Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    signal - kullanilabilir sinyallerin listesi

A,CIKLAMA

    Linux  hem  POSIX guvenilir sinyallerini (bundan sonra "standart
    sinyaller" denecektir) hem de POSIX gercek zamanli  sinyallerini
    destekler.

  Standart Sinyaller
    Linux asagida listelenen standart sinyalleri desteklemektedir. Sinyal
    numaralarinin bazilari "Deger" sutununda goruldugu gibi  mimariye
    bagimlidir. (Uc deger verilen yerlerde ilk deger genelde alpha ve sparc
    icindir, ortadaki deger i386, ppc ve sh icin, sonuncusu ise mips
    icindir. - isareti sinyalin o mimaride bulunmadigini gosterir.)

    Tablonun "Eylem" sutunundaki girdiler sinyallerin ontanimli eylemlerini
    gosterir:

    Son  Ontanimli eylem surecin sonlandirilmasidir.

    Yok  Ontanimli eylem sinyalin yoksayilmasidir.

    Core  Ontanimli eylem surecin sonlandirilmasi  ve  core  dosyasi
       ciktilanmasidir.

    Dur  Ontanimli eylem surecin durdurulmasidir.

    Sinyaller ilk defa orginal POSIX.1 standardinda aciklanmistir.

    Sinyal  Deger  Eylem Aciklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGHUP    1   Son  Denetleyen ucbirimde hangup saptandi
                 veya denetleyen surecin olumu
    SIGINT    2   Son  Klavyeden sistem kesmesi
    SIGQUIT   3   Core  Klavyeden cikis
    SIGILL    4   Core  Kuraldisi komut
    SIGABRT   6   Core  abort(3)'den cik sinyali
    SIGFPE    8   Core  Kayan nokta hatasi
    SIGKILL   9   Son  Oldur sinyali
    SIGSEGV   11   Core  Bellek basvurusu gecersiz
    SIGPIPE   13   Son  Kirik boruhatti: okuyucusu olmayan boruya yazma
    SIGALRM   14   Son  alarm(2)'den zamanlayici sinyali
    SIGTERM   15   Son  Sonlandirma sinyali
    SIGUSR1 30,10,16 Son  Kullanici tanimli sinyal 1
    SIGUSR2 31,12,17 Son  Kullanici tanimli sinyal 2
    SIGCHLD 20,17,18 Yok  Alt surec durdu ya da sonlandirildi
    SIGCONT 19,18,25     Durmussa devam etsin
    SIGSTOP 17,19,23 Dur  Sureci durdur
    SIGTSTP 18,20,24 Dur  tty'de yazmayi durdur
    SIGTTIN 21,21,26 Dur  artalan sureci icin tty girdisi
    SIGTTOU 22,22,27 Dur  artalan sureci icin tty ciktisi

    SIGKILL  ve  SIGSTOP  sinyalleri  yakalanamaz,  engellenemez  ve
    yoksayilamaz.

    Asagidaki sinyaller POSIX.1 standardinda yoktur, SUSv2 ve SUSv3 / POSIX
    1003.1-2001 standartlarinda aciklanmistir.

    Sinyal   Deger  Eylem Aciklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGBUS   10,7,10  Core  Tasit hatasi (hatali bellek erisimi)
    SIGPOLL       Son  Kutuplanabilir olay (Sys V). SIGIO ile ayni.
    SIGPROF  27,27,29 Son  Profilleme zamanlayicisinda zamanasimi
    SIGSYS   12,-,12  Core  Islev argumani hatali (SVID)
    SIGTRAP    5   Core  Iz surme/noktasal durdurma kapani
    SIGURG   16,23,21 Yok  Soket uzerinde acil durum (4.2 BSD)
    SIGVTALRM 26,26,28 Son  Sanal uyari saati (4.2 BSD)
    SIGXCPU  24,24,30 Core  Islemci zaman siniri asildi (4.2 BSD)
    SIGXFSZ  25,25,31 Core  Dosya boyut siniri asildi (4.2 BSD)

    Linux 2.2 dahil ve daha oncesinde SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ ve (SPARC
    ve MIPS disindaki mimarilerde) SIGBUS sinyali icin ontanimli davranis
    (core ciktilanmaksizin) sureci sonlandirmakti. (SIGXCPU ve SIGXFSZ
    sinyali  icin  bazi  Unix'lerde  ontanimli  davranis  bir  core
    ciktilamaksizin  sureci  sonlandirmak  seklindedir.) Linux 2.4 bu
    sinyaller icin POSIX 1003.1-2001 gereksinimlerine uygun olarak sureci
    sonlandirirken bir core ciktilamaktadir.

    Diger sinyaller asagidadir:

    Sinyal   Deger  Eylem Aciklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGIOT    6   Core  IOT kapani. SIGABRT ile esanlamli
    SIGEMT   7,-,7  Son
    SIGSTKFLT  -,16,-  Son  ek islemcide yigit hatasi (kullanilmadi)
    SIGIO   23,29,22 Son  G/C simdi numkun (4.2 BSD)
    SIGCLD   -,-,18  Yok  SIGCHLD ile esanlamli
    SIGPWR   29,30,19 Son  Guc kaybi (System V)
    SIGINFO   29,-,-     SIGPWR ile esanlamli
    SIGLOST   -,-,-  Son  Dosya kilidi kaybi
    SIGWINCH  28,28,20 Yok  Pencere boyutlandirma sinyali (4.3 BSD, Sun)
    SIGUNUSED  -,31,-  Son  Kullanilmamis sinyal (SIGSYS olacak)

    29 numarali sinyal bir alpha icin SIGINFO / SIGPWR iken sparc icin
    SIGLOST'dur.

