Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE TRIGGER - yeni bir tetik tanimlar

KULLANIM

    CREATE TRIGGER isim { BEFORE | AFTER } { olay [ OR ... ] }
      ON tablo [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
      EXECUTE PROCEDURE i,slev_ismi ( arg"umanlar )

A,CIKLAMA

    CREATE TRIGGER yeni bir tetik olusturur. Tetik belirtilen tablo ile
    iliskilendirilecek ve belli bir olay meydana geldiginde i,slev_ismi ile
    belirtilen islevi calistiracaktir.

    Tetigin ya bir satir uzerinde islem yapilmaya calisilmadan once
    (kisitlar sinanmadan ve INSERT, UPDATE veya DELETE yapilmadan once) ya
    da islem tamamlandiktan sonra (kisitlar sinandiktan ve INSERT, UPDATE
    veya DELETE tamamlandiktan sonra) calisacagi belirtilebilir. Eger tetik
    olaydan once calisirsa, gecerli satir icin islemi atlayabilir ya da
    veri girilen satir degisebilir (sadece INSERT ve UPDATE islemleri
    icin). Eger tetik olaydan sonra calisirsa, tum degisiklikler, son veri
    girme, guncelleme veya silme islemi tetige gorunur olur.

    FOR EACH ROW imli bir tetik islemi degistiren her satir icin bir defa
    cagrilir.  Ornegin,  10  satiri etkileyen bir DELETE, her satir
    silinisinde bir kere olmak uzere 10 ayri defa ON DELETE tetiginin
    cagrilmasina sebep olur. Tersine, FOR EACH STATEMENT imli bir tetik
    belirtilen bir islem icin islemin kac satiri etkilediginden bagimsiz
    olarak, sadece bir defa calistirilir (hatta, islem hicbir satiri
    degistirmese bile tetik yine de calistirilacaktir).

    Eger ayni olay icin ayni turden cok sayida tetik tanimlanmissa, bunlar
    isimlerine gore alfabetik sirayla calistirilirlar.

    SELECT  herhangi  bir satiri degistirmediginden, SELECT tetikleri
    olusturamazsiniz. Kurallar ve sanal tablolar boyle durumlarda daha
    uygundur.

    Tetikler hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/triggers.html    adresine
    bakiniz.

PARAMETRELER

    isim  Yeni tetigi belirtecek isim. Bu isim, ayni tablodaki diger
       tetiklerin isimlerinden farkli olmalidir.

    BEFORE, AFTER
       Islevin olaydan once mi sonra mi cagrilacagini belirler.

    olay  INSERT, UPDATE veya DELETE'den biri; tetigi calistiracak olayi
       belirtmek icin kullanilir. OR kullanarak cok sayida  olay
       belirtilebilir.

    tablo Tetigi icerecek tablonun ismi (sema nitelemeli olabilir).

    FOR EACH ROW, FOR EACH STATEMENT
       Tetik islevinin tetikleyici olay tarafindan her satir icin bir
       kere mi yoksa her SQL deyimi icin bir kere mi calistirilacagini
       belirler. Eger hicbiri belirtilmemisse, FOR EACH STATEMENT
       ontanimlidir.

    i,slev_ismi
       Tetikle calistirilan, kullanici tarafindan argumansiz ve donus
       turu trigger olarak bildirilmis ve tanimlanmis bir islev.

    arg"umanlar
       Tetik tarafindan calistirildiginda isleve aktarilacak istege
       bagli argumanlarin virgulle ayrilmis listesi. Argumanlar dizge
       sabitlerdir.  Basit isimler ve sayisal sabitler de burada
       yazilabilir,  fakat  her  biri  dizgeye  donusturulecektir.
       Tetikleyici islev dilinin nasil gerceklendigini incelemeniz ve
       islev icinde tetik argumanlarina nasil erisildigini ogrenmeniz
       onerilir; normal islev argumanlarindan farkli ele aliniyor
       olabilirler.

EK BILGI

    Bir tablo icinde bir tetik olusturmak icin, kullanici tablo uzerinde
    TRIGGER yetkisine sahip olmalidir.

    7.3 oncesi PostgreSQL surumlerinde, islevin donus turu olarak trigger
    degil, opaque bildiriliyordu. Eski surume ait dokum  dosyalarini
    desteklemek  icin,  CREATE TRIGGER opaque turunde deger donduren
    islevleri kabul edecek, ama islevin bildirilen donus turunun trigger
    olarak degistirilmesini belirten bir uyari alacaksiniz.

    Bir tetigi silmek icin DROP TRIGGER [drop_trigger(7)] kullanin.

"ORNEKLER

    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/triggers.html    adresinde
    eksiksiz bir ornek bulacaksiniz.

UYUMLULUK

    CREATE TRIGGER cumlesinin PostgreSQL gerceklenimi SQL:1999 standardinin
    bir alt kumesini icerir. (SQL-92'de tetikler icin bir madde yoktur.)
    Mevcut olmayan islevsellik soyle siralanabilir:

    .   SQL:1999  belli  sutunlarin  guncellenmesiyle  calitirilacak
       tetiklere izin verir (AFTER UPDATE OF col1, col2 gibi).

    .   SQL:1999 "eski" ve "yeni" satirlar icin ya da tetikleyen eylemin
       (CREATE TRIGGER ... ON tabloismi REFERENCING OLD ROW AS birisim
       NEW ROW AS yeniisim ... gibi) taniminda kullanmak icin tablolara
       takma isim  tanimlamaniza  izin  verir.  PostgreSQL  tetik
       islevlerinin kullanicinin secimine bagli olarak herhangi bir
       dilde yazilmasina izin verdiginden veriye erisim secilen dile
       ozel yollarla olur.

    .   PostgreSQL sadece tetikleyen eylem icin kullanici tanimli bir
       islevin calistirilmasina izin verir. SQL:1999 ise, tetiklenen
       eylem  olarak  CREATE  TABLE  gibi baska SQL cumlelerinin
       calistirilmasina izin verir. Bu sinirlamanin, istenen  SQL
       cumlelerini calistiracak kullanici tanimli bir islev olusturarak
       cevresinden dolanmak hic de zor degildir.

    SQL:1999, cok sayida tetigin olusturulma  zamani  sirasina  gore
    calistirilmasina izin verir. PostgreSQL ise calisilmasi daha uygun olan
    isim siralamasini kullanir.

ILGILI BELGELER

    CREATE FUNCTION [create_function(7)], ALTER TRIGGER [alter_trigger(7)],
    DROP TRIGGER [drop_trigger(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005