Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    FETCH - bir gosterici kullanarak bir sorgudan satirlari ceker

KULLANIM

    FETCH [ y"on { FROM | IN } ] g"osterici_ismi

    burada y"on ya bos ya da sunlardan biri olabilir:

      NEXT
      PRIOR
      FIRST
      LAST
      ABSOLUTE miktar
      RELATIVE miktar
      miktar
      ALL
      FORWARD
      FORWARD miktar
      FORWARD ALL
      BACKWARD
      BACKWARD miktar
      BACKWARD ALL

A,CIKLAMA

    FETCH evvelce olusturulmus bir gostericiyi kullanarak satirlari ceker.

    Bir gosterici FETCH tarafindan da kullanilan ortak bir konuma sahiptir.
    Gostericinin konumu sorgu sonucunun ilk satirinin oncesinde, herhangi
    bir  satirinda  veya  son  satirinin  sonrasinda  olabilir.  Ilk
    olusturuldugunda bir gosterici ilk satirin  oncesine  konumlanir.
    Satirlar cekildikten sonra gosterici en son alinan satira konumlanir.
    FETCH'in satirlari cekip calismasi durdugunda gosterici son satirin
    sonrasina ya da eger geriye cekilmisse ilk satirin oncesine konumlanir.
    FETCH ALL gostericiyi daima son satirin sonrasina, FETCH BACKWARD ALL
    ise daima ilk satirin oncesine konumlandirir.

    NEXT (sonraki), PRIOR (onceki), FIRST (ilk), LAST (son), ABSOLUTE
    (mutlak), RELATIVE (goreli) bicimleri gostericiyi  ilgili  konuma
    tasidiktan sonra tek bir satiri ceker. O konumda bir satir yoksa, sonuc
    bos olarak doner ve gosterici duruma gore ya ilk satirin oncesine ya da
    son satirin sonrasina konumlanir.

    FORWARD (ileri) ve BACKWARD (geri) bicimleri, ileri ya da geri yonde
    belirtilen miktarda satiri cekmek icin kullanilabilir. Gosterici son
    cekilen satira konumlanmis olarak birakilir (eger miktar alinabilecek
    satir sayisindan fazla ise, gosterici duruma gore son satirin sonrasina
    ya da ilk satirin oncesine konumlanir).

    RELATIVE 0, FORWARD 0, ve BACKWARD 0 bicimlerinin hepsi gosterici
    hareket ettirilmeden o anki satirin cekilmesini saglar, yani son
    cekilen satir yeniden cekilir. Bu, ancak, gosterici ilk satirin
    oncesinde ya da son satirin sonrasinda degilse bir satirin cekilmesini
    saglar; aksi takdirde, bir satir dondurulmez.

PARAMETRELER

    y"on  Cekim  yonunu  ve  cekilecek  satir  sayisini  tanimlar.
       Asagidakilerden biri olabilir:

       NEXT  Sonraki satiri ceker. y"on belirtilmezse bu ontanimlidir.

       PRIOR Onceki satiri ceker.

       FIRST Sorgunun ilk satirini ceker (ABSOLUTE 1 ile aynidir).

       LAST  Sorgunun son satirini ceker (ABSOLUTE -1 ile aynidir).

       ABSOLUTE miktar
           miktar  pozitifse,  sorgunun  miktar'inci  satirini;
           negatifse, sondan abs(miktar)'inci satirini ceker. miktar
           gereginden buyukse, gosterici duruma gore ya ilk satirin
           oncesine  ya  da  son satirin sonrasina konumlanir;
           ozellikle, ABSOLUTE 0 gostericinin ilk satirin oncesine
           konumlanmasini saglar.

       RELATIVE miktar
           Gostericinin konumuna gore, miktar pozitifse, sonraki
           miktar'inci satiri; negatifse, onceki abs(miktar)'inci
           satiri ceker. RELATIVE 0 o anki satiri varsa yeniden
           ceker.

       miktar Sonraki miktar satiri ceker (FORWARD miktar ile aynidir).

       ALL  Kalan satirlarin hepsini ceker (FORWARD ALL ile aynidir).

       FORWARD
           Sonraki satiri ceker (NEXT ile aynidir).

       FORWARD miktar
           Sonraki miktar satiri ceker. FORWARD 0 o anki satiri
           yeniden ceker.

       FORWARD ALL
           Kalan satirlarin hepsini ceker.

       BACKWARD
           Onceki satiri ceker (PRIOR ile ayni).

