Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    plasmoidviewer - Executa els estris del Plasma a la seva pròpia finestra

SINOPSI

    plasmoidviewer [-c, --containment nom] [-f, --formfactor nom] [--list] [--list-wallpapers]
           [--list-containments] [-l, --location nom] [-p, --pixmapcache mida] [-s,
           --screenshot] [--screenshot-all] [-t, --theme nom] [-w, --wallpaper nom]
           [applet] [args] [--list-remote] [Opcions genèriques de KDE]
           [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIÓ

    plasmoidviewer és una eina gràfica que permet als desenvolupadors provar les
    miniaplicacions Plasma.

    Només s'hi troben les miniaplicacions instal⋅lades. kbuildsycoca4 pot necessitar ser
    executat per a trobar les miniaplicacions de nova instal⋅lació.

OPCIONS

    -c, --containment nom
      Nom del connector del contenidor [null].

    -f, --formfactor nom
      El format a utilitzar (horitzontal, vertical, mediacenter o planar) [planar].

    --list
      Mostra una llista de les miniaplicacions conegudes.

    --list-wallpapers
      Mostra una llista dels fons d'escriptori coneguts.

    --list-containments
      Mostra una llista dels contenidors coneguts.

    -l, --location nom
      La restricció de la ubicació amb la que s'ha d'iniciar el contenidor (floating,
      desktop, fullscreen, top, bottom, left, right) [floating].

    -p, --pixmapcache mida
      La mida en KB per a fixar la memòria cau del mapa de píxels.

    -s, --screenshot
      Crea una captura de pantalla de l'estri i la desa en el directori de treball com a
      <nom_connector>.png.

    -s, --screenshot-all
      Crea una captura de pantalla de cada estri i la desa en el directori de treball com a
      <nom_connector>.png.

    -t, --theme nom
      Tema SVG d'escriptori a utilitzar.

    -w, --wallpaper nom
      Nom del connector de fons d'escriptori. Requereix que s'especifiqui un connector de
      contenidor.

    miniaplicació
      Nom de la miniaplicació a visualitzar; pot referir-se al nom del connector o ser un
      camí (absolut o relatiu) a un paquet. Si no es proporciona, llavors s'intenta carregar
      un paquet des del directori actual.

    args
      Arguments opcionals de la miniaplicació per afegir.

    --list-remote
      Llista els estris remots anunciats pel «zeroconf».

VEURE TAMBÉ

    Hi ha informació més detallada disponible en help:/plasma-desktop (podeu introduir aquest
    URL en el Konqueror, o executar khelpcenterhelp:/plasma-desktop).

AUTORS

    plasmoidviewer ha estat escrit per en Seigo, Aaron aseigo@kde.org.