Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    DROP VIEW - bir sanal tabloyu kaldirir

KULLANIM

    DROP VIEW isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

A,CIKLAMA

    DROP VIEW mevcut bir sanal tabloyu kaldirir. Bu komutu calistirabilmek
    icin sanal tablonun sahibi olmalisiniz.

PARAMETRELER

    isim  Kaldirilacak sanal tablonun ismi (sema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Sanal tabloya bagimli nesnelerin de (diger sanal tablolar gibi)
       silinmesini saglar.

    RESTRICT
       Sanal  tabloya  bagimli  nesneler  varsa,  sanal  tablonun
       kaldirilmasini engeller. Bu ontanimlidir.

"ORNEKLER

    kinds isimli sanal tabloyu kaldirmak icin::

      DROP VIEW kinds;

UYUMLULUK

    SQL standardinin bir defada sadece bir sanal tablonun kaldirilmasina
    izin vermesi disinda, DROP VIEW SQL standardiyla tamamen uyumludur.

ILGILI BELGELER

    CREATE VIEW [create_view(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005