ]
      [ START [ WITH ] ba,slangi,c ]
      [ CACHE kayit_sayisi ] [ [ NO ] CYCLE ]

A,CIKLAMA

    CREATE SEQUENCE yeni bir kayit listesi ureteci olusturur. Bunu isim
    isimli yeni  bir  ozel  tek  satirlik  tabloyu  olusturarak  ve
    ilklendirirerek yapar. Komutu kullanan uretecin sahibi olur.

    Bir sema ismi verilmisse, kayit listesi belirtilen semada olusturulur.
    Aksi takdirde, o anki semada olusturulur. Gecici kayit listeleri ozel
    bir sema icinde mevcuttur, dolayisiyla bir gecici kayit listesi
    olustururken bir sema ismi belirtilmemelidir. Satir listesinin ismi
    ayni semadaki baska bir kayit listesi, tablo, indeks ya da sanal tablo
    ile cakismayacak sekilde secilmelidir.

    Bir kayit listesi olusturulduktan sonra, uzerinde nextval, currval ve
    setval islevleri ile islem yapabilirsiniz. Bu islevlerin aciklamalarini
    http://belgeler.org/uygulamalar/pgsql/pgsql-functions-sequence.html
    adresinde bulabilirsiniz.

    Bir kayit listesini dogrudan goncelleyemezsiniz, bir kayit listesinin o
    anki durumunu ve parametrelerini incelemek icin soyle bir sorgu
    kullanabilirsiniz:

      SELECT * FROM isim;

    Kismen,  kayit  listesinin  last_value alani herhangi bir oturum
    tarafindan ayrilmis son degeri gosterir. (Suphesiz, baska oturumlar o
    an nextval cagrilari yapiyorsa, aldiginiz deger atil olmus olabilir.)

PARAMETRELER

    TEMPORARY veya TEMP
       Belirtilmisse, kayit listesi nesnesi sadece bu oturum icin
       olusturulur ve oturum sonunda silinir. Ayni isimdeki kalici
       kayit listelerinin varligi durumunda, bunlara sema nitelemeli
       isimlerle erisilmedikce, gecici semanin  varligi  durumunda
       gorunur olmazlar.

    isim  Olusturulacak kayit listesinin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    arti,s Istege bagli INCREMENT BY arti,s deyimi, yeni degeri olusturmak
       uzere o anki sira degerine eklenecek degeri belirtmek icin
       kullanilir. Bir pozitif deger bir artan degerli liste, negatif
       bir deger ise azalan degerli bir liste olusturacaktir. Ontanimli
       deger 1'dir.

    asgarideger, NO MINVALUE
       Istege bagli MINVALUE asgarideger deyimi uretilen bir kayit
       listesinin asgari sira  degerini  belirlemekte  kullanilir.
       Belirtilmezse ya da NO MINVALUE belirtilirse, ontanimli sira
       degeri kullanilir. Ontanimli deger artan degerli bir liste icin
       1, azalan degerli bir liste icin 2-1'dir.

    azami_deger, NO MAXVALUE
       Istege bagli MAXVALUE azami_deger deyimi uretilen bir kayit
       listesinin azami  sira  degerini  belirlemekte  kullanilir.
       Belirtilmezse ya da NO MAXVALUE belirtilirse, ontanimli sira
       degeri kullanilir. Ontanimli deger artan degerli bir liste icin
       2-1, azalan degerli bir liste icin -1'dir.

    ba,slangi,c
       Istege bagli START WITH ba,slangi,c  deyimi kayit listesinin
       baslangicini belirtmek icin kullanilir. Ontanimli baslangic
       degeri, artan degerli bir liste icin asgarideger, azalan degerli
       bir liste icin azami_deger'dir.

    satir_sayisi
       Istege bagli CACHE satir_sayisi deyimi daha hizli erisim icin
       sirali listeyi saklamak uzere bellekte yer ayrilmasini ve
       ilklendirilmesini saglar. En az deger 1'dir ve bu ayrica
       ontanimlidir.

