Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    kdesu - Executa un programa amb privilegis elevats.

SINOPSI

    kdesu [-c ordre] [-d] [-f fiitxer] [-i nom icona] [-n] [-p prioritat] [-r] [-s] [-t] [-u
       usuari] [--noignorebutton] [--attach winid]

    kdesu [Opcions genèriques del KDE] [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIÓ

    KDE su és un frontal gràfic per a l'entorn d'escriptori K per a l'ordre su de UNIX®.
    Aquest us permetrà executar un programa com a un usuari diferent indicant la contrasenya
    per aquest usuari. KDE su és un programa sense privilegis; aquest empra el sistema de su.

    KDE su disposa d'una característica addicional: Aquest pot recordar les contrasenyes. Si
    esteu emprant aquesta característica, tan sols us caldrà introduir la contrasenya una
    vegada per a cada ordre.

    Aquest programa està principalment dissenyat per a ser executat des de la línia d'ordres o
    des de fitxers .desktop.

    Atès que kdesu no és instal⋅lat més a
    $(kde4-config --prefix)/bin sinó que a kde4-config --path libexec i aquest no es troba a
    la vostra Path, haureu d'usar $(kde4-config --path libexec)kdesu per a engegar kdesu.

OPCIONS

    -c ordre
      Això especifica l'ordre a executar com a root. Aquesta se li ha d'especificar com a un
      únic argument. De manera que, per exemple, si voleu executar un nou gestor de fitxers,
      haureu d'introduir a l'indicatiu: $(kde4-config --path libexec) kdesu -c Dolphin

    -d
      Mostra informació de depuració.

    -f fitxer
      Aquesta opció permet un ús eficient de KDE su en els fitxers .desktop. Aquesta li
      indica a KDE su que examini el fitxer especificat per fitxer. Si aquest fitxer és
      d'escriptura per a l'usuari actual, KDE su executarà l'ordre com a dit l'usuari. Si no
      fos d'escriptura, l'ordre seria executada com a l'usuari usuari (per omissió el root).

      El paràmetre fitxer s'avalua de la següent manera: si fitxer comença per /, es pren
      com a un nom de fitxer absolut. D'altra manera, es pren com al nom d'un fitxer de
      configuració global de KDE.

    -i nom icona
      Especifica la icona a usar en el diàleg de contrasenya. Podeu especificar el nom sense
      cap extensió.

    -n
      No demana la contrasenya. Això deshabilita la caixa de selecció Conserva la
      contrasenya del diàleg de contrasenyes.

    -p prioritat
      Estableix el valor de la prioritat. La prioritat és un número arbitrari entre 0 i 100.
      El valor per omissió és 50.

    -r
      Usa planificació en temps real.

    -s
      Atura el dimoni kdesu. Aquest és el dimoni que manté el cau de contrasenyes validades,
      tot en segon pla. Aquesta característica també es pot deshabilitar amb l'opció -n quan
      s'inicia l'execució de KDE su.

    -t
      Habilita l'eixida de terminal. També deshabilita el requeriment de la contrasenya. És
      molt recomanable per a propòsits de depuració, si desitgeu executar una aplicació en
      mode consola, en comptes d'aquest empreu el su estàndard.

    -u usuari
      L'ús més comú per a KDE su es executar una ordre com a superusuari, tot i que se li
      pot indicar un nom d'usuari i la contrasenya apropiada.

    --noignorebutton
      No mostra un botó ignora.

    --attach winid
      Fes el diàleg transitori per a una aplicació X especificada amb «winid».

VEURE TAMBÉ

    su(1)

    Hi ha documentació d'usuari més detallada a help:/kdesu (podeu emprar aquest URL en el
    Konqueror, o executant khelpcenter help:/kdesu).

EXEMPLES

    Executeu kfmclient com a usuari jim, i es mostrarà la icona del Konqueror en el diàleg de
    contrasenya:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORS

    KDE su ha estat escrit per en Jansen, Geert jansen@kde.org i Iglio, Pietro iglio@fub.it.

AUTOR

    Watts, Lauri <lauri@kde.org>
      Autor.