Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    po2xml - Tradueix un fitxer DocBook XML usant un fitxer PO

SINOPSI

    po2xml [XML_original PO_traduït]

DESCRIPCIÓ

    po2xml és una ordre que tradueix un fitxer XML de DockBook XML-original mitjançant un
    fitxer de missatges de gettext PO-traduït. El fitxer XML resultant s'envia a l'eixida
    estàndard.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

    split2po(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORS

    Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan coolo@kde.org

    Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben bab@debian.org

AUTOR

    Burton, Ben <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             8 dabril del 2003                PO2XML(1)