Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE TABLE AS - bir sorgunun sonuclarindan yeni bir tablo tanimlar

KULLANIM

    CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE tablo_ismi
      [ (s"utun_ismi [, ...] ) ] [ [ WITH | WITHOUT ] OIDS ]
      AS sorgu

A,CIKLAMA

    CREATE TABLE AS bir tablo olusturur ve bir SELECT cumlesi ile ya da
    hazirlanmis bir SELECT cumlesini calistiran bir EXECUTE komutu ile
    hesaplanan veriyi kullanarak bu tabloyu doldurur. Tablonun sutunlari
    icin SELECT ciktisindaki veri turleri ve sutun isimleri (sutun isimleri
    listesi acikca belirtilmedikce) kullanilir.

    CREATE TABLE AS tabloyu bir sanal tablo olusturur gibi olusturur, ama
    bunu biraz farkli yapar: yeni bir tablo olusturduktan sonra tabloyu
    doldurmak icin sorguyu bir defaligina isleme sokar. Yeni tablo,
    sorgulanan  kaynak  tabloda  sonradan  yapilan  degisiklikleri
    izlemeyecektir. Bir sanal tabloda ise her sorgulanisinda kendini
    olusturan SELECT cumlesi yeniden isleme sokulur.

PARAMETRELER

    GLOBAL veya LOCAL
       Uyumluluk icindirler ve yoksayilirlar. Ayintili bilgi icin
       CREATE TABLE [create_table(7)] kilavuz sayfasina bakiniz.

    TEMPORARY veya TEMP
       Belirtilmisse,  tablo bir gecici tablo olarak olusturulur.
       Ayintili bilgi icin CREATE TABLE [create_table(7)] kilavuz
       sayfasina bakiniz.

    tablo_ismi
       Olusturulacak tablonun ismi (sema nitelemeli olabilir).

    s"utun_ismi
       Yeni tablodaki bir sutunun ismi. Eger sutun isimleri verilmezse,
       sorgunun ciktisindaki sutun isimleri kullanilir. Eger tablo bir
       EXECUTE  komutu  ile  olusturuluyorsa,  bir  sutun listesi
       belirtilemez.

    WITH OIDS, WITHOUT OIDS
       Olusturulan tablonun nesne kimliklerini icerip icermeyecegini
       belirtirler. Bunlarin hicbiri belirtilmezse, default_with_oids
       yapilandirma degiskeninin degeri kullanilir.

    sorgu Bir sorgu cumlesi (bir SELECT cumlesi ya da hazirlanmis bir
       SELECT  cumlesini  calistiran  bir  EXECUTE komutu). Sorgu
       cumlesinde  kullanilabilecek  sozdizimleri  icin,  SELECT
       [select(7)] ve EXECUTE [execute(7)] kilavuz sayfalarina bakiniz.

EK BILGI

    Bu komut, islevsellik bakimindan SELECT INTO [select_into(7)] cumlesine
    benzer, fakat sozdizimi SELECT INTO sozdiziminden daha az karisik
    oldugundan bu komut tercih edilir. Dahasi, CREATE TABLE AS, SELECT
    INTO islevselligini daha ust seviyeden sunar.

    PostgreSQL 8.0 oncesinde, CREATE TABLE AS'in olusturdugu tablo nesne
    kimliklerini  daima  icerirdi. PostgreSQL 8.0 surumunden itibaren
    kullanici olusturulan tablonun nesne kimliklerini icerip icermeyecegini
    belirtebilmektedir.   Eger   kullanici   secimini  belirtmezse,
    default_with_oids  yapilandirma degiskeninin degeri kullanilir. Bu
    degiskenin simdilik ontanimli degeri true olmasina ragmen ontanimli
    deger ileride degistirilebilir. Bu bakimdan, uygulamalarinizda CREATE
    TABLE AS ile tablo olusturuyorsaniz, PostgreSQL'in ileri surumlerindeki
    olasi degisikliklerden etkilenmemek icin WITH OIDS secenegini acikca
    belirtmelisiniz.

"ORNEKLER

    filmler tablosundan sadece son girdileri alarak son_filmler tablosunu
    olusturmak icin:

      CREATE TABLE son_filmler AS
       SELECT * FROM filmler WHERE tarih >= '2002-01-01';

UYUMLULUK

    CREATE TABLE AS  SQL:2003  standardinda  belirtilmistir.  Komutun
    PostgreSQL gerceklemesi standarttan biraz farklidir:

    . Standart  altsorgunun  parantez  icine  alinmasini  gerektirir,
     PostgreSQL'de ise parantezler istege baglidir.

    . Standart bir ON COMMIT deyimi icerir; PostgreSQL'de bu henuz
     gerceklenmemistir.

    . Standart bir WITH DATA  deyimi icerir; PostgreSQL'de bu henuz
     gerceklenmemistir.

ILGILI BELGELER

    CREATE  TABLE  [create_table(7)],  EXECUTE  [execute(7)],  SELECT
    [select(7)], SELECT INTO [select_into(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005