Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE TABLESPACE - yeni bir tablo alani tanimlar

KULLANIM

    CREATE TABLESPACE tablo_alani_ismi
      [ OWNER kullanici_ismi ] LOCATION 'dizin'

A,CIKLAMA

    CREATE TABLESPACE kumeleme amaciyla yeni bir tablo alani tanimlar.
    Tablo alani ismi, veritabani kumesinde mevcut tablo alani isimlerinden
    farkli olmalidir.

    Bir  tablo  alani  ayricalikli kullaniciya veritabani nesnelerini
    (tablolar, indeksler gibi) icerecek dosyalar icin dosya sisteminde yeni
    bir yer tanimlama imkani verir.

    Uygun izinlere sahip bir kullanici CREATE DATABASE, CREATE TABLE,
    CREATE INDEX veya ADD CONSTRAINT'e bir tablo_alani_ismi aktarabilir,
    boylece belirtilen tablo alaninda bu nesnelerin saklandigi dosyalara
    sahip olabilir.

PARAMETRELER

    tablo_alani_ismi
       Olusturulacak tablo alaninin ismi. Bu isim, sistem  tablo
       alanlari icin ayrilmis bir onek olan pg_ ile baslayamaz.

    kullanici_ismi
       Tablo alaninin sahibi olacak kullanicinin ismi. Belirtilmezse,
       komutu calistiran kullanici tablo alaninin sahibi olur. Tablo
       alanlarini sadece ayricalikli kullanicilar olusturabilir, fakat
       tablo  alani  sahibi  olarak  sadece  ayricalikli  olmayan
       kullanicilari atayabilirler.

    dizin Tablo alani icin kullanilacak dizin. Dizin bos olmali, mutlak
       dosya yolu olarak belirtilmeli ve sahibi PostgreSQL sistem
       kullanicisi olmalidir.

EK BILGI

    Tablo  alanlari  sadece  sembolik baglari destekleyen sistemlerde
    desteklenmektedir.

"ORNEKLER

    /data/dbs dizininde dbspace isminde bir tablo alaninin olusturulmasi:

      CREATE TABLESPACE dbspace LOCATION '/data/dbs';

    /data/indexes dizininde genevieve kullanicisi tarafindan indexspace
    isminde bir tablo alaninin olusturulmasi:

      CREATE TABLESPACE indexspace OWNER genevieve LOCATION '/data/indexes';

UYUMLULUK

    CREATE TABLESPACE bir PostgreSQL olusumudur.

ILGILI BELGELER

    CREATE DATABASE [create_database(7)], CREATE TABLE [create_table(7)],
    CREATE INDEX [create_index(7)], ALTER TABLESPACE [alter_tablespace(7)],
    DROP TABLESPACE [drop_tablespace(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005