Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    cxxmetric - Una simple aplicació estadística per a fitxers de codi C i C++.

SINOPSI

    cxxmetric [fitxer]

DESCRIPCIÓ

    cxxmetric compta les línies de codi, comentaris i els espais en blanc, i calcula diverses
    estadístiques per a cadascun dels fitxers de codi. Dits fitxers hauran d'estar escrits en
    C o C++.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

AUTOR

    Burton, Ben <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 dabril del 2003              CXXMETRIC(1)