Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    fixincludes - Redueix el nombre de #includes en els fitxers font del KDE

SINOPSI

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [fitxer] [--help]

DESCRIPCIÓ

    fixincludes intenta reduir el nombre de #includes en els fitxers de codi font de C++. La
    majoria del processament que realitza és específic per a KDE pel que és possible que no
    funcioni tan bé sobre fonts d'aplicacions no KDE.

    Els següents problemes són identificats per fixincludes:

    ·  Incloure capçaleres que ja no estan suportades però que existeixen per compatibilitat
      amb antigues versions de Qt/KDE;

    ·  Incloure el mateix fitxer múltiples vegades.

    També disposa d'un mode experimental que intenta eliminar un #include cada vegada (amb
    algunes excepcions) per a comprovar si el codi segueix compilant. Tingueu present que això
    modifica el codi font original.

    Per omissió, no es modifiquen els fitxers originals, simplement s'escriuen a l'eixida
    estàndard.

    La llista de fitxers de C++ a analitzar haurà de ser indicada mitjançant la línia
    d'ordres. Si no s'indica cap fitxer, s'examinaran els del directori actual junt amb els
    seus subdirectoris (menys els que en el seu fitxer Makefile.am contingui les opcions
    -UQT_NO_COMPAT o -UKDE_NO_COMPAT).

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

OPCIONS

    -v, --verbose
      Mode informatiu. Mostra informació de depuració addicional escrivint-la a l'eixida
      estàndard.

    -e, --experimental
      Mode experimental, ja ha estat descrit amb detall abans. Tingueu present que aquesta
      opció implica --modify.

    -m, --modify
      Alhora que escriu els missatges a través de l'eixida estàndard, es modifica el codi
      original per a solucionar qualsevol problema trobat.

AUTORS

    fixincludes ha estat escrit per en Dirk Mueller mueller@kde.org.

AUTOR

    Burton, Ben <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 dabril del 2003             FIXINCLUDES(1)