Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    kalzium - Una eina per a l'aprenentatge de química basada en KDE

SINOPSI

    kalzium [Opcions genèriques per a KDE] [Opcions genèriques per a Qt]

DESCRIPCIÓ

    Kalzium és un programa que mostra la taula periòdica dels elements (TPE). Podeu usar
    Kalzium per a cercar informació sobre els elements o per aprendre coses sobre la TPE.

    Kalzium proveeix tot tipus d'informació sobre la TPE. Podeu trobar gran quantitat
    d'informació sobre els elements i després usar vistes per a mostrar-la.

    Aquest paquet forma part del mòdul oficial educatiu de KDE.

VEURE TAMBÉ

    Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/kalzium (introduïu
    aquesta URL al Konqueror, o bé executeu khelpcenter help:/kalzium).

AUTORS

    Kalzium ha estat escrit per en Niehaus, Carsten cniehaus@kde.org i Gountchev, Tomisalve
    tomi@idiom.com.

    Aquesta pàgina de manual ha estat preparada per en Burton, Ben

AUTOR

    Burton, Ben
      Autor.

[FIXME: source]               06-10-2010                 KALZIUM(1)