Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP INDEX - bir indeksi kaldirir

KULLANIM

    DROP INDEX isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMA

    DROP INDEX veritabani sisteminden mevcut bir indeksi kaldirir. Bu
    komutu calistirabimek icin indeksin sahibi olmalisiniz.

PARAMETRELER

    isim  Kaldirilacak indeksin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Indekse bagimli nesnelerin de silinmesini saglar.

    RESTRICT
       Indekse bagimli nesneler varsa, indeksin silinmesini engeller.
       Bu ontanimlidir.

"ORNEKLER

    title_idx isimli indeksi kaldirmak icin:

      DROP INDEX title_idx;

UYUMLULUK

    DROP INDEX bir PostgreSQL olusumudur. SQL standardinda indekslerden
    bahsedilmemistir.

ILGILI BELGELER

    CREATE INDEX [create_index(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005