Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kjs - Intèrpret ECMAScript compatible amb KDE

SINOPSIS

    kjs [[--help] | [-help] | [-h]] [[-e sentència]] [script]

DESCRIPCIó

    kjs és un motor de ECMAScript/JavaScript per a KDE.

OPCIONS D'APLICACIó

    --help,-help,-h
      Mostra l'ús de kjscmd.

    -e sentència
      Executa la sentència i surt. Per exemple:

        kjs -e "print('hola món')"

    script
      Executa la sentència inclosa en el fitxer script.

ÚS

    kjs fitxer, com molts altres intèrprets, quan es crida sense paràmetres utilitza un editor
    de línies per a introduir sentències, mostrant

      JS
      >

    . Per a sortir escriviu quit() o premeu Ctrl+D.

VEURE TAMBé

    kjs(1)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org