Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    create_makefile - Crea els Makefile.in i Makefile des d'un Makefile.am

SINOPSI

    create_makefile [ruta_relativa/Makefile] [ruta_relativa]

DESCRIPCIÓ

    create_makefile crea el Makefile.in i el Makefile en un subdirectori que conté un
    Makefile.am. Estalviareu temps si executeu aquest script en comptes de tornar a executar
    «configure».

    Tingueu present que haureu de proporcionar la ruta a on desitgeu els fitxers Makefile i
    Makefile.am (encara que el /Makefile final podria ser omès).

    Aquest script s'haurà d'executar des del directori superior (el que contingui el fitxer
    configure) o des d'un dels seus subdirectoris.

    Si el directori del codi font no és el mateix que a on es realitza la compilació (veure
    les variables d'entorn més avall); s'assumirà que cada fitxer Makefile.am i Makefile.in
    pertanyen al directori de les fonts i que cada fitxer Makefile pertany al directori de
    compilació.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

ENTORN

    Hauria de configurar-se una de las següents variables (però no ambdues) si el directori
    font és diferent del que realitzareu la compilació. Si el directori de compilació és un
    subdirectori dintre del codi font, haureu d'usar la variable OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Indica que el directori de compilació està en un subdirectori a dins del codi font.
      Per exemple, si el directori del codi font és kdesdk i el de compilació
      kdesdk/obj-i386-linux, aleshores OBJ_SUBDIR haurà d'estar establerta a obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Per a transformar el directori del codi font en el de compilació s'empra una expressió
      de sed. Per exemple, si el directori dels codis font és ~/src/kdesdk i el directori
      compilat és ~/src/kdesdk-obj, llavors OBJ_REPLACEMENT hauria d'estar definit com
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VEURE TAMBÉ

    create_makefiles(1)

AUTORS

    create_makefile ha estat escrit per en Faure, David faure@kde.org i d'altres. Aquesta
    pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben bab@debian.org per al sistema
    Debian GNU/Linux (però pot ser emprada per d'altres).

[FIXME: source]             8 de març del 2003            CREATE_MAKEFILE