       BACKWARD miktar
           Onceki miktar satiri ceker. BACKWARD 0 o anki satiri
           yeniden ceker.

       BACKWARD ALL
           Onceki tum satirlari ceker (geriye dogru tarama).

    miktar Konumu ya da cekilecek satir sayisini belirtmek uzere kullanilan
       bir isaretli tamsayidir. FORWARD ve BACKWARD icin belirtilen bir
       negatif miktar yonun degismesine sebep olur.

    g"osterici_ismi
       Acik bir gostericinin ismi.

,CIKTILAR

    FETCH basarili oldugunda soyle bir cikti dondurur:

    FETCH miktar

    Burada, miktar cekilen satirlarin sayisidir (sifir olabilir). Yalniz,
    psql'de komutun ismi ciktida gosterilmez, sadece cekilen satir sayisi
    gosterilir.

EK BILGI

    FETCH cumlesinin, pozitif bir miktar ile FETCH NEXT veya FETCH FORWARD
    bicimleri disinda bir bicimle kullanilmasi dusunuluyorsa, gosterici
    SCROLL secenegi ile bildirilmelidir. Basit sorgular icin PostgreSQL,
    SCROLL ile bildirilmemis gostericilerden geriye dogru satir cekilmesine
    izin verir, fakat bu davranisin en iyisi olduguna guvenmeyin. Eger
    gosterici NO SCROLL ile bildirilmisse geri yonde satir cekmeye izin
    verilmez.

    ABSOLUTE ile satir cekimleri istenen satiri bir goreli hareketle
    cekmekten daha hizli degildir: temel gerceklenim aradaki satirlarin
    tumunu bir sekilde gecmelidir. Negatif mutlak cekimlerin durumu daha
    bile kotudur: Sorgunun, son satiri bulana kadar tum satirlari okumasi
    ve buradan, cekilecek satira kadar olan satirlari tekrar gecmesi
    gerekir. Yine de, sorgunun basa donmesi hizli olur (FETCH ABSOLUTE 0
    ile oldugu gibi).

    Gosterici  uzerinden  guncelleme  PostgreSQL  tarafindan  simdilik
    desteklenmemektedir.

    Bir gotericiyi tanimlamak icin DECLARE [declare(7)] kullanilir. Veri
    dondurmeksizin gostericiyi hareket ettirmek icin  MOVE  [move(7)]
    kullanabilirsiniz.

"ORNEKLER

    Asagidaki ornekte bir tablo gosterici kullanilarak incelenmektedir:

    BEGIN WORK;

    -- Gostericiyi bildirelim:
    DECLARE liahona SCROLL CURSOR FOR SELECT * FROM films;

    -- liahona gostericisinden ilk 5 satiri cekelim:
    FETCH FORWARD 5 FROM liahona;

    code |     title     | did | date_prod |  kind  | len
    -------+-------------------------+-----+------------+----------+-------
    BL101 | The Third Man      | 101 | 1949-12-23 | Drama  | 01:44
    BL102 | The African Queen    | 101 | 1951-08-11 | Romantic | 01:43
    JL201 | Une Femme est une Femme | 102 | 1961-03-12 | Romantic | 01:25
    P_301 | Vertigo         | 103 | 1958-11-14 | Action  | 02:08
    P_302 | Becket         | 103 | 1964-02-03 | Drama  | 02:28

    -- Onceki satiri cekelim:
    FETCH PRIOR FROM liahona;

    code | title | did | date_prod | kind | len
    -------+---------+-----+------------+--------+-------
    P_301 | Vertigo | 103 | 1958-11-14 | Action | 02:08

    -- Gostericiyi kapatip hareketi sonlandiralim:
    CLOSE liahona;
    COMMIT WORK;

UYUMLULUK

    SQL standardindaki FETCH deyimini sadece gomulu SQL'de kullanmak
    icindir. Burada aciklanan FETCH ise, veriyi bir konak degiskenine
    yerlestirilmis olarak degil, bir SELECT sonucu gibi dondurur. Bunun
    disinda FETCH, SQL standardi ile tamamen uyumludur.

    FORWARD ve BACKWARD bicimleriyle FORWARD ortuk olma uzere FETCH miktar
    ve FETCH ALL bicimleri birer PostgreSQL olusumudur.

    SQL standardi FROM deyimine sadece ismin onunde izin verir; IN
    kullanimi bir PostgreSQL olusumudur.

ILGILI BELGELER

    CLOSE [close(7)], DECLARE [declare(7)], MOVE [move(7)].

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Nisan 2005