Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Dia - Converteix diagrames descomprimits de Dia des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el
    manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren
    d'esperar, com ara en la documentació.

    Locale::Po4a::Dia és un mòdul que ajuda en la traducció de diagrames en el format
    descomprimit de Dia cap a altres llenguatges [humans].

    Podeu obtenir Dia (l'editor gràfic per aquests diagrames) de:
     http://www.gnome.org/projects/dia/

TRADUINT AMB PO4A::DIA

    Aquest mòdul tan sols tradueix diagrames de Dia descomprimits. Podeu desar els vostres
    diagrames descomprimits directament amb el Dia, desmarcant l'opció "Comprimeix els fitxers
    del diagrama" al diàleg "Desa el diagrama".

    Una altra manera és descomprimir els fitxers dia des de la línia de comandes amb:
     gunzip < original.dia > descomprimit.dia

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

    Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml.
    Aquest tan sols defineix els tags traduïbles (<dia:string>), i filtra les cadenes internes
    (el contingut del tag <dia:diagramdata> tag), que no s'ha de traduir.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm).

AUTORS

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright (c) 2004 per Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els
    termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).