Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP OPERATOR CLASS - bir islec sinifini kaldirir

KULLANIM

    DROP OPERATOR CLASS isim USING indeksleme_y"ontemi [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMA

    DROP OPERATOR CLASS mevcut bir islec sinifini kaldirir. Bu komutu
    calistirabilmek icin, islec sinifinin sahibi olmalisiniz.

PARAMETRELER

    isim  Kaldirilacak islec sinifinin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    indeksleme_y"ontemi
       Islec sinifinin kullanildigi indeks erisim yonteminin ismi.

    CASCADE
       Islec sinifina bagimli nesnelerin de silinmesini saglar.

    RESTRICT
       Islec sinifina  bagimli  nesneler  varsa  islec  sinifinin
       kaldirilmasini engeller. Bu ontanimlidir.

"ORNEKLER

    widget_ops isimli B-tree islec sinifini kaldirmak icin:

      DROP OPERATOR CLASS widget_ops USING btree;

    Islec sinifini kullanan bir indeks varsa, bu komut basarisiz olur.
    Boyle indeksleri islec sinifi ile birlikte kaldirmak icin cumleye
    CASCADE ekleyin.

UYUMLULUK

    SQL standardinda DROP OPERATOR CLASS diye bir deyim yoktur.

ILGILI BELGELER

    ALTER OPERATOR CLASS [alter_operator_class(7)],
    CREATE OPERATOR CLASS [create_operator_class(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005