    SIGEMT sinyali POSIX 1003.1-2001 standardinda belirtilmemesine ragmen
    cogu Unix'de rastlandigi yerde ontanimli eylem olarak genellikle sureci
    sonlandirir ve bir core ciktilar.

    SIGPWR (POSIX 1003.1-2001 standardinda belirtilmemistir) sinyali de bu
    Unix'lerde  rastlandigi  yerde  ontanimli eylem olarak genellikle
    yoksayilir.

    SIGIO (POSIX 1003.1-2001 standardinda belirtilmemistir) sinyali de
    baska bircok Unix'de ontanimli olarak yoksayilir.

  Ger,cek Zamanli Sinyaller
    Linux, POSIX.4'de tanimli (ve simdi POSIX 1003.1-2001'de de bulunan)
    gercek zamanli olusumlar olarak gercek zamanli sinyalleri destekler.
    Linux, 32'den (SIGRTMIN) 63'e (SIGRTMAX) kadar numarali 32 tane gercek
    zamanli sinyal destekler. (Gercek zamanli sinyallerin  araliklari
    Unix'ler arasinda degisiklik gosterdiginden, uygulamalar gercek zamanli
    sinyalleri daima SIGRTMIN+n sozdizimi ile kullanmalidir.)

    Standart sinyallerin tersine gercek zamanli sinyallerin onceden tanimli
    anlamlari yoktur: gercek zamanli sinyallerin tumu uygulama tanimli
    amaclar icin kullanilir. (Yine de gercek zamanli sinyallerin ilk ucunu
    LinuxThreads olusumlari kullanir.)

    Gercek zamanli sinyaller asagidaki ozelliklere sahiptir:

    1. Gercek zamanli sinyallerin coklu gerceklemeleri kuyruklanabilir.
      Tersine olarak, bir standart sinyal bloklanmis oldugu halde coklu
      gerceklemeleri   kulanilmissa   sadece   bir   gerceklemesi
      kuyruklanabilir.

    2. Bir sinyal sigqueue(2)  kullanilarak  gonderilmisse,  sinyalle
      birlikte bir deger (bir tamsayi ya da gosterici) gonderilebilir.
      Sinyali  alan  surec  sigaction(2)'la  SA_SIGACTION  bayragini
      kullanarak bu sinyal icin bir tutucu olusturursa, bu surec veriyi,
      tutucuya ikinci arguman olarak aktarilan siginfo_t  yapisinin
      si_value alani uzerinden saglayabilir. Diger taraftan, bu yapinin
      si_pid ve si_uid alanlari sinyali gonderen surecin gercek kullanici
      kimligi ile surec kimligini (PID) elde etmekte kullanilabilir.

    3. Gercek zamanli sinyaller garanti edilmis bir sirada teslim edilir.
      Ayni turdeki coklu gercek zamanli sinyaller gonderildikleri sirayla
      teslim  edilir.  Bir  surece farkli gercek zamanli sinyaller
      gonderilmisse, en dusuk numarali sinyalden baslayarak  teslim
      edilirler  (yani  dusuk  numarali  sinyallerin  onceligi daha
      yuksektir.).

    Eger bir surec icin hem standart hem de gercek zamanli sinyaller
    askidaysa, POSIX hangisinin once teslim edilecegini belirlememistir.
    Linux, benzer bir cok gerceklemede oldugu gibi boyle bir durumda
    standart sinyallere oncelik verir.

    POSIX'e uygun olarak, bir olusum, bir surece kuyruklanacak gercek
    zamanli sinyallerin sayisinin en azindan _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32)
    olmasina izin vermelidir. Bunula birlikte, surec basina bir sinir
    koymaktansa, Linux tum surecler icin kuyruklanacak gercek zamanli
    sinyallerin sayisi icin sistem capinda bir sinir koyar. Bu sinir
    /proc/sys/kernel/rtsig-max dosyasinda gorulebilir ve izinlere bagli
    olarak degistirilebilir. /proc/sys/kernel/rtsig-max ile ilgili bir
    dosya ile de kac tane gercek zamanli sinyalin kuyruklanmis oldugu
    gorulebilir.

UYUMLULUK

    POSIX.1

YAZILIM HATALARI

    SIGIO ve SIGLOST ayni degere sahiptir. Sonuncusu cekirdek kaynak
    kodunda iptal edilmistir, ancak hala bazi  yazilimlarin  derleme
    surecleri 29 numarali sinyalin SIGLOST oldugunu dusunuyor.

ILGILI BELGELER

    kill(1),   kill(2),   setitimer(2),   sigaction(2),  signal(2),
    sigprocmask(2), mask(2), sigqueue(2).

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Kasim 2003