Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP SEQUENCE - bir kayit listesi uretecini kaldirir

KULLANIM

    DROP SEQUENCE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMALAR

    DROP SEQUENCE bir kayit listesi uretecini kaldirir

PARAMETRELER

    isim  Kaldirilacak kayit listesinin ismi (sema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Kayit listesine bagimli nesnelerin de silinmesini saglar.

    RESTRICT
       Kayit  listesine  bagimli  nesneler varsa kayit listesinin
       kaldirilmasini engeller. Bu ontanimlidir.

"ORNEKLER

    serial isimli kayit listesini silmek icin:

      DROP SEQUENCE serial;

UYUMLULUK

    SQL standardinin bir defada sadece bir kayit listesi kaldirilmasina
    izin vermesi disinda, DROP SEQUENCE SQL standardiyla tamamen uyumludur.

ILGILI BELGELER

    CREATE SEQUENCE [create_sequence(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005