Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    plasmapkg - Instal⋅la, llista, suprimeix els paquets Plasma

SINOPSI

    plasmapkg [-g, --global] [-t, --type tipus] [-i, --install camí] [-u, --upgrade camí] [-l,
         --list] [--list-types] [-r, --remove nom] [-p, --packageroot camí]
         [Opcions genèriques de KDE] [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIÓ

    plasmapkg és una eina en línia d'ordres per a instal⋅lar, llistar, suprimir els paquets
    Plasma.

OPCIONS

    -g, --global
      Per a instal⋅lar o suprimir, opera amb els paquets instal⋅lats per a tots els usuaris.

    -t, --type tipus
      El tipus de paquet, p. ex. tema, fons d'escriptori, plasmoide, motor de dades,
      executor, plantilla de disposició, etc. [plasmoide].

    -i, --install camí
      Instal⋅la el paquet a la «ruta».

    -u, --upgrade ruta
      Actualitza el paquet a la «ruta».

    -l, --list
      Llista els paquets instal⋅lats.

    -r, --remove nom
      Suprimeix el paquet anomenat «nom».

    -p, --packageroot ruta
      Camí absolut al paquet arrel. Si no es proporciona, llavors se cercaran els directoris
      de dades estàndard per aquesta sessió del KDE.

VEURE TAMBÉ

    Hi ha informació més detallada disponible en help:/plasma-desktop (podeu introduir aquest
    URL en el Konqueror, o executar khelpcenterhelp:/plasma-desktop).

AUTORS

    plasmapkg ha estat escrit per en Seigo, Aaron aseigo@kde.org.