Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    CREATE TYPE - yeni bir veri turu tanimlar

KULLANIM

    CREATE TYPE isim AS
      ( "oznitelik_ismi veri_t"ur"u [, ... ] )

    CREATE TYPE isim (
      INPUT = girdi_i,slevi,
      OUTPUT = ,cikti_i,slevi
      [ , RECEIVE = ali,s_i,slevi ]
      [ , SEND = g"onderim_i,slevi ]
      [ , ANALYZE = analiz_i,slevi ]
      [ , INTERNALLENGTH = { dahili_uzunluk | VARIABLE } ]
      [ , PASSEDBYVALUE ]
      [ , ALIGNMENT = hizalama ]
      [ , STORAGE = strateji ]
      [ , DEFAULT = "ontanimli ]
      [ , ELEMENT = "oge_t"ur"u ]
      [ , DELIMITER = ayra,c ]
    )

A,CIKLAMA

    CREATE TYPE o anki veritabaninda kullanmak icin yeni bir veri turu
    tanimlar. Turu tanimlayan kullanici turun sahibi haline gelir.

    Eger bir sema ismi belirtilmisse, tur bu semada olusturulur. Aksi
    takdirde, tur o anki semada olusturulur. Tur ismi ayni sema icinde
    mevcut veri turu ve veri alani isimlerinden farkli olmalidir. (Tablolar
    iliskili veri turlerine sahip oldugundan, tur ismi ayrica, ayni semada
    mevcut tablo isimlerinden de farkli olmalidir.)

  Bile,sik T"urler
    CREATE TYPE'in ilk bicimi bir bilesik veri turu olusturur. Bilesik tur,
    oznitelik isimleri ile veri turlerinin bir listesi olarak belirtilir.
    Bu aslinda bir tablonun satir turu ile aynidir, fakat bir tur
    tanimlanmak istendiginde CREATE TYPE kullanarak gercek bir tablo
    olusturma ihtiyaci onlenir. Tek basina bir bilesik tur bir islevin
    argumani veya donus turu olarak yararlidir.

  Temel T"urler
    CREATE  TYPE'in  ikinci  bicimi  yeni  bir temel tur olusturur.
    Parametrelerin yukaridaki sirayla  belirtilmeleri  sart  degildir,
    herhangi bir sirayla belirtilebilirler, ayrica cogu istege baglidir.
    Bir turu tanimlamadan once CREATE FUNCTION kullanarak iki veya daha
    fazla islev tanimlanmis olmalidir. Destek islevleri olan girdi_i,slevi
    ve  ,cikti_i,slevi  zorunludur.  ali,s_i,slevi,  g"onderim_i,slevi  ve
    analiz_i,slevi ise istege baglidir. Genelde bu islevler C gibi dusuk
    seviyeli bir dille yazilirlar.

    girdi_i,slevi turun harici metin gosterimini, bu turu kullanmak icin
    tanimlanmis islec ve islevler tarafindan kullanilan dahili gosterime
    cevirir. ,cikti_i,slevi ise bunun tersini yapar. Girdi islevi ya cstring
    turunde tek bir arguman alacak sekilde ya da cstring, oid ve integer
    turunde uc arguman alacak sekilde bildirilebilir. Ilk arguman, bir C
    dizgesi olarak girdi metnidir. Ikinci arguman, tur bir dizi ise dizi
    elemanlarinin nesne kimligi, bir bilesik tur ise turun kendi nesne
    kimligidir.  Ucuncusu  ise,  biliniyorsa, hedef sutunun typmod'u,
    bilinmiyorsa -1'dir. Girdi islevi yeni veri turunde bir deger ile
    donmelidir. Cikti islevi ya yeni veri turunde tek bir arguman alacak
    sekilde ya da ikincisi oid turunde iki arguman alacak  sekilde
    bildirilebilir.  Ikinci  arguman  yine,  tur  bir dizi ise dizi
    elemanlarinin nesne kimligi, bir bilesik tur ise turun kendi nesne
    kimligidir. Cikti islevi cstring turunde bir deger ile donmelidir.

