Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Docbook - Converteix documents DocBook XML des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el
    manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren
    d'esperar, com ara en la documentació.

    Locale::Po4a::Docbook és un mòdul per ajudar en la traducció de documents en el format
    DocBook XML a altres llenguatges [humans].

    Tingueu en compte que aquest mòdul encara està en desenvolupament, i no es distribueix en
    les versions oficials de po4a perquè creiem que encara no és prou madur. Si el voleu
    provar de totes maneres, agafeu-lo del CVS.

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

    Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml.
    Aquest tan sols defineix els tags i els atributs traduïbles.

    L'únic error conegut és que encara no tracta les entitats, i això inclou les entitats
    d'inclusió, però podeu traduir la majoria dels fitxers a incloure per separat (a part dels
    típics fitxers d'entitats), i normalment fins i tot és millor mantenir-los separats.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm).

AUTORS

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright (c) 2004 per Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>
    Copyright (c) 2007-2009 per Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els
    termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).