Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Dia - Converteix diagrames descomprimits de Dia des de/a
    fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

    Locale::Po4a::Dia és un mòdul que ajuda en la traducció de diagrames en
    el format descomprimit de Dia cap a altres llenguatges [humans].

    Podeu obtenir Dia (l'editor gràfic per aquests diagrames) de:
     http://www.gnome.org/projects/dia/

TRADUINT AMB PO4A::DIA

    Aquest mòdul tan sols tradueix diagrames de Dia descomprimits. Podeu
    desar els vostres diagrames descomprimits directament amb el Dia,
    desmarcant l'opció "Comprimeix els fitxers del diagrama" al diàleg
    "Desa el diagrama".

    Una altra manera és descomprimir els fitxers dia des de la línia de
    comandes amb:
     gunzip < original.dia > descomprimit.dia

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

    Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul
    Locale::Po4a::Xml. Aquest tan sols defineix els tags traduïbles
    (<dia:string>), i filtra les cadenes internes (el contingut del tag
    <dia:diagramdata> tag), que no s'ha de traduir.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm).

AUTORS

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright (c) 2004 per Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).