    CYCLE, NO CYCLE
       CYCLE secenegi, artan bir degerli bir listede azami_deger,
       azalan degerli bir listede asgarideger asildiginda  tekrar
       baslangica donulmesini saglar.

       NO CYCLE belirtilmisse, bir nextval cagrisi bir listenin sonunda
       yapildiginda bir hata dondurecektir. Ne CYCLE ne de NO CYCLE
       belirtilmisse, NO CYCLE ontanimlidir.

EK BILGI

    Bir kayit listesini silmek icin DROP SEQUENCE kullanin.

    Satir listeleri bigint aritmetigine tabidirler, dolayisiyla listedeki
    satir sayisi sekiz baytlik tamsayi genisligini (-9223372036854775808 ..
    9223372036854775807) asamaz. Bazi eski platformlarda sekiz baytlik
    tamsayilara derleyici destegi olmadigindan mecburen integer aritmetigi
    (-2147483648 .. +2147483647 araligi) kullanilir.

    Cok sayida oturum tarafindan ortaklasa kullanilacak bir kayit listesi
    icin kayit_sayisi 1'den buyuk secilirse, umulmadik sonuclar ortaya
    cikabilir. Herhangi bir oturum bu siralama degiskenine eristigi her bir
    defa icin bir dizi degere yer ayirip, orada saklar ve siralama
    nesnesine  ait  last_value degerini bir artirir. Bundan sonraki
    kayit_sayisi-1 defalik erisimde mevcut kayit listesine dokunmadan
    degerler  icin  onceden ayrilmis yerler kullanilir. Ayrilmis ama
    kullanilmamis yerler var ise bunlar bosa gider ve oturum bittiginde
    kayit listesinde bosluklar kalmis olur.

    Bunun  yaninda  farkli  oturumlar icin farkli siralama degerleri
    belirlenmesi garanti edilmis olmasina ragmen butun oturumlar dikkate
    alindiginda bunlar bir sira takip etmeyebilir. Ornegin, kayit_sayisi
    icin 10 belirtilmis olsun, A oturumu 1 den 10 a kadar sira degeri
    ayirmis ve nextval=1 dondurmus olsun. Daha sonra B oturumu da 11 den 20
    ye kadar sira degeri ayirmis olsun ve A oturumunun deger dondurmesini
    beklemeden nextval=11 dondurmus olsun. Burada, kayit_sayisi=1 degeri
    icin dondurulen nextval degerleri bir sira takip ederken 1'den buyuk
    kayit_sayisi degerleri icin bu garanti edilemez, sadece uretilen
    degerlerin birbirinden farkli degerler olacaklari garanti edilebilir.
    Ayrica last_value degeri de henuz nextval tarafindan dondurulmus olmasa
    da herhangi bir oturum tarafindan ayrilmis son degeri icerir.

    Diger bir onemli husus, ayrilarak bellege alinmis degerler kullanilana
    kadar uzerinde setval uygulanan bir oturumun diger oturumlar tarafindan
    uyarilmayacagidir.

"ORNEKLER

    101'den baslayacak ve artan sirali olacak serial  isimli  kayit
    listesininin olusturulmasi:

      CREATE SEQUENCE serial START 101;

    Bir kayit listesinden sonraki kaydin secilmesi:

      SELECT nextval('serial');

      nextval
      ---------
        114

    Bu kayit listesinin bir INSERT cumlesinde kullanilmasi:

      INSERT INTO distributors VALUES (nextval('serial'), 'nothing');

    Kayit listesi degerinin bir COPY FROM sonrasinda guncellenmesi:

      BEGIN;
      COPY distributors FROM 'input_file';
      SELECT setval('serial', max(id)) FROM distributors;
      END;

UYUMLULUK

    CREATE  SEQUENCE, SQL:2003'de belirtilmistir. PostgreSQL asagidaki
    durumlar disinda standartla uyumludur:
    .   Standardin AS <veri turu> ifadesi desteklenmemektedir.

    .   Sonraki degerin saglanmasi, standardin NEXT VALUE FOR ifadesi
       yerine nextval() islevi kullanilarak yapilir.

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Mart 2005