    Istege bagli olan ali,s_i,slevi turun harici ikilik gosterimini dahili
    gosterime cevirir. Eger bu islev yoksa, tur ikilik ciktida rol alamaz.
    Ikilik gosterim oldukca tasinabilir olmanin yani sira dahil gosterime
    donusumde ucuz olmalidir. (Ornegin, standart tamsayi veri turlerinin
    harici  ikilik  gosterimleri  ag  bayt  siralamasindayken, dahili
    gosterimleri makinenin dogal bayt siralamasindadir.) Alis  islevi
    degerin gecerliliginden emin olmayi saglayacak kadar sinama yapmalidir.
    Alis islevi ya internal turunde tek bir arguman alacak sekilde ya da
    internal ve oid turunde iki arguman alacak sekilde bildirilebilir.
    Islev yeni veri turunde bir deger ile donmelidir. Ilk arguman alinan
    bayt dizgesini tutacak bir StringInfo tamponuna bir gostericidir.
    Ikinci arguman, tur bir dizi ise dizi elemanlarinin nesne kimligi, bir
    bilesik tur ise turun kendi nesne kimligidir. Benzer sekilde, istege
    bagli olan g"onderim_i,slevi turun dahili gosterimini harici ikilik
    gosterime cevirir. Gonderim islevi ya yeni veri turunde tek bir arguman
    alacak sekilde ya da ikincisi oid turunde iki arguman alacak sekilde
    bildirilebilir.  Ikinci  arguman  yine,  tur  bir dizi ise dizi
    elemanlarinin nesne kimligi, bir bilesik tur ise turun kendi nesne
    kimligidir. Gonderim islevi bytea turunde bir deger ile donmelidir.

    Girdi ve cikti islevlerinin yeni tur olusturulmadan once yeni turde
    argumanlar ve veri turleri ile bildirimlerinin nasil  yapilacagi
    noktasinda dikkatli olmalisiniz. Bunun yaniti, once girdi islevinin
    sonra da cikti islevinin (ve isteniyorsa, ikilik G/C islevlerinin)
    olusturulmasi,  son  olarak  veri turunun tanimlanmasi olacaktir.
    PostgreSQL yeni veri turunun ismini ilk defa girdi islevinin donus turu
    olarak gorecek, sistem katalogunda basitce yer tutucu girdi olarak bir
    kabuk turu ayiracak ve girdi islevinin  tanimini  kabuk  turune
    ilintileyecektir. Benzer sekilde diger islevleri de (artik mevcut olan)
    kabuk turune ilintileyecektir. Son olarak, CREATE TYPE, kabuk girdisi
    ile tam tur tanimini yer degistirir ve yeni tur kullanilabilir olur.

    Istege bagli olan analiz_i,slevi, veri turundeki sutunlar icin ture ozgu
    istatistikleri hesaplar. Ontanimli olarak, ANALYZE eger tur icin
    ontanimli bir b-tree islec sinifi varsa, turun esittir ve kucuktur
    isleclerini kullanarak istatistikleri toplamaya calisacaktir. Bilesik
    turlerde bu davranis elverissiz olabilir, bu sorun ozel bir analiz
    islevi belirterek asilabilir. Analiz islevi internal turunde tek bir
    arguman alacak sekilde bildirilmeli ve boolean turunde bir sonucla
    donmelidir.  Analiz  islevlerinin  ayrintili  uygulama  arayuzu
    src/include/commands/vacuum.h dosyasinda gorulebilir.

    Yeni turun dahili gosteriminin ayrintilari sadece G/C islevleri ve bu
    turle calismak uzere sizin tanimladiginiz islevlerce bilinir; dahili
    gosteriminin  bazi ozelliklerinin PostgreSQL'e ayrica bildirilmesi
    gerekir. Bunlarin en onemlisi dahili_uzunluk'tur. Temel veri turleri,
    dahili_uzunluk bir pozitif tamsayi olarak verildiginde sabit uzunlukta
    olabilecegi gibi, dahili_uzunluk olarak  VARIABLE  belirtildiginde
    degisken uzuklukta da olabilir (bu dahili olarak typlen'e -1 atanarak
    yapilir). Degisken uzunluklu tum veri turleri, turun degerinin toplam
    uzunlugunu gosteren 4 baytlik bir tamsayi ile baslamalidir.

