Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP AGGREGATE - bir ortak deger islevini kaldirir

KULLANIM

    DROP AGGREGATE isim ( veri_t"ur"u ) [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMA

    DROP AGGREGATE mevcut bir ortak deger islevini silecektir. Komutu
    calistirabilmek icin kullanicinin islevin sahibi olmasi gerekir.

PARAMETRELER

    isim  Silinecek ortak deger islevinin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    veri_t"ur"u
       Ortak deger islevinin arguman veri turu. Eger islev her veri
       turunu kabul ediyorsa, * belirtilir.

    CASCADE
       Ortak deger islevine bagimli olan nesnelerin de silinmesini
       saglar.

    RESTRICT
       Ortak deger islevine bagimli olan nesneler varsa  islevin
       silinmesini engeller. Bu ontanimlidir.

"ORNEKLER

    integer turunde arguman alan myavg isimli ortak deger islevini silmek
    icin:

      DROP AGGREGATE myavg(integer);

UYUMLULUK

    SQL standardinda DROP AGGREGATE diye bir deyim yoktur.

ILGILI BELGELER

    ALTER AGGREGATE [alter_aggregate(7)],
    CREATE AGGREGATE [create_aggregate(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005