Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP RULE - bir yeniden yazma kuralini kaldirir

KULLANIM

    DROP RULE isim ON tablo [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMALAR

    DROP RULE bir yeniden yazma kuralini kaldirir.

PARAMETRELER

    isim  Kaldirilacak kuralin ismi.

    tablo Kuralin uygulandigi tablo ya da sanal tablonun ismi (sema
       nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Kurala bagimli nesnelerin de silinmesini saglar.

    RESTRICT
       Kurala bagimli nesneler varsa kuralin kaldirilmasini engeller.
       Bu ontanimlidir.

"ORNEKLER

    newrule yeniden yazma kuralini kaldirmak icin:

      DROP RULE newrule ON mytable;

UYUMLULUK

    SQL standardinda DROP RULE diye bir deyim yoktur.

ILGILI BELGELER

    CREATE RULE [create_rule(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005