Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Chooser - Gestiona els moduls de po4a

DESCRIPCI'O

    Locale::Po4a::Chooser es un modul per gestionar els moduls de po4a.
    Abans, tots els binaris de po4a coneixien tots els moduls de po4a (pod,
    man, sgml, etc). Aixo feia avorrida la tasca d'afegir un nou modul, per
    tal d'assegurar que la documentacio estava sincronitzada a tots els
    moduls, i que cadascun d'ells podia accedir al nou modul.

    Ara, tan sols heu de cridar la funcio Locale::Po4a::Chooser::new(),
    passant el nom del modul com a parametre.

    Tambe teniu disponible la funcio Locale::Po4a::Chooser::list(), que
    llista els formats disponibles i acaba amb el valor passat com a
    parametre.

CONSULTEU TAMB'E

    Sobre po4a:
      po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Po(3pm)

    Sobre els moduls:
      Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm),
      Locale::Po4a::Guide(3pm), Locale::Po4a::Halibut(3pm),
      Locale::Po4a::Ini(3pm), Locale::Po4a::KernelHelp(3pm),
      Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm),
      Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::Sgml(3pm),
      Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::Texinfo(3pm),
      Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm).
      Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm),
      Locale::Po4a::Wml(3pm).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

DRET DE C`OPIA I LLIC`ENCIA

    Copyright 2002,2003,2004,2005 per SPI, inc.

    Aquest programa es programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).