Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP LANGUAGE - bir yordamsal dili kaldirir

KULLANIM

    DROP [ PROCEDURAL ] LANGUAGE isim [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMA

    DROP LANGUAGE, isim adli evvelce kaydedilmis yordamsal dilin tanimini
    siler.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir yordamsal dilin ismi. Geriye uyumlulk bakimindan,
       isim tektirnaklarin icine alinmis olabilir.

    CASCADE
       Dile bagimli nesnelerin de (orn, dilin islevleri) silinmesini
       saglar.

    RESTRICT
       Dile bagimli nesneler varsa dilin kaldirilmasini engeller. Bu
       ontanimlidir.

"ORNEKLER

    plsample yordamsal dilini kaldirmak icin:

      DROP LANGUAGE plsample;

UYUMLULUK

    SQL standardinda DROP LANGUAGE diye bir deyim yoktur.

ILGILI BELGELER

    ALTER LANGUAGE [alter_language(7)],
    CREATE LANGUAGE [create_language(7)], droplang(1).

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005