Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Chooser - Gestiona els mòduls de po4a

DESCRIPCIÓ

    Locale::Po4a::Chooser és un mòdul per gestionar els mòduls de po4a.
    Abans, tots els binaris de po4a coneixien tots els mòduls de po4a (pod,
    man, sgml, etc). Això feia avorrida la tasca d'afegir un nou mòdul, per
    tal d'assegurar que la documentació estava sincronitzada a tots els
    mòduls, i que cadascun d'ells podia accedir al nou mòdul.

    Ara, tan sols heu de cridar la funció Locale::Po4a::Chooser::new(),
    passant el nom del mòdul com a paràmetre.

    També teniu disponible la funció Locale::Po4a::Chooser::list(), que
    llista els formats disponibles i acaba amb el valor passat com a
    paràmetre.

CONSULTEU TAMBÉ

    Sobre po4a:
      po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Po(3pm)

    Sobre els mòduls:
      Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm),
      Locale::Po4a::Guide(3pm), Locale::Po4a::Halibut(3pm),
      Locale::Po4a::Ini(3pm), Locale::Po4a::KernelHelp(3pm),
      Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm),
      Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::Sgml(3pm),
      Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::Texinfo(3pm),
      Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm).
      Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm),
      Locale::Po4a::Wml(3pm).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2002,2003,2004,2005 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).