Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP SCHEMA - bir semayi kaldirir

KULLANIM

    DROP SCHEMA isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMA

    DROP SCHEMA veritabaninidaki semalari kaldirir.

    Bir semayi sadece sahibi veya ayricalikli kullanici kaldirabilir.
    Semanin sahibi sema icindeki nesnelerin bazilari kendine ait olmasa
    bile  semayi  ve  dolayisiyla  icindeki  nesneleri veritabanindan
    kaldirabilir.

PARAMETRELER

    isim  Kaldirilacak semanin ismi.

    CASCADE
       Semaya bagimli nesnelerin de  (tablolar,  islevler,  v.s.)
       silinmesini saglar.

    RESTRICT
       Semaya bagimli nesneler varsa semanin kaldirilmasini engeller.
       Bu ontanimlidir.

"ORNEKLER

    Veritabanindaki mystuff semasini icindekilerle beraber kaldirmak icin:

      DROP SCHEMA mystuff CASCADE;

UYUMLULUK

    SQL standardinin bir defada sadece bir sema kaldirilmasina izin vermesi
    disinda, DROP SCHEMA SQL standardiyla tamamen uyumludur.

ILGILI BELGELER

    ALTER SCHEMA [alter_schema(7)], CREATE SCHEMA [create_schema(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005