Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP TRIGGER - bir tetik tanimini kaldirir

KULLANIM

    DROP TRIGGER isim ON tablo [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMALAR

    DROP TRIGGER mevcut bir tetik tanimini kaldirir. Komutu calistirabilmek
    icin, tetigin tanimlandigi tablonun sahibi olmalisiniz.

PARAMETRELER

    isim  Kaldirilacak tetik taniminin ismi.

    tablo Tetigin tanimlandigi tablonun ismi (sema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Tetige bagimli nesnelerin de silinmesini saglar.

    RESTRICT
       Tetige bagimli nesneler varsa tetigin kaldirilmasini engeller.
       Bu ontanimlidir.

"ORNEKLER

    films tablosundan if_dist_exists tetigini kaldirmak icin:

      DROP TRIGGER if_dist_exists ON films;

UYUMLULUK

    DROP  TRIGGER  deyimi  SQL  standardi  ile uyumlu degildir. SQL
    standardinda, tetik isimleri tablolara ait degildir, dolayisiyla komut
    tablo ismini icermez (DROP TRIGGER isim seklinde kullanilir).

ILGILI BELGELER

    CREATE TRIGGER [create_trigger(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005