Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    kate - Editor avançat de text per a KDE

SINOPSI

    kate [-s, --start nom] [--startanon] [-n, --new] [-b, --block] [-p, --pid pid] [-e,
      --encoding nom] [-l, --line línia] [-c, --column columna] [-i, --stdin] [-u, --use]
      [Opcions genèriques de KDE] [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIÓ

    Kate és l'editor avançat de text del KDE.

    Kate també proveeix la part editora a vàries aplicacions, sota el nom KWrite.

    Algunes de les característiques de Kate inclouen la configurabilitat del ressaltat de la
    sintaxi per ordenar llenguatges com C i C++, HTML o scripts de bash, l'habilitat de crear
    i mantenir projectes, una interfície de múltiples documents (MDI), i un emulador de
    terminal contingut a dins seu.

    Però Kate és molt més que un editor per a programadors. La seva capacitat d'obrir diversos
    fitxers simultàniament és ideal per editar molts fitxers de configuració de UNIX®. Aquest
    document s'ha escrit en el Kate.

OPCIONS

    -s, --start nom
      Inicia el Kate amb una sessió indicada.

    --startanon
      Inicia el Kate amb una nova sessio anònima, implica -n.

    -n, --new
      Força l'inici d'una nova instància del Kate (s'ignora si s'ha usat start i una altra
      instància del Kate ja té la sessió indicada oberta), forçada si no se li proporcionen
      paràmetres ni URL.

    -b, --block
      Si s'està usant una instància del Kate en execució, la bloqueja fins que sortiu, si se
      li han proporcionat URL a obrir.

    -p, --pid pid
      Intenta només usar la instància del kate amb aquest pid (s'ignora si s'ha usat start i
      ja hi ha una altra instància del Kate amb la sessió indicada oberta).

    -e, --encoding nom
      Estableix la codificació del fitxer a obrir.

      La podeu usar per a forçar l'obrir un fitxer en el format utf-8, per exemple. (L'ordre
      iconv -l proveeix una llista de codificacions, la qual us pot resultar d'ajuda).

    -l, --line línia
      Navega fins aquesta línia.

    -c, --column columna
      Navega fins aquesta columna.

    -i, --stdin
      Llegeix el contingut de stdin.

    -u, --use
      Usa una instància existent del Kate; per omissió, només per compatibilitat.

VEURE TAMBÉ

    Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/kate (entreu aquesta URL
    al Konqueror o executeu khelpcenter help:/kate).

    També hi ha més informació disponible al lloc web de Kate[1].

EXEMPLES

    Per obrir un fitxer anomenat font.cpp a la columna 15, línia 25, en una finestra existent
    de Kate, haureu d'usar:

      kate -c 15 -l
      25 -u font.cpp

    Si teniu activa una connexió a la Internet, podeu gaudir de l'avantatge de la
    transparència a xarxa del KDE per obrir un fitxer des d'un lloc de ftp. Si no disposeu de
    permisos d'escriptura sobre el servidor remot,el fitxer tan sols serà obert i se us
    demanarà per un nom de fitxer local i desar així els vostres canvis. Si teniu permís
    d'escriptura, els canvis seran desats amb transparència sobre la xarxa.

      kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README

AUTORS

    El mantenidor de Kate és en Cullmann, Christoph cullmann@kde.org. Està disponible una
    llista exhaustiva d'autors i col⋅laboradors en el manual complet d'usuari mencionat
    anteriorment.

AUTOR

    Watts, Lauri <lauri@kde.org>
      Autor.

NOTES

    1. lloc web de Kate
      http://kate-editor.org/