    Istege bagli olan PASSEDBYVALUE secenegi bu veri turunun gosterilerek
    degil degeri ile aktarilacagini belirtir. Dahili gosterimleri Datum
    turunun genisliginden (cogu makinede 4, birkacinda 8 bayttir) daha
    buyuk veri turlerini degeri ile aktaramazsiniz.

    hizalama parametresi ile bellegin ne uzunlukta adimlanarak veri turunun
    yerletirilecegi belirtilir. Izin verilen adim uzunluklari 1, 2, 4 veya
    8 bayttir. Degisken uzunluklu veri turleri icin, ilk eleman bir int4
    oldugundan en az 4 baytlik adim uzunlugu belirtilmelidir.

    strateji parametresi ile degisken uzunluklu veri turlerinin saklama
    stratejilerinin secimi mumkun olur. (Sabit uzunluklu turlerde sadece
    plain mumkundur.) plain ile degerin daima oldugu gibi sikistirilmadan
    saklanacagi; extended ile, deger cok uzunsa once  sikistirilmaya
    calisilacagi, yine de uzunsa, ana tablo disina tasinacagi; external
    ile, degerin ana tablo disina tasinacagi, fakat sistemin degeri
    sikistirmaya calismayacagi; main ile, sikistirma yapilacagi ama degerin
    ana tablo disina tasinmasinin engellenecegi belirtilir. main saklama
    stratejisinde, degeri tablo satiri icinde saklamanin bir yolu yoksa,
    deger yine de ana tablo disina tasinabilir, fakat degerin ana tabloda
    tutulmasi bakimindan boyle bir oge extended ve external ogelere gore
    daha ayricaliklidir.

    Kullanicinin sutunlarda NULL deger istememesi  durumunda  DEFAULT
    secenegi ile bir ontanimli deger belirtilebilir. (Boyle bir ontanimli
    deger bir sutuna acikca ilistirilen bir DEFAULT ile o sutun icin
    degistirilebilir.)

    Turun bir dizi oldugu, dizi elemanlari ELEMENT secenegi kullanilarak
    belirtilebilir. Ornegin, 4 baytlik tamsayilardan (int4) olusan bir dizi
    tanimlamak icin, secenek ELEMENT = int4 seklinde belirtilir. Dizi
    turler asagida ayrintili olarak aciklanmistir.

    Bu turun dizisinin harici gosteriminde kullanmak uzere ayra,c olarak
    belli bir karakter belirtilebilir. Ontanimli ayrac virguldur. Yalniz,
    burada belirtilen ayrac dizi turle degil, dizi elemaninin turuyle
    ilgilidir.

  Dizi T"urler
    Bir  kullanici  tanimli  temel veri turunun her olusturulusunda,
    PostgreSQL bu veri turunun dizi turunu kendiliginden olusturur ve bu
    veri turununun ismini temel veri turu isminin basina bir alt cizgi
    ekleyerek olusturur. Cozumleyici bu uzlasimi bilir ve foo[] gibi bir
    turdeki sutun isteklerini _foo turundeki isteklere donusturur. Dolayli
    olusturulan dizi turu degisken uzunlukludur ve yerlesik girdi ve cikti
    islevleri olan array_in ve array_out islevlerini kullanir.

    Madem sistem dogru dizi turunu kendiliginden olusturuyor, ELEMENT diye
    bir secenek nicin var diyebilirsiniz. ELEMENT kullanmanin yararli
    oldugu tek durum, dahili olarak ayni turde seylerin bir dizisi olmak
    uzere bir sabit uzunluklu tur tanimlayip, hem bu turun tamami uzerinde
    hem  de bu seylere indisleriyle dogrudan eriserek bazi islemler
    yapabilmek istenmesi durumudur. Ornegin, name turunun char elemanlarina
    bu yontemle erismek mumkundur. Bir iki boyutlu tur olan point turunun
    iki elemanina point[0] ve point[1] seklinde erismek mumkundur. Dahili
    bicim, es sabit uzunluklu alanlardan olustugundan, bu olusum sadece
    sabit uzunluklu turler icin gecerlidir. Indislenebilir bir degisken
    uzunluklu  tur,  array_in  ve  array_out  tarafindan  kullanilan
    genellestirilmis dahili gosterime sahip olmalidir. Tarihi sebeplerle
    (bu aslinda dogru degil, asil sebep bunu degistirmek icin gec kalinmis
    olmasidir), sabit uzunluklu dizilerin indislemesi sifirdan baslarken,
    degisken uzunluklu dizilerde birden baslar.

PARAMETRELER

    isim  Olusturulacak turun ismi (sema nitelemeli olabilir).

    "oznitelik_ismi
       Bilesik tur icin bir oznitelik (sutun) ismi.

    veri_t"ur"u
       Bilesik turu olusturmak uzere bir sutun veri turu olarak mevcut
       bir turun ismi.

    girdi_i,slevi
       Turun harici metin gosterimini dahili gosterime ceviren islevin
       ismi.

    ,cikti_i,slevi
       Turun  dahili gosterimini harici metin gosterimine ceviren
       islevin ismi.

    ali,s_i,slevi
       Turun harici ikilik gosterimini dahili gosterime ceviren islevin
       ismi.

    g"onderim_i,slevi
       Turun dahili gosterimini harici ikilik gosterime ceviren islevin
       ismi.

    analiz_i,slevi
       Veri turu icin istatistiksel analizler yapan islevin ismi.

    dahili_uzunluk
       Yeni turun dahili gosteriminin bayt  cinsinden  uzunlugunu
       belirten sayisal sabit. Ontanimli deger turun degisken uzunluklu
       olacagi kabulune dayanir.

    hizalama
       Bellegin ne uzunlukta adimlanarak veri turunun yerletirilecegi
       belirtilir. Belirtilmesi gerekliyse, char, int2, int4, ya da
       double olabilir. int4 ontanimlidir.

    strateji
       Degisken  uzunluklu  veri  turlerinin  saklama  stratejisi.
       Belirtilmesi gerekliyse, plain, external, extended veya main
       olabilir. plain ontanimlidir.

    "ontanimli
       Veri turu icin ontanimli deger. Belirtilmezse NULL ontanimlidir.

    "oge_t"ur"u
       Belirtilirse turu bir dizi yapar; bu, dizi elemaninin veri turu
       olmalidir.

    ayra,c Bu turun harici dizi gosteriminde kullanilacak ayrac karakteri.

EK BILGI

    Kullanici  tanimli  turlerin isimleri altcizgi (_) karakteri ile
    baslayamaz ve encok 62 karakter uzunlukta (veya daha genel olarak,
    NAMEDATALEN - 2; tur ismi disinda butun isimler icin NAMEDATALEN - 1)
    olabilir. Altcizgi ile baslayan tur isimleri dahili olarak olusturulan
    dizi tur isimleri icin ayrilmistir.

    7.3  oncesi PostgreSQL surumlerinde, islevlerin opaque turde yer
    tutuculu tur isimlerine ileri basvurulari ile yer degistirmek uzere bir
    kabuk turu olusturmaktan kacinmak alisilmis bir durumdu. Ayrica, 7.3
    oncesinde, cstring arguman ve  donus  turlerinin  opaque  olarak
    bildirilmeleri zorunluydu. Eski dokum dosyalarini desteklemek icin,
    CREATE TYPE opaque kullanilarak bildirilmis islevleri kabul edecek,
    fakat  islevin  bildiriminin  dogru  tur  kullanilacak  sekilde
    degistirilmesi hususunda bir uyari ciktilayacaktir.

"ORNEKLER

    Bir bilesik turun olusturulmasi ve bir islev taniminda kullanilmasi:

      CREATE TYPE compfoo AS (f1 int, f2 text);

      CREATE FUNCTION getfoo() RETURNS SETOF compfoo AS $$
        SELECT fooid, fooname FROM foo
      $$ LANGUAGE SQL;

    box isminde bir temel veri turunun olusturulmasi ve bir tablo taniminda
    kullanilmasi:

      CREATE TYPE box (
        INTERNALLENGTH = 16,
        INPUT = my_box_in_function,
        OUTPUT = my_box_out_function
      );

      CREATE TABLE myboxes (
        id integer,
        description box
      );

    box turunun dahili yapisi float4 turunde 4 elemanli bir dizi ise:

      CREATE TYPE box (
        INTERNALLENGTH = 16,
        INPUT = my_box_in_function,
        OUTPUT = my_box_out_function,
        ELEMENT = float4
      );

    Bu  sekilde,  box  turundeki  degerin elemanlarina indisleri ile
    erisilebilecegi gibi, tur yukaridaki gibi de davranir.

    Buyuk bir nesne turu olusturulmasi ve bir tablo taniminda kullanilmasi:

      CREATE TYPE bigobj (
        INPUT = lo_filein, OUTPUT = lo_fileout,
        INTERNALLENGTH = VARIABLE
      );
      CREATE TABLE big_objs (
        id integer,
        obj bigobj
      );

    Girdi ve cikti islevleri dahil daha fazla ornegi,
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xtypes.html     adresinde
    bulabilirsiniz.

UYUMLULUK

    Bu  CREATE  TYPE bir PostgreSQL olusumudur. SQL:1999 ve sonraki
    standartlarda da bir CREATE TYPE vardir ama ayrintida daha farklidir.

ILGILI BELGELER

    CREATE FUNCTION [create_function(7)], DROP TYPE [drop_type(7)], ALTER
    TYPE [alter